Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Habitación test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Habitación category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cajón =

dēng

zhěntou
枕头

chuángdiàn
床垫

chōutì
抽屉
habitación =

dēng

shūzhuāngtái
梳妆台

zhěntào
枕套

wòshì
卧室
espejo =

wòshì
卧室

jìng

dēng

chuáng
sábana =

shūzhuāngtái
梳妆台

dēng

chōutì
抽屉

chuángdān
床单
colchón =

zhěntou
枕头

chuángdiàn
床垫

chuáng

jìng
tocador =

chuáng

chuángdān
床单

shūzhuāngtái
梳妆台

dēng
lámpara =

shūzhuāngtái
梳妆台

dēng

zhěntào
枕套

jìng
almohada =

shūzhuāngtái
梳妆台

zhěntào
枕套

zhěntou
枕头

jìng
luz =

zhěntào
枕套

jìng

dēng

zhěntou
枕头
almohadón =

zhěntou
枕头

shūzhuāngtái
梳妆台

zhěntào
枕套

wòshì
卧室
timbre =

chuáng

zhěntou
枕头

dēng

chōutì
抽屉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles