Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Dia, Mes, Año test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Dia, Mes, Año category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

domingo =

xīngqīliù
星期六

xīngqīrì
星期日

tiān

èryuè
二月
octubre =

shíyuè
十月

shí`èryuè
十二月

shí`èryuè
十二月

xīngqīwǔ
星期五
noviembre =

sìyuè
四月

bāyuè
八月

chūnjì
春季

shíyīyuè
十一月
jueves =

xīngqīsān
星期三

xīngqīsì
星期四

èryuè
二月

xīngqīyī
星期一
Otono =

èryuè
二月

qiūjì
秋季

xiàjì
夏季

xīngqī`èr
星期二
Mes =

èryuè
二月

xīngqī`èr
星期二

yuè

yīyuè
一月
Semana =

xīngqī
星期

shíyīyuè
十一月

qiūjì
秋季

tiān
marzo =

èryuè
二月

shíyīyuè
十一月

sānyuè
三月

bāyuè
八月
Dia =

tiān

xīngqīliù
星期六

xīngqīyī
星期一

sānyuè
三月
Estacion =

yīyuè
一月

qiūjì
秋季

jìjié
季节

èryuè
二月
martes =

dōngjì
冬季

xīngqīliù
星期六

xīngqīrì
星期日

xīngqī`èr
星期二
mayo =

xīngqīsì
星期四

wǔyuè
五月

nián

yuè
febrero =

èryuè
二月

nián

xīngqīsì
星期四

shíyuè
十月
junio =

xīngqīsān
星期三

xīngqīyī
星期一

xīngqīrì
星期日

liùyuè
六月
agosto =

tiān

bāyuè
八月

xīngqīyī
星期一

sìyuè
四月
julio =

yuè

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī
星期

qīyuè
七月
diciembre =

shí`èryuè
十二月

xīngqīrì
星期日

shíyīyuè
十一月

bāyuè
八月
lunes =

jiǔyuè
九月

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一

jiǔyuè
九月
abril =

chūnjì
春季

sìyuè
四月

tiān

qiūjì
秋季
Primavera =

sānyuè
三月

xiàjì
夏季

èryuè
二月

chūnjì
春季
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles