Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alcoba test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Alcoba category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

dentífrico =

fàshuā
发刷yáshuā
牙刷

yágāo
牙膏
water, váter =

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂

yáshuā
牙刷

jìng
ducha =

féizào
肥皂

xǐfàjì
洗发剂

shùkǒujì
漱口剂

línyù
淋浴
cepillode =

yáshuā
牙刷fàshuā
发刷

fàshuā
发刷
fregadero =

shùkǒujì
漱口剂

shū

jìng

xǐdícáo
洗涤槽
baño =

yùshì
浴室shùkǒujì
漱口剂

xǐfàjì
洗发剂
cepillo =

xǐdícáo
洗涤槽

línyù
淋浴

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂
llave, grifo =

guànxǐshì
盥洗室

lóngtóu
龙头

shū

guànxǐshì
盥洗室
piene =

guànxǐshì
盥洗室

guànxǐshì
盥洗室

shū

lóngtóu
龙头
alcoba =

yágāo
牙膏

shùkǒujì
漱口剂

línyù
淋浴

yùshì
浴室
espejo =

yáshuā
牙刷

shùkǒujì
漱口剂

jìng

xǐfàjì
洗发剂
lavado =

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂xǐfàjì
洗发剂
enjuage =

féizào
肥皂yáshuā
牙刷

shùkǒujì
漱口剂
jabon =

féizào
肥皂

shùkǒujì
漱口剂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles