Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bellena =

wūyāzuò
乌鸦座

hòufāzuò
后发座

yìndìānzuò
印地安座

jīngyúzuò
鲸鱼座
Sistema Solar =

jiēyǎn
接眼

yīngxiānzuò
英仙座

hǎitúnzuò
海豚座

tàiyángxì
太阳系
Quilla =

shízhōngzuò
时钟座

tiānmāozuò
天猫座

chuándǐzuò
船底座

jǔchǐzuò
矩尺座
estrella =

bànrénmǎzuò
半人马座

tǔxīng
土星

xīng

tiānwángxīng
天王星
Cochero =

yùfūzuò
御夫座

xiānnǚzuò
仙女座

shízhōngzuò
时钟座

wǎnggǔzuò
网罟座
Lagarto =

jùshézuò
巨蛇座

xiēhǔzuò
蝎虎座

húxīngzuò
狐狸座

xíngxīng
行星
Pavo =

kǒngquèzuò
孔雀座

jiànyúzuò
剑鱼座

dìqiú
地球

cāngyíngzuò
苍蝇座
apertura =

kǒngjìng
孔径

yùfūzuò
玉夫座

jīnxīng
金星

mùfūzuò
牧夫座
Gemelos =

liúxīngyǔ
流星雨

shuāngzizuò
双子座

jīngyúzuò
鲸鱼座

chuándǐzuò
船底座
Osa Menor =

xiǎoquǎnzuò
小犬座

jīngyúzuò
鲸鱼座

xiǎoxióngzuò
小熊座

shānànzuò
山案座
Sol =

tàiyáng
太阳

tiānxiēzuò
天蝎座

jīngyúzuò
鲸鱼座

yìndìānzuò
印地安座
Jirafa =

lùbàozuò
鹿豹座

dùjuānzuò
杜鹃座

tiānézuò
天鹅座

yínhéxì
银河系
Saturno =

tiānézuò
天鹅座

shīzizuò
狮子座

tǔxīng
土星

chuánwěizuò
船尾座
Camaleón =

fènghuángzuò
凤凰座

huǒxīng
火星

yàntíngzuò
堰蜓座

liùfēnyízuò
六分仪座
Ofiuco =

xiānhòuzuò
仙后座

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

shéfūzuò
蛇夫座

yuánguīzuò
圆规座
Hidra =

chángshézuò
长蛇座

chuándǐzuò
船底座

liúxīngyǔ
流星雨

lǚsèjìng
滤色镜
Tucan =

dùjuānzuò
杜鹃座

jiēyǎn
接眼

tiānézuò
天鹅座

tiānjiànzuò
天箭座
Delfín =

liùfēnyízuò
六分仪座

yǔzhòu
宇宙

shānànzuò
山案座

hǎitúnzuò
海豚座
Compàs =

yuánguīzuò
圆规座

yīngxiānzuò
英仙座

xiānwángzuò
仙王座

bōjiāngzuò
波江座
Grulla =

jǔchǐzuò
矩尺座

xiēhǔzuò
蝎虎座

huìjiàzuò
绘架座

tiānhèzuò
天鹤座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles