Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alcoba test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Alcoba category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

enjuage =

yùshì
浴室

shū

shùkǒujì
漱口剂

xǐdícáo
洗涤槽
ducha =

jìng

féizào
肥皂

línyù
淋浴

lóngtóu
龙头
espejo =

yùshì
浴室

jìng

lóngtóu
龙头

xǐdícáo
洗涤槽
lavado =

lóngtóu
龙头

yáshuā
牙刷

jìng

xǐfàjì
洗发剂
cepillo =

féizào
肥皂

fàshuā
发刷

xǐdícáo
洗涤槽

yùshì
浴室
alcoba =

fàshuā
发刷yùshì
浴室

yágāo
牙膏
baño =

yùshì
浴室shū

fàshuā
发刷
piene =

yùshì
浴室

shū

fàshuā
发刷


dentífrico =

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室

yùshì
浴室

yágāo
牙膏
cepillode =

féizào
肥皂

shū

shū

yáshuā
牙刷
jabon =

yùshì
浴室

jìng

yágāo
牙膏

féizào
肥皂
fregadero =

guànxǐshì
盥洗室

yágāo
牙膏

xǐdícáo
洗涤槽

shū
water, váter =

guànxǐshì
盥洗室

fàshuā
发刷

yáshuā
牙刷

línyù
淋浴
llave, grifo =

lóngtóu
龙头

shū

yáshuā
牙刷

xǐdícáo
洗涤槽
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles