Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Χρόνος test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Χρόνος category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μήνας =

míng tiān
明天

yuè

tiān

xīngqī, zhōu
星期, 周
χρόνος =

nián

zuó tiān
昨天

liǎng xīngqī
两星期

miǎo
σήμερα =

shínián
十年

miǎo

jīn tiān
今天

yuè
ημέρα =

tiān

yuè

xiǎoshí
小时

shíjiān
时间
χτες =

jīn tiān
今天

zuó tiān
昨天

tiān

xiǎoshí
小时
εβδομάδα =

xiǎoshí
小时

xīngqī, zhōu
星期, 周

miǎo

xiǎoshí
小时
δεκαπενθήμερο =

liǎng xīngqī
两星期

jīn tiān
今天

miǎo

shíjiān
时间
δευτερόλεπτο =

zuó tiān
昨天

zuó tiān
昨天

miǎo

yìqiānnián
一千年
αύριο =

tiān

shíjiān
时间

míng tiān
明天

nián
χιλιετηρίδα =

zuó tiān
昨天

zuó tiān
昨天

miǎo

yìqiānnián
一千年
δεκαετία =

míng tiān
明天

miǎo

fēn

shínián
十年
ώρα =

xiǎoshí
小时

fēn

shíjiān
时间

míng tiān
明天
χρόνος =

shíjiān
时间

miǎo

miǎo

xiǎoshí
小时
λεπτό =

fēn

jīn tiān
今天

yuè

liǎng xīngqī
两星期
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles