Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Όπλων test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Όπλων category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κατάνα =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

zhàdàn
炸弹

kuījiǎ
盔甲

kuījiǎ
盔甲
πανοπλία =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

jiàn, dāo
剑, 刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

kuījiǎ
盔甲
πύραυλος =

huǒjiàn
火箭

zhàdàn
炸弹

kuījiǎ
盔甲

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
ξίφος =

zhàdàn
炸弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

huǒjiàn
火箭

jiàn, dāo
剑, 刀
βέλη βαλλίστρας =

dǎodàn
导弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

dǎodàn
导弹

duǎnjiàn
短剑
βόμβα =

zhàdàn
炸弹

huǒjiàn
火箭

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

gōng
γιαταγάνι =

dǎodàn
导弹

bùqiāng
步枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

bùqiāng
步枪
κυνηγετικό όπλο =

bùqiāng
步枪

dùn

lièqiāng
猎枪

miànjiǎ
面甲
πανοπλία =

miànjiǎ
面甲

zhàdàn
炸弹

zhuāngjiǎ
装甲

miànjiǎ
面甲
πιρτόλι =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

lièqiāng
猎枪

huǒjiàn
火箭

shǒuqiāng
手枪
νάρκη =

shǒuqiāng
手枪

zhàdàn
炸弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

jiàn, dāo
剑, 刀
τουφέκι =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

bùqiāng
步枪

jiàn

dùn
εκτοξευτή πυραύλων =

zhàdàn
炸弹

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

lièqiāng
猎枪

jīqiāng
机枪
χειροβομβίδα =

dùn

zhuāngjiǎ
装甲

jiàn

shǒuliúdàn
手榴弹
βέλος =

jiàn, dāo
剑, 刀

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

jiàn

zhàdàn
炸弹
βλήμα =

dǎodàn
导弹

lièqiāng
猎枪

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

qiāng
τανκ =

qiāngdàn
枪弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

tǎnkè
坦克

zhàdàn
炸弹
ναυτικό σπαθί =

dùn

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

duǎnjiàn
短剑
στιλέτο =

shǒuliúdàn
手榴弹

jiàn, dāo
剑, 刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

duǎnjiàn
短剑
βαλλίστρας =

duǎnjiàn
短剑

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

jiàn

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles