Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Astronomia test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Astronomia category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Erídano =

shízhōngzuò
时钟座

dìqiú
地球

bōjiāngzuò
波江座

wǔxiānzuò
武仙座
Cefeo =

jùxièzuò
巨蟹座

xiānwángzuò
仙王座

bǎopíngzuò
宝瓶座

xiēhǔzuò
蝎虎座
Triangulo =

hǎiwángxīng
海王星

jiànyúzuò
剑鱼座

sānjiǎozuò
三角座

tàiyángxì
太阳系
Carnero o Aries =

dùjuānzuò
杜鹃座

bànrénmǎzuò
半人马座

báiyángzuò
白羊座

mójiézuò
摩羯座
Venus =

shuǐshézuò
水蛇座

dǎo xīng jìng
导星镜

tiāntùzuò
天兔座

jīnxīng
金星
Escuadra =

nán jízuò
南极座

tàiyángxì
太阳系

jǔchǐzuò
矩尺座

tiāntánzuò
天坛座
Cruz del Sur =

xiēhǔzuò
蝎虎座

mùxīng
木星

xiǎoshīzuò
小狮座

nán shízìzuò
南十字座
Liebre =

bǎopíngzuò
宝瓶座

tiāntùzuò
天兔座

xiǎomǎzuò
小马座

wèixīng
卫星
Lagarto =

hǎiwángxīng
海王星

xiēhǔzuò
蝎虎座

tiānlóngzuò
天龙座

jǔchǐzuò
矩尺座
estrella =

tàiyángxì
太阳系

xīng

tàiyángxì
太阳系

lùbàozuò
鹿豹座
Centauro =

wǔxiānzuò
武仙座

tiānhèzuò
天鹤座

jǔchǐzuò
矩尺座

bànrénmǎzuò
半人马座
Orión =

bōjiāngzuò
波江座

lièhùzuò
猎戶座

tiānqínzuò
天琴座

tiānhèzuò
天鹤座
Cuervo =

tiānchèngzuò
天秤座

wūyāzuò
乌鸦座

wǔxiānzuò
武仙座

shuāngyúzuò
双魚座
cometa =

yīngxiānzuò
英仙座

yùfūzuò
御夫座

tiānwénxué
天文学

huìxīng
彗星
Tierra =

tiānchèngzuò
天秤座

dìqiú
地球

tiānyànzuò
天燕座

tiānwángxīng
天王星
Compàs =

yuánguīzuò
圆规座

jiēyǎn
接眼

chángshézuò
长蛇座

jiēyǎn
接眼
universo =

jǔchǐzuò
矩尺座

yǔzhòu
宇宙

tòujìng
透镜

xiānwángzuò
仙王座
Pez Volador =

shānànzuò
山案座

fēiyúzuò
飞鱼座

lǚsèjìng
滤色镜

jiànyúzuò
剑鱼座
Serpiente =

nán shízìzuò
南十字座

shuǐxīng
水星

tiāngēzuò
天鸽座

jùshézuò
巨蛇座
Octante =

hǎitúnzuò
海豚座

nán jízuò
南极座

tiānwángxīng
天王星

yīngxiānzuò
英仙座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles