Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Edificio test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Edificio category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

rascacielos =

fēngchē
风车

jiā

shuǐzúguǎn
水族馆

mótiānlóu
摩天楼
fábrica =

yóuzhèngjú
邮政局

gōngchǎng
工厂

chāojí shìchǎng
超级市场

gōngdiàn
宫殿
casa de una planta =

nóngchǎng
农场

píngfáng
平房

jiǔbā
酒吧

xiāofángzhàn
消防站
mercado =

jiàotáng
教堂

shuǐzúguǎn
水族馆

cānguǎn
餐馆

shìchǎng
市场
comisaría =

jiànzhù
建筑

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

língmù
陵墓

jǐngchá fēnjú
警察分局
iglú =

bīngwū
冰屋

jiàotáng
教堂

miàoyǔ
庙宇

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产
casa solariega =

yīyuàn
医院

dàxué
大学

zhuāngyuán
庄园

jiànzhù
建筑
oficina de turismo =

qīngzhēnsì
清真寺

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

tiānwéntái
天文台

bǎihuò shāngdiàn
百货商店
casa =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

shāngdiàn
商店

jiā

yóuzhèngjú
邮政局
santuario =

shènglíng
圣陵

jiǔbā
酒吧

yīyuàn
医院

tǐyùchǎng
体育场
puerto =

dàxué
大学

gǎngkǒu
港口

nóngchǎng
农场

yīyuàn
医院
universidad =

cānguǎn
餐馆

jiàotáng
教堂

dàxué
大学

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
cine =

yóuzhèngjú
邮政局

diànyǐngyuàn
电影院

jiàotáng
教堂

shāngdiàn
商店
teatro =

jùyuàn
剧院

xiāofángzhàn
消防站

nóngchǎng
农场

dàxué
大学
restaurante =

cānguǎn
餐馆

tǐyùchǎng
体育场

fēngchē
风车

jiànzhù
建筑
biblioteca =

shìzhèngtīng
市政厅

túshūguǎn
图书馆

ròupù
肉铺

jiǔbā
酒吧
castillo =

gōngdiàn
宫殿

chéngbǎo, jū
城堡, 车

gōngdiàn
宫殿

shènglíng
圣陵
granja, chacra =

yīyuàn
医院

diànyǐngyuàn
电影院

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

nóngchǎng
农场
molino de viento =

túshūguǎn
图书馆

mótiānlóu
摩天楼

gǎngkǒu
港口

fēngchē
风车
catedral =

zǒngjiàotáng
总教堂

cānguǎn
餐馆

xuéyuàn
学院

shuǐzúguǎn
水族馆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles