Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Ropa test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Ropa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

calcetín =

yítào yīfu
一套衣服

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

yítào yīfu
一套衣服

duǎn wà
短袜
capa =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

lǐngdài
领带

dǒupeng
斗篷

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
shorts =

yīfu
衣服

duǎnkù
短裤

qúnzi
裙子

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣
malla =

qúnzi
裙子

duǎn wà
短袜

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

jǐnshēn liányīkù
紧身连衣裤
sujetador =

kùwà
裤袜

xiōngzhào
胸罩

duǎn wà
短袜

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
traje =

lǐngdài
领带

yítào yīfu
一套衣服

lǐngdài
领带

kùwà
裤袜
chal =

yítào yīfu
一套衣服

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾

duǎnkù
短裤

qúnzi
裙子
pantis, medias =

nèikù
内裤

kùwà
裤袜

yīfu
衣服

niúzǎikù
牛仔裤
calzoncillos =

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nèikù
内裤

dǒupeng
斗篷

chènkù
衬裤
pantolones =

yīfu
衣服

nèikù
内裤

nèikù
内裤

kùzi
裤子
jersey =

yùndòng yīfu
运动衣服

yítào yīfu
一套衣服

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

kùwà
裤袜
calzones =

yítào yīfu
一套衣服

kùzi
裤子

nèikù
内裤

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
lencería =

nǚ nèiyī
女内衣

niúzǎikù
牛仔裤

mǎjiǎ
马甲

yùndòng yīfu
运动衣服
corbatta =

yùndòng yīfu
运动衣服

nǚ nèiyī
女内衣

nǚ nèiyī
女内衣

lǐngdài
领带
ropa =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

chènkù
衬裤

yīfu
衣服

xiōngzhào
胸罩
bikini =

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

lǐngdài
领带

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

nèikù
内裤
chaleco =

nǚ nèiyī
女内衣

dǒupeng
斗篷

mǎjiǎ
马甲

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
jeans, vaqueros =

duǎn wà
短袜

yùndòng yīfu
运动衣服

sāndiǎnshì nǚ yóuyǒngyī
三点式女游泳衣

niúzǎikù
牛仔裤
chándal =

lǐngdài
领带

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫

yùndòng yīfu
运动衣服

máozhī jǐnshēn tàoshān
毛织紧身套衫
cárdigan =

yángmáoshān
羊毛衫

nǚ nèiyī
女内衣

qúnzi
裙子

pījiān, wéijīn
披肩, 围巾
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles