Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λαχανικά test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Λαχανικά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κρεμμύδι =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

yángcōng
洋葱

qiézi
茄子

wāndòu
豌豆
λαχανικό =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
λάχανο =

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

jiǔcōng
韭葱
πράσινο φασόλι =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱
μπιζέλι =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆
κουνουπίδι =

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yángcōng
洋葱
ρύζι =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dòu

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
φασόλι νεφρών =

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
πατάτα =

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
μπρόκολο =

húluóbo
胡萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
φασόλι =

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆

dòu
καρότο =

húluóbo
胡萝卜

dòu

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
σόγια =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yángcōng
洋葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子
παντζάρι =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

qiézi
茄子

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根
λαχανάκια βρυξελών =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
δαυκί =

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
πράσο =

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

qiézi
茄子
μέγα γογγύλιον =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

luóbo
萝卜

dòu

dàtóucài
大头菜
μελιτζάνα =

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

dòu
γογγύλι =

tiáncàigēn
甜菜根

luóbo
萝卜

tiáncàigēn
甜菜根

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles