Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Dia, Mes, Año test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Dia, Mes, Año category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Estacion =

wǔyuè
五月

xīngqīliù
星期六

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一
junio =

sānyuè
三月

nián

liùyuè
六月

qīyuè
七月
septiembre =

shíyuè
十月

xīngqīyī
星期一

xīngqī
星期

jiǔyuè
九月
febrero =

jìjié
季节

xīngqīwǔ
星期五

èryuè
二月

dōngjì
冬季
domingo =

xīngqīrì
星期日

èryuè
二月

xiàjì
夏季

èryuè
二月
jueves =

sānyuè
三月

tiān

wǔyuè
五月

xīngqīsì
星期四
enero =

xīngqīsān
星期三

yīyuè
一月

qiūjì
秋季

qiūjì
秋季
Otono =

xīngqīsì
星期四

shíyīyuè
十一月

wǔyuè
五月

qiūjì
秋季
Mes =

xīngqī
星期

yuè

nián

wǔyuè
五月
octubre =

xīngqīsān
星期三

yuè

shíyuè
十月

liùyuè
六月
marzo =

jiǔyuè
九月

xīngqī
星期

sānyuè
三月

xīngqīrì
星期日
julio =

jiǔyuè
九月

qīyuè
七月

jìjié
季节

yuè
viernes =

xīngqīsì
星期四

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīrì
星期日

shíyuè
十月
abril =

xīngqīsān
星期三

sìyuè
四月

xīngqī
星期

xīngqīsì
星期四
Verano =

xiàjì
夏季

xīngqīsān
星期三

shíyīyuè
十一月

qiūjì
秋季
mayo =

wǔyuè
五月

bāyuè
八月

xīngqīwǔ
星期五

shíyīyuè
十一月
diciembre =

jìjié
季节

shí`èryuè
十二月

shíyuè
十月

wǔyuè
五月
martes =

shíyīyuè
十一月

jìjié
季节

nián

xīngqī`èr
星期二
agosto =

èryuè
二月

bāyuè
八月

liùyuè
六月

qīyuè
七月
noviembre =

shíyīyuè
十一月

xīngqīyī
星期一

xīngqīliù
星期六

tiān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles