Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 台所 test

Currently 43 users online.

You will now be tested on the 台所 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

フォーク =

cānchā
餐叉

tuōpán
托盘

chádié
茶碟

tuōpán
托盘
テーブルクロス =

zhuōbù
桌布

kǎoxiāng
烤箱

kuàizi
筷子

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
ナイフ =

kǎojià
烤架

bīngxiāng
冰箱

chí

dāo
ボール =

bōlibēi
玻璃被

wǎn

tuōpán
托盘

xiǎo yánpíng
小盐瓶
食器棚 =

wēibōlú
微波炉

cādiébù
擦碟布

chú guì
橱柜

guìchú
柜橱
わん =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wǎn

chádié
茶碟

lājīxiāng
垃圾箱
テーブルマット =

pándiàn
盘垫

xǐyījī
洗衣机

zhuōdiàn
桌垫

kǎo miànbāo qì
烤面包器
食器洗い機 =

xǐyījī
洗衣机

chúfáng
厨房

xǐwǎnjī
洗碗机

zhuōbù
桌布
冷蔵庫 =

kǎoxiāng
烤箱

chúfáng
厨房

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

bīngxiāng
冰箱
天火, オーブン =

kǎoxiāng
烤箱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chí

bīngguì
冰柜
玉じゃくし =

kuàizi
筷子

chúfáng
厨房

chángbǐngsháozi
长柄勺子


グリル =

kǎojià
烤架

xǐwǎnjī
洗碗机

xǐwǎnjī
洗碗机

chōutì
抽屉
引き出し =

tuōpán
托盘

chíchōutì
抽屉
流し =

cādiébù
擦碟布

xǐdícáo
洗涤槽

tuōpán
托盘

guìchú
柜橱
塩入れ =

mósuìqì
磨碎器

lājīxiāng
垃圾箱

xiǎo yánpíng
小盐瓶

bīngguì
冰柜
さじ =

wēibōlú
微波炉

kǎo miànbāo qì
烤面包器

chí

bēizi
杯子
フリーザー =

kuàizi
筷子

chúfáng
厨房

bīngguì
冰柜


ごみ入れ =

chí

lājīxiāng
垃圾箱

wēibōlú
微波炉


卸し金 =

yǐzi
椅子

wǎn

mósuìqì
磨碎器

chōutì
抽屉
箸 =

pándiàn
盘垫

kuàizi
筷子

xiǎo yánpíng
小盐瓶

wǎn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles