Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario País test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the País category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Taiwán =

suǒ mǎ lǐ
索马里

sāi lā lì áng
塞拉利昂

tái wān
台湾

nán fēi
南非
Ruanda =

yá mǎi jiā
牙买加

ní rì ěr
尼日尔

lú wàng dá
卢旺达

shèng duō měi yǔ pǔ lín xī bǐ gòng hé guó
圣多美与普林希比共和国
Eqipto =

ā sāi bài jiāng
阿塞拜疆

jīn bā bù wéi
津巴布韦

āi jí
埃及

bǐ lì shí
比利时
Bélgica =

yà měi ní yà
亚美尼亚

shèng duō měi yǔ pǔ lín xī bǐ gòng hé guó
圣多美与普林希比共和国

bǐ lì shí
比利时

ài ěr lán
爱尔兰
Argentina =

bīng dǎo
冰岛

sī lǐ lán kǎ
斯里兰卡

ā màn
阿曼

ā gēn tíng
阿根廷
Uganda =

bái é luó sī
白俄罗斯

sāi shé ěr
塞舌尔

xīn jiā pō
新加坡

wū gàn dá
乌干达
Libano =

fàn dì gāng chéng
梵蒂冈城

shèng jī cí hé ní wéi sī
圣基茨和尼维斯

lí bā nèn
黎巴嫩

ā gēn tíng
阿根廷
Francia =

bō lì wéi yà
玻利维亚

sà mó yà
萨摩亚

sāi lā lì áng
塞拉利昂

fǎ guó
法国
Qatar =

gé lǔ jí yà
格鲁吉亚

bā lā guī
巴拉圭

shèng duō měi yǔ pǔ lín xī bǐ gòng hé guó
圣多美与普林希比共和国

kǎ tǎ ěr
卡塔尔
Tuvalu =

bā lā guī
巴拉圭

bīng dǎo
冰岛

xīn jiā pō
新加坡

tú wǎ lú
图瓦卢
Omán =

xù lì yà
叙利亚

ā màn
阿曼

rì běn
日本

jiǎn pǔ zhài
柬埔寨
Italia =

gé lǔ jí yà
格鲁吉亚

yì dà lì
意大利

è lì tè lǐ yà guó
厄立特里亚国

ài ěr lán
爱尔兰
Panamá =

bā ná mǎ
巴拿马

tái wān
台湾

yī lā kè
伊拉克

bā bā duō sī
巴巴多斯
Chipre =

sāi pǔ lù sī
塞浦路斯

bā ná mǎ
巴拿马

ā lā bó lián hé qiú zhǎng guó
阿拉伯联合酋长国

ài shā ní yà
爱沙尼亚
Nicaragua =

ní jiā lā guā
尼加拉瓜

ā ěr bā ní yà
阿尔巴尼亚

bù jī nà fǎ suǒ
布基纳法索

gé lín nà dá
格林纳达
Libia =

lì bǐ yà
利比亚

jiā ná dà
加拿大

tǔ ěr qí
土耳其

wū lā guī
乌拉圭
India =

mì lǔ
秘鲁

yìn dù
印度

sāi lā lì áng
塞拉利昂

bā bā duō sī
巴巴多斯
Namibia =

měi guó
美国

fēi lǜ bīn
菲律宾

nà mǐ bǐ yà
纳米比亚

bǐ lì shí
比利时
Guinea Ecuatorial =

chì dào jǐ nèi yà
赤道几内亚

zhà dé
乍得

jiā péng
加蓬

tāng jiā
汤加
Lesoto =

mǎ dá jiā sī jiā
马达加斯加

lái suǒ tuō
莱索托

lú wàng dá
卢旺达

lì bǐ lǐ yà
利比里亚
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles