Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Χρόνος test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Χρόνος category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εβδομάδα =

xīngqī, zhōu
星期, 周

liǎng xīngqī
两星期

yìqiānnián
一千年

shínián
十年
λεπτό =

zuó tiān
昨天

zuó tiān
昨天

fēn

shínián
十年
χρόνος =

nián

yuè

yuè

xiǎoshí
小时
δευτερόλεπτο =

miǎo

xiǎoshí
小时

tiān

xiǎoshí
小时
δεκαετία =

xiǎoshí
小时

shíjiān
时间

xīngqī, zhōu
星期, 周

shínián
十年
αύριο =

nián

shínián
十年

míng tiān
明天

tiān
χιλιετηρίδα =

yìqiānnián
一千年

nián

tiān

xīngqī, zhōu
星期, 周
σήμερα =

fēn

liǎng xīngqī
两星期

zuó tiān
昨天

jīn tiān
今天
μήνας =

xīngqī, zhōu
星期, 周

tiān

yuè

miǎo
δεκαπενθήμερο =

jīn tiān
今天

míng tiān
明天

liǎng xīngqī
两星期

miǎo
χτες =

zuó tiān
昨天

jīn tiān
今天

tiān

yuè
χρόνος =

yuè

zuó tiān
昨天

shíjiān
时间

tiān
ημέρα =

yuè

tiān

nián

jīn tiān
今天
ώρα =

xiǎoshí
小时

yuè

miǎo

miǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles