Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Edificio test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Edificio category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

edificio =

fēngchē
风车

gōngdiàn
宫殿

yínháng
银行

jiànzhù
建筑
oficina de correos =

xuéyuàn
学院

yóuzhèngjú
邮政局

chéngbǎo, jū
城堡, 车

xuéxiào
学校
iglesia =

jiā

jiànzhù
建筑

shāngdiàn
商店

jiàotáng
教堂
cine =

chāojí shìchǎng
超级市场

yǎn bō shì
演播室

diànyǐngyuàn
电影院

hùjí dēngjìchù
户籍登记处
casa de una planta =

huāshāng
花商

qīngzhēnsì
清真寺

píngfáng
平房

yóuzhèngjú
邮政局
catedral =

chéngbǎo, jū
城堡, 车

zǒngjiàotáng
总教堂

shāngdiàn
商店

jiàotáng
教堂
castillo =

gōngdiàn
宫殿

jùyuàn
剧院

fēijīchǎng
飞机场

chéngbǎo, jū
城堡, 车
teatro =

cānguǎn
餐馆

jiǔbā
酒吧

jùyuàn
剧院

ròupù
肉铺
estudio =

yǎn bō shì
演播室

bǎihuò shāngdiàn
百货商店

huāshāng
花商

yóuzhèngjú
邮政局
casa solariega =

jiàotáng
教堂

bówùguǎn
博物馆

gǎngkǒu
港口

zhuāngyuán
庄园
aeropuerto =

gǎngkǒu
港口

fēijīchǎng
飞机场

qiáo

xuéyuàn
学院
colegio universitario =

tǐyùchǎng
体育场

jiǔbā
酒吧

shènglíng
圣陵

xuéyuàn
学院
restaurante =

shìzhèngtīng
市政厅

qīngzhēnsì
清真寺

miàoyǔ
庙宇

cānguǎn
餐馆
rascacielos =

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

mótiānlóu
摩天楼

xuéyuàn
学院

jùyuàn
剧院
acuario =

xuéyuàn
学院

shuǐzúguǎn
水族馆

fēngchē
风车

jùyuàn
剧院
bar =

jiǔbā
酒吧

tiānwéntái
天文台

mótiānlóu
摩天楼

língmù
陵墓
tienda de campñna =

dēngtǎ
灯塔

zhàngpeng
帐篷

chāojí shìchǎng
超级市场

bàngōngshì
办公室
apartamento =

gōngyù
公寓

hùjí dēngjìchù
户籍登记处

měishùguǎn, huàláng
美术馆, 画廊

ròupù
肉铺
mezquita =

qīngzhēnsì
清真寺

shènglíng
圣陵

língmù
陵墓

dēngtǎ
灯塔
oficina de turismo =

shuǐzúguǎn
水族馆

lǚyóuzī xúnchù
旅游咨询处

shípǐn záhuòshāng
食品杂货商

língmù
陵墓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles