Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Edificio test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Edificio category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

faro =

gǎngkǒu
港口

tiānwéntái
天文台

dēngtǎ
灯塔

fēngchē
风车
ayuntamienta =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

shìzhèngtīng
市政厅

fēngchē
风车

tiānwéntái
天文台
observatorio =

dàxué
大学

tiānwéntái
天文台

dēngtǎ
灯塔

miàoyǔ
庙宇
restaurante =

zhàngpeng
帐篷

jiànzhù
建筑

cānguǎn
餐馆

gōngdiàn
宫殿
mezquita =

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

qīngzhēnsì
清真寺

jǐngchá fēnjú
警察分局

shènglíng
圣陵
colegio universitario =

bàngōngshì
办公室

bàngōngshì
办公室

xuéyuàn
学院

gǎng
embajada =

gōngchǎng
工厂

dàshǐguǎn
大使馆

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

shìchǎng
市场
casa de protección oficial =

mótiānlóu
摩天楼

bàngōngshì
办公室

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
puerto =

qiáo

gǎngkǒu
港口

ròupù
肉铺

dēngtǎ
灯塔
iglú =

qīngzhēnsì
清真寺

zhàngpeng
帐篷

fēngchē
风车

bīngwū
冰屋
oficina de turismo =

gōngdiàn
宫殿

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

gōngyù
公寓

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处
oficina de registro =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

gōngyù
公寓

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊
aeropuerto =

tǐyùchǎng
体育场

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

jiànzhù
建筑

fēijīchǎng
飞机场
palacio =

dēngtǎ
灯塔

dàshǐguǎn
大使馆

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

gōngdiàn
宫殿
mausoleo =

jiǔbā
酒吧

língmù
陵墓

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

jǐngchá fēnjú
警察分局
templo =

miàoyǔ
庙宇

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

xuéxiào
学校

diànyǐngyuàn
电影院
hotel =

zhuāngyuán
庄园

lǚguǎn
旅馆

gōngdiàn
宫殿

tǐyùchǎng
体育场
mercado =

huāshāng
花商

shìchǎng
市场

chāojí shìchǎng
超级市场

jiǔbā
酒吧
comisaría =

shìzhèngtīng
市政厅

yīyuàn
医院

jǐngchá fēnjú
警察分局

bīngwū
冰屋
fábrica =

gōngchǎng
工厂

shāngdiàn
商店

tiānwéntái
天文台

chéngbǎo, jū
城堡, 车
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles