Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λαχανικά test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Λαχανικά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

φασόλι νεφρών =

dòu

càidòu
菜豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
μελιτζάνα =

dào, mǐ
稻, 米

tiáncàigēn
甜菜根

qiézi
茄子

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
πράσινο φασόλι =

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
κουνουπίδι =

luóbo
萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càihuā
菜花
κρεμμύδι =

yángcōng
洋葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dào, mǐ
稻, 米
λαχανάκια βρυξελών =

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

wāndòu
豌豆
ρύζι =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

tiáncàigēn
甜菜根

dòu

dào, mǐ
稻, 米
πράσο =

qiézi
茄子

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱

jiǔcōng
韭葱
γογγύλι =

húluóbo
胡萝卜

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
παντζάρι =

tiáncàigēn
甜菜根

wāndòu
豌豆

qiézi
茄子

dòu
σόγια =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dàtóucài
大头菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
δαυκί =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
πατάτα =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

càihuā
菜花
μέγα γογγύλιον =

dàtóucài
大头菜

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
φασόλι =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

luóbo
萝卜

dòu
λάχανο =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根
καρότο =

húluóbo
胡萝卜

qiézi
茄子

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆
μπρόκολο =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yángcōng
洋葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
λαχανικό =

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆

yángcōng
洋葱
μπιζέλι =

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

qiézi
茄子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles