Nederlands-Chinees Woordenboek Muziek test
Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Nederlands-Chinees Woordenboek Muziek test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Muziek category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zanger =

cì nǚ gāo yīn
次女高音

gēshǒu
歌手

kǒuqín
口琴

hào
pop (muziek) =

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

liúxíng yīnyuè
流行音乐

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

xiǎo tíqín
小提琴
muzikant, de musicus, de toonkunstenaar =

jítā
吉他

yīnyuèjiā
音乐家

yuèduì
乐队

mùqín
木琴
halve noot =

dīyīnguǎn
低音管

èr fēn yīn fú
二分音符

zhídí
直笛

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号
bassleutel =

dī yīn pǔ hào
低音谱号

dānhuángguǎn
单簧管

zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè
重金属摇滚乐

sākèsīguǎn
萨克斯管
Zingend =

yuèqì
乐器

chàng gē
唱歌

yīnyuè
音乐

yáogǔnyuè
摇滚乐
tamboerijn =

shùqín
竖琴

bā fēn yīn fú
八分音符

línggǔ
铃鼓

yuè pǔ
乐谱
trombone, de schuiftrompet =

xiǎo tíqín
小提琴

chánghào
长号

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

yīnyuèjiā
音乐家
mondharmonika =

chángdí
长笛

yuèqì
乐器

kǒuqín
口琴

xiū zhǐ fú
休止符
blues =

lǎba
喇叭

chánghào
长号

bùlǔsī yīnyuè
布鲁斯音乐

yuè pǔ
乐谱
fluit =

gāngqín
钢琴

zhōng yīn pǔ hào
中音谱号

chángdí
长笛

sì fēn yīn fú
四分音符
jazz =

dānhuángguǎn
单簧管

èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú
二全音符, 短弱音符

gēshǒu
歌手

juéshìyuè
爵士乐
piano =

gāngqín
钢琴

yuè pǔ
乐谱

jiànpán
键盘

duǎnhào
短号
saxofoon =

zǔfen
组分

sākèsīguǎn
萨克斯管yīnyuè
音乐
group =

shùqín
竖琴

dānhuángguǎn
单簧管

yīnyuèjiā
音乐家

zǔfen
组分
keyboard =

língyuè
灵乐

cì nǚ gāo yīn
次女高音

yuèqì
乐器

jiànpán
键盘
Instrument =

cì zhōng yīn pǔ hào
次中音谱号

yuèqì
乐器

jítā
吉他

fǎguó hào
法国号
vierenzestigste noot =

nǚ dī yīn gē shǒu
女低音歌手

liù shí sì fēn yīn fú
六十四分音符

shí liù fēn yīn fú
十六分音符

dàhào
大号
bas =

yīngguó hào
英国号

kǒuqín
口琴

dī yīn pǔ hào
低音谱号

nán dī yīn
男低音
kwartnoot =

gǔdiǎn yīnyuè
古典音乐

gēshǒu
歌手

xiāng cūn hé xī bù yīn yuè
乡村和西部音乐

sì fēn yīn fú
四分音符
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles