Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

apertura =

tiānwénxué
天文学

cāngyíngzuò
苍蝇座

nán miǎnzuò
南冕座

kǒngjìng
孔径
Cassiopeia =

xīng

xiānhòuzuò
仙后座

xīng

húxīngzuò
狐狸座
Sistema Solar =

tàiyángxì
太阳系

xiānwángzuò
仙王座

hǎitúnzuò
海豚座

húxīngzuò
狐狸座
Reticulo =

wǎnggǔzuò
网罟座

xiānnǚzuò
仙女座

shuāngzizuò
双子座

tiāntánzuò
天坛座
Venus =

wǎnggǔzuò
网罟座

shìnǚzuò
室女座

kǒngjìng
孔径

jīnxīng
金星
ocular =

xīng

mùxīng
木星

jiēyǎn
接眼

dàquǎnzuò
大犬座
Mosca =

huǒxīng
火星

cāngyíngzuò
苍蝇座

shānànzuò
山案座

tàiyáng
太阳
Sextante =

hǎiwángxīng
海王星

chuánfānzuò
船帆座

liùfēnyízuò
六分仪座

tàiyáng
太阳
estrella =

fēiyúzuò
飞鱼座

tiāntánzuò
天坛座

lǚsèjìng
滤色镜

xīng
Coma Berenices =

lǚsèjìng
滤色镜

cāngyíngzuò
苍蝇座

hòufāzuò
后发座

chuándǐzuò
船底座
Compàs =

xiǎomǎzuò
小马座

tiānlúzuò
天炉座

yǔzhòu
宇宙

yuánguīzuò
圆规座
Lagarto =

xiēhǔzuò
蝎虎座

tiānyànzuò
天燕座

shuǐshézuò
水蛇座

bànrénmǎzuò
半人马座
Quilla =

yùfūzuò
玉夫座

jīnniúzuò
金牛座

chuándǐzuò
船底座

shuǐshézuò
水蛇座
magnitud =

xīng xīng de liàng dù
星星的亮度

luópánzuò
罗盘座

xīngxì
星系

dàquǎnzuò
大犬座
Paloma =

shuǐxīng
水星

tiāngēzuò
天鸽座

tiānézuò
天鹅座

tiānwángxīng
天王星
Pez Volador =

liúxīng
流星

fēiyúzuò
飞鱼座

wǎnggǔzuò
网罟座

mùxīng
木星
Cisne =

tiānmāozuò
天猫座

tiānézuò
天鹅座

shéfūzuò
蛇夫座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座
Serpiente =

jùshézuò
巨蛇座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

cāngyíngzuò
苍蝇座

yīngxiānzuò
英仙座
Escudo =

dùnpáizuò
盾牌座

shéfūzuò
蛇夫座

chuándǐzuò
船底座

tàiyángxì
太阳系
Brujula =

xiǎoxióngzuò
小熊座

shuāngyúzuò
双魚座

luópánzuò
罗盘座

mùfūzuò
牧夫座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles