Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Edificio test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Edificio category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

museo =

ròupù
肉铺

bówùguǎn
博物馆

nóngchǎng
农场

huāshāng
花商
oficina de correos =

fēijīchǎng
飞机场

yóuzhèngjú
邮政局

chāojí shìchǎng
超级市场

shìzhèngtīng
市政厅
banco =

língmù
陵墓

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

tǐyùchǎng
体育场

yínháng
银行
oficina de turismo =

túshūguǎn
图书馆

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

zǒngjiàotáng
总教堂

zhàngpeng
帐篷
carnicería =

ròupù
肉铺

bówùguǎn
博物馆

zhàngpeng
帐篷

nóngchǎng
农场
casa =

jiànzhù
建筑

gōngyù
公寓

xuéxiào
学校

jiā
tienda =

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

shāngdiàn
商店

tiānwéntái
天文台

jǐngchá fēnjú
警察分局
supermercado =

chāojí shìchǎng
超级市场

huāshāng
花商

xiāofángzhàn
消防站

tiānwéntái
天文台
molino de viento =

shìyìhuì suǒyǒude fángchǎn
市议会所有的房产

gōngdiàn
宫殿

gōngyù
公寓

fēngchē
风车
puerto =

gǎng

shāngdiàn
商店

língmù
陵墓

shìchǎng
市场
tienda de campñna =

nóngchǎng
农场

jiǔbā
酒吧

zhàngpeng
帐篷

fēijīchǎng
飞机场
palacio =

zhàngpeng
帐篷

dàshǐguǎn
大使馆

jiā

gōngdiàn
宫殿
templo =

miàoyǔ
庙宇

nóngchǎng
农场

huāshāng
花商

mótiānlóu
摩天楼
biblioteca =

túshūguǎn
图书馆

diànyǐngyuàn
电影院

shènglíng
圣陵

yǎn bō shì
演播室
universidad =

mótiānlóu
摩天楼

shuǐzúguǎn
水族馆

xuéxiào
学校

dàxué
大学
hotel =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

lǚguǎn
旅馆

diànyǐngyuàn
电影院

jiǔbā
酒吧
floristería =

huāshāng
花商

qīngzhēnsì
清真寺

mótiānlóu
摩天楼

shìzhèngtīng
市政厅
oficina de registro =

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

fēngchē
风车

xuéxiào
学校

bīngwū
冰屋
colegio, escuela =

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

xuéxiào
学校

gōngyù
公寓

dàshǐguǎn
大使馆
mausoleo =

jiǔbā
酒吧

shìzhèngtīng
市政厅

língmù
陵墓

nóngchǎng
农场
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles