Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Animal test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Animal category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pico =

niǎohuì
鸟喙

yù`érdài
育儿袋yù`érdài
育儿袋
garra =

niǎo, qín
鸟, 禽

zhǎo

kǒubízi
口鼻子

yù`érdài
育儿袋
piel, cuero =

zhuǎ

shòupí
兽皮

ruǎnmáo
软毛

páxíng dòngwù
爬行动物
animal =

niǎo, qín
鸟, 禽

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

dòngwù
动物

páxíng dòngwù
爬行动物
aleta =

qízhuàngzhī
鳍状肢

zhuǎzi
爪子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

zhuǎ
garra =

qízhuàngzhī
鳍状肢

zhuǎ

dòngwù
动物

kǒubízi
口鼻子
pico =

niǎo, qín
鸟, 禽

niǎozuǐ
鸟嘴

zhuǎzi
爪子

wěiba
尾巴
dinosaurio =

wěiba
尾巴

zhuǎzi
爪子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物

kǒnglóng
恐龙
mamífero =

ruǎnmáo
软毛kǒubízi
口鼻子

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物
pájaro, ave =

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子

kǒnglóng
恐龙

niǎo, qín
鸟, 禽
aleta =

zhuǎ

kǒubízi
口鼻子

liáoyá
獠牙


reptil =

kǒubízi
口鼻子

zhuǎ

páxíng dòngwù
爬行动物

ruǎnmáo
软毛
hocico =

kǒubízi
口鼻子

dòngwù
动物

niǎozuǐ
鸟嘴

shòupí
兽皮
pelo =

jiǎ

yù`érdài
育儿袋ruǎnmáo
软毛
bolsa =

jiǎ

yù`érdài
育儿袋

bǔrǔ dòngwù
哺乳动物


pluma =

yǔmáo
羽毛

kǒubízi
口鼻子liáoyá
獠牙
pata =

páxíng dòngwù
爬行动物

zhuǎzi
爪子

zhuǎ


caparazón =jiǎ

bízi
鼻子

liáoyá
獠牙
pez =ruǎnmáo
软毛

niǎozuǐ
鸟嘴


hocico, morro =

línniǎo, qín
鸟, 禽

kǒubízi
口鼻子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles