Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Edificio test

Currently 44 users online.

You will now be tested on the Edificio category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

puerto =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

gǎng

bīngwū
冰屋

diànyǐngyuàn
电影院
castillo =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

gōngdiàn
宫殿

miàoyǔ
庙宇

shènglíng
圣陵
iglesia =

shāngdiàn
商店

jiàotáng
教堂

shènglíng
圣陵

xiāofángzhàn
消防站
banco =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

yóuzhèngjú
邮政局

yínháng
银行

bàngōngshì
办公室
supermercado =

chāojí shìchǎng
超级市场

dàshǐguǎn
大使馆

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

gōngyù
公寓
molino de viento =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

fēngchē
风车

huāshāng
花商

chāojí shìchǎng
超级市场
carnicería =

fēngchē
风车

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

mótiānlóu
摩天楼

ròupù
肉铺
tienda de comestibles =

zhàngpeng
帐篷

jiàotáng
教堂

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

yǎn bō shì
演播室
colegio, escuela =

jùyuàn
剧院

xuéxiào
学校

jǐngchá fēnjú
警察分局

gōngdiàn
宫殿
templo =

miàoyǔ
庙宇

gǎngkǒu
港口

bīngwū
冰屋

shāngdiàn
商店
apartamento =

shāngdiàn
商店

bàngōngshì
办公室

gōngyù
公寓

xuéyuàn
学院
universidad =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

jiàotáng
教堂

dàxué
大学

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
teatro =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

jùyuàn
剧院

diànyǐngyuàn
电影院

píngfáng
平房
tienda de campñna =

zhàngpeng
帐篷

fēijīchǎng
飞机场

gōngchǎng
工厂

dàshǐguǎn
大使馆
estadio =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

tǐyùchǎng
体育场

qiáo

chéngbǎo, jū
城堡, 车
oficina =

xuéyuàn
学院

língmù
陵墓

cānguǎn
餐馆

bàngōngshì
办公室
museo de arte =

xuéxiào
学校

yínháng
银行

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

cānguǎn
餐馆
faro =

miàoyǔ
庙宇

dēngtǎ
灯塔

nóngchǎng
农场

jiā
aeropuerto =

píngfáng
平房

dàshǐguǎn
大使馆

jiàotáng
教堂

fēijīchǎng
飞机场
casa solariega =

yīyuàn
医院

zhuāngyuán
庄园

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

chāojí shìchǎng
超级市场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles