Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alcoba test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Alcoba category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cepillo =

yáshuā
牙刷

línyù
淋浴

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷
fregadero =

lóngtóu
龙头

shūxǐdícáo
洗涤槽
espejo =

féizào
肥皂

jìng

shū

xǐfàjì
洗发剂
baño =shū

shū

yágāo
牙膏
jabon =

yáshuā
牙刷

yáshuā
牙刷

fàshuā
发刷

féizào
肥皂
alcoba =shùkǒujì
漱口剂

yùshì
浴室

fàshuā
发刷
llave, grifo =

xǐfàjì
洗发剂

fàshuā
发刷

guànxǐshì
盥洗室

lóngtóu
龙头
lavado =xǐfàjì
洗发剂xǐdícáo
洗涤槽
enjuage =

shū

shùkǒujì
漱口剂

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室
cepillode =

jìng

shū

yáshuā
牙刷

féizào
肥皂
dentífrico =

yágāo
牙膏

guànxǐshì
盥洗室

féizào
肥皂

yáshuā
牙刷
water, váter =

guànxǐshì
盥洗室

línyù
淋浴

féizào
肥皂

lóngtóu
龙头
ducha =

yágāo
牙膏féizào
肥皂

línyù
淋浴
piene =

lóngtóu
龙头

shùkǒujì
漱口剂

lóngtóu
龙头

shū
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles