Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario País test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the País category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Venezuela =

wěi nèi ruì lā
委内瑞拉

yuē dàn
约旦

gé lín nà dá
格林纳达

sāi pǔ lù sī
塞浦路斯
Liberia =

yě mén
也门

lì bǐ lǐ yà
利比里亚

luó mǎ ní yà
罗马尼亚

mǎ lā wéi
马拉维
Eslovaquia =

jiā nà
加纳

xīn xī lán
新西兰

sī luò fá kè
斯洛伐克

bǎo jiā lì yà
保加利亚
Surinam =

bā xī
巴西

bú dān
不丹

é luó sī
俄罗斯

sū lǐ nán
苏里南
Armenia =

bā lā guī
巴拉圭

suǒ luó mén qún dǎo
所罗门群岛

yà měi ní yà
亚美尼亚

luó mǎ ní yà
罗马尼亚
Lithuania =

nà mǐ bǐ yà
纳米比亚

è guā duō ěr
厄瓜多尔

gē sī dá lí jiā
哥斯达黎加

lì táo wǎn
立陶宛
Tuvalu =

mò xī gē
墨西哥

tú wǎ lú
图瓦卢

shèng mǎ lì nuò
圣马力诺

lì bǐ yà
利比亚
Grecia =

shèng mǎ lì nuò
圣马力诺

xī là
希腊

è guā duō ěr
厄瓜多尔

yuè nán
越南
Myanmar =

mǎ shào ěr qún dǎo
马绍尔群岛

miǎn diàn
缅甸

pú táo yá
葡萄牙

duō gē
多哥
Honduras =

ài ěr lán
爱尔兰

nǎo lǔ
瑙鲁

wǎ nǔ ā tú
瓦努阿图

hóng dōu lā sī
洪都拉斯
Bahrein =

bā lín
巴林

è guā duō ěr
厄瓜多尔

tái wān
台湾

ā fù hàn
阿富汗
Bielorrusa =

bái é luó sī
白俄罗斯

zhì lì
智利

bō sī ní yà hé hēi sāi gē wéi nà
波斯尼亚和黑塞哥维那

shèng jī cí hé ní wéi sī
圣基茨和尼维斯
Siria =

xù lì yà
叙利亚

bā hā mǎ
巴哈马

rì běn
日本

duō mǐ ní kè
多米尼克
Brasil =

kěn ní yà
肯尼亚

bā xī
巴西

xù lì yà
叙利亚

kǎ tǎ ěr
卡塔尔
República Dominicana =

yuē dàn
约旦

duō mǐ ní jiā gòng hé guó
多米尼加共和国

ní rì ěr
尼日尔

lì bǐ yà
利比亚
Polonia =

bō lán
波兰

ā ěr bā ní yà
阿尔巴尼亚

nà mǐ bǐ yà
纳米比亚

wěi nèi ruì lā
委内瑞拉
Turkmenistán =

tǔ kù màn sī tǎn
土库曼斯坦

xīn jiā pō
新加坡

sū lǐ nán
苏里南

bā bā duō sī
巴巴多斯
Grenada =

bǐ lì shí
比利时

gé lín nà dá
格林纳达

kè luó dì yà
克罗地亚

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨
Irlanda =

è guā duō ěr
厄瓜多尔

tǎ jí kè sī tǎn
塔吉克斯坦

ài ěr lán
爱尔兰

suǒ mǎ lǐ
索马里
Camboya =

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨

ní jiā lā guā
尼加拉瓜

tǎ jí kè sī tǎn
塔吉克斯坦

bō lán
波兰
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles