Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μέτρα και Σταθμά test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Μέτρα και Σταθμά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χιλιοστόλιτρο =

háoshēng
毫升

bīnglěng
冰冷

fèiténg
沸腾

háokè
毫克
γαλόνι =

jiālún
加仑

bīngdiǎn
冰点

háomǐ
毫米

fèiténg
沸腾
μέτρηση =háomǐ
毫米

bīngdiǎn
冰点

liàngdù
量度
μάζα =

fèiténg
沸腾

jùlí
距离

mísa
弥撒

háoshēng
毫升
υάρδα =

háokè
毫克

yīngcùn
英寸

yīngcùn
英寸


ίντσα =

bīngdiǎn
冰点

bàng

yīngcùn
英寸

fèiténg
沸腾
εκατοστό =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

yīngshí
英石

yīnglǐ
英里

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
ουγκιά =

àngsī
盎司

háomǐ
毫米

jùlí
距离

jùlí
距离
Κελσίου =

mísa
弥撒

shèshìdù
摄氏度

yīngcùn
英寸

pǐntuō
品脱
σημείο βρασμού =

shèshìdù
摄氏度

fèidiǎn
沸点

jiālún
加仑

háokè
毫克
χιλιοστόμετρο =

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

háomǐ
毫米

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīngcùn
英寸
γραμμάριο =

àngsī
盎司

háoshēng
毫升háoshēng
毫升
λίτρο =

shēng

háoshēng
毫升

shèshìdù
摄氏度

bàng
χιλιόμετρο =

shèshìdù
摄氏度

lìfāngmǐ
立方米

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
πέτρα =yīnglǐ
英里

yīngshí
英石

huáshì wēndùjì
花式温度计
μέτρο =límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

fèiténg
沸腾
πίντα =

pǐntuō
品脱

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤shèshìdù
摄氏度
Φαρενάιτ =

shèshìdù
摄氏度

bīngdiǎn
冰点

bīnglěng
冰冷

huáshì wēndùjì
花式温度计
παγωμένος =

lìfāngmǐ
立方米

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

bīnglěng
冰冷

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
μίλι =

bàng

àngsī
盎司

yīnglǐ
英里

háokè
毫克
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles