Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Corona Boreal =

yàntíngzuò
堰蜓座

xiǎoxióngzuò
小熊座

běi miǎnzuò
北冕座

jīnniúzuò
金牛座
Cincel =

xīngxì
星系

dàquǎnzuò
大犬座

liùfēnyízuò
六分仪座

diāojùzuò
雕具座
Grulla =

wǔxiānzuò
武仙座

xiānnǚzuò
仙女座

tiānhèzuò
天鹤座

jīnniúzuò
金牛座
Escudo =

tiānwénxué
天文学

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

fēiyúzuò
飞鱼座

dùnpáizuò
盾牌座
Tucan =

chángshézuò
长蛇座

yàntíngzuò
堰蜓座

shānànzuò
山案座

dùjuānzuò
杜鹃座
Tierra =

wèixīng
卫星

rénmǎzuò
人马座

yǔzhòu
宇宙

dìqiú
地球
Astronomia =

shuǐshézuò
水蛇座

yīngxiānzuò
英仙座

liùfēnyízuò
六分仪座

tiānwénxué
天文学
meteoro =

liúxīng
流星

nán jízuò
南极座

tiānwángxīng
天王星

xiǎoxíngxīng
小行星
Fénix =

liúxīngyǔ
流星雨

fènghuángzuò
凤凰座

shéfūzuò
蛇夫座

tǔxīng
土星
Caballito =

tiānjiànzuò
天箭座

xiānwángzuò
仙王座

xiǎomǎzuò
小马座

wǎnggǔzuò
网罟座
Mosca =

yínhéxì
银河系

nán sānjiǎozuò
南三角座

cāngyíngzuò
苍蝇座

jùxièzuò
巨蟹座
Lagarto =

xiēhǔzuò
蝎虎座

tiānwángxīng
天王星

lǚsèjìng
滤色镜

bōjiāngzuò
波江座
Hidra Austral =

tiānchèngzuò
天秤座

mójiézuò
摩羯座

yīngxiānzuò
英仙座

shuǐshézuò
水蛇座
Sextante =

liùfēnyízuò
六分仪座

kǒngquèzuò
孔雀座

tòujìng
透镜

dàxióngzuò
大熊座
Cassiopeia =

míngwángxīng
冥王星

chuándǐzuò
船底座

xiānhòuzuò
仙后座

mójiézuò
摩羯座
Osa Menor =

wǔxiānzuò
武仙座

xiānwángzuò
仙王座

xiǎoxióngzuò
小熊座

huìxīng
彗星
Reloj =

jīngyúzuò
鲸鱼座

xīngxì
星系

chuánwěizuò
船尾座

shízhōngzuò
时钟座
Corona Australis =

tiānyànzuò
天燕座

wèixīng
卫星

nán miǎnzuò
南冕座

tiānxiēzuò
天蝎座
Ofiuco =

nán shízìzuò
南十字座

shéfūzuò
蛇夫座

lǚsèjìng
滤色镜

huìjiàzuò
绘架座
Carnero o Aries =

báiyángzuò
白羊座

xīng

shuǐxīng
水星

cháilángzuò
豺狼座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles