Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μέτρα και Σταθμά test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Μέτρα και Σταθμά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

λίβρα =

shēng

bàng

fèidiǎn
沸点

shèshìdù
摄氏度
πίντα =

yīnglǐ
英里

háokè
毫克

liàngdù
量度

pǐntuō
品脱
μίλι =

fèidiǎn
沸点

háomǐ
毫米

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīnglǐ
英里
πέτρα =

yīngshí
英石

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

huáshì wēndùjì
花式温度计
υάρδα =

liàngdù
量度

fèiténg
沸腾

shēng


γαλόνι =qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háoshēng
毫升

jiālún
加仑
ουγκιά =

mísa
弥撒

àngsī
盎司

mísa
弥撒

shēng
ίντσα =

mísa
弥撒

yīngcùn
英寸

jùlí
距离

fèiténg
沸腾
μέτρο =

háokè
毫克

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bīnglěng
冰冷

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
απόσταση =

jùlí
距离

liàngdù
量度

liàngdù
量度

huáshì wēndùjì
花式温度计
Κελσίου =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

liàngdù
量度

yīnglǐ
英里

shèshìdù
摄氏度
σημείο ψύξης =

bīngdiǎn
冰点

fèidiǎn
沸点

yīngshí
英石

shēng
λίτρο =

shēng

yīnglǐ
英里qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
κυβικό μέτρο =

lìfāngmǐ
立方米

bàng

fèiténg
沸腾

liàngdù
量度
μάζα =

yīngcùn
英寸

shèshìdù
摄氏度

mísa
弥撒

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺
κελσίου =

shèshìdù
摄氏度

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤jùlí
距离
χιλιοστόλιτρο =

háoshēng
毫升

shēng

jùlí
距离

mísa
弥撒
χιλιόγραμμο =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

fèidiǎn
沸点

yīnglǐ
英里

àngsī
盎司
μέτρηση =

fèiténg
沸腾

bīnglěng
冰冷

jiālún
加仑

liàngdù
量度
Φαρενάιτ =

yīngshí
英石

háokè
毫克

huáshì wēndùjì
花式温度计


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles