Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

和中国辞書 台所 test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the 台所 category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

グリル =

lājīxiāng
垃圾箱

kǎojià
烤架

xǐdícáo
洗涤槽

hùnhézhě
混合着
食器洗い機 =

cādiébù
擦碟布

xiǎo yánpíng
小盐瓶

yǐzi
椅子

xǐwǎnjī
洗碗机
お盆 =

lājīxiāng
垃圾箱

xǐyījī
洗衣机

tuōpán
托盘

yǐzi
椅子
さじ =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

chí

wǎn

cādiébù
擦碟布
引き出し =

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱

cādiébù
擦碟布

chōutì
抽屉
フォーク =

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉

cānchā
餐叉
ごみ箱 =

bōlibēi
玻璃被

xǐyījī
洗衣机

pándiàn
盘垫

lājīxiāng
垃圾箱
レンジの上部 =bēizi
杯子

xiǎo yánpíng
小盐瓶

dāo
卸し金 =

kuàizi
筷子

chú guì
橱柜

mósuìqì
磨碎器

yǐzi
椅子
ごみ入れ =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

kuàizi
筷子

lājīxiāng
垃圾箱

xǐyījī
洗衣机
いす =

hùnhézhě
混合着kuàizi
筷子

yǐzi
椅子
テーブルクロス =

tuōpán
托盘xǐyījī
洗衣机

zhuōbù
桌布
天火, オーブン =

bēizi
杯子

kǎojià
烤架

kǎoxiāng
烤箱

chángbǐngsháozi
长柄勺子
フリーザー =

wǎn

guìchú
柜橱

cānchā
餐叉

bīngguì
冰柜
受皿 =

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

chádié
茶碟

bōlibēi
玻璃被
洗濯機 =

zhuōzi
桌子

chúfáng
厨房

bōlibēi
玻璃被

xǐyījī
洗衣机
コップ =

bōlibēi
玻璃被

chádié
茶碟

lājīxiāng
垃圾箱

yǐzi
椅子
わん =

bōlibēi
玻璃被

kǎojià
烤架

xǐdícáo
洗涤槽

wǎn
塩入れ =

bīngguì
冰柜

xiǎo yánpíng
小盐瓶

tuōpán
托盘


皿洗いのふきん =

kǎoxiāng
烤箱

cādiébù
擦碟布cānchā
餐叉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles