Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Όπλων test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Όπλων category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κατάνα =

gōng

dàpào
大炮

dàpào
大炮

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
πολυβόλο =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhàdàn
炸弹

duǎnjiàn
短剑

jīqiāng
机枪
τόξο =

dùn

gōng

dǎodàn
导弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
κυνηγετικό όπλο =

jiàn, dāo
剑, 刀

dùn

zhàdàn
炸弹

lièqiāng
猎枪
πανοπλία =

dàpào
大炮

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

zhuāngjiǎ
装甲

lièqiāng
猎枪
βλήμα =

dǎodàn
导弹

lièqiāng
猎枪

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
βέλη βαλλίστρας =

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

tǎnkè
坦克

shǒuliúdàn
手榴弹
σφαίρα =

zhàdàn
炸弹

qiāngdàn
枪弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

tǎnkè
坦克
εκτοξευτή πυραύλων =

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑
ναυτικό σπαθί =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shǒuliúdàn
手榴弹

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

gōng
ραβδί =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

huǒjiàn
火箭

dùn

dàpào
大炮
πύραυλος =

huǒjiàn
火箭

shǒuqiāng
手枪

kuījiǎ
盔甲

zhuāngjiǎ
装甲
βαλλίστρας =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

zhàdàn
炸弹
γιαταγάνι =

jiàn, dāo
剑, 刀

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

jiàn, dāo
剑, 刀
τανκ =

zhàdàn
炸弹

gōng

tǎnkè
坦克

jiàn, dāo
剑, 刀
ασπίδα =

qiāngdàn
枪弹

jiàn

shǒuliúdàn
手榴弹

dùn
χειροβομβίδα =

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

shǒuliúdàn
手榴弹

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
πιρτόλι =

shǒuqiāng
手枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

jiàn

gōng
βέλος =

jiàn

zhuāngjiǎ
装甲

gōng

gōng
κανόνι =

qiāng

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

dàpào
大炮

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles