Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σχήματα test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Σχήματα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κώνος =

qībiānxíng
七边形

jiǎozhuītǐ
角锥体

luóxuánxíng
螺旋形

yuánzhuītǐ
圆锥体
κουτί =yuánzhuītǐ
圆锥体

zhèngfāngxíng
正方形

qiútǐ
球体
τριγωνο =

píng

sānjiǎoxíng
三角形

zhèngfāngxíng
正方形

chángfāngxíng
长方形
σωλήνας =

guān zhàng
管状

lìfāngtǐ
立方体

yuán

zhèngfāngxíng
正方形
κύβος =

lìfāngtǐ
立方体

píng

wǔbiānxíng
五边形

xíngzhuàng
形状
οκτάγωνο =

bābiānxíng
八边形

yuán

qiútǐ
球体

píng
ρόμβος =zhèngfāngxíng
正方形

língxíng
菱形

jiǎozhuītǐ
角锥体
κύλινδρος =

yuánzhùtǐ
圆柱体

yuánzhuītǐ
圆锥体

língxíng
菱形

yuánzhuītǐ
圆锥体
επτάγωνο =

zhèngfāngxíng
正方形

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形


πυραμιδα =

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

qiútǐ
球体

jiǎozhuītǐ
角锥体
σχήμα =

xíngzhuàng
形状

xiàn
线

luóxuánxíng
螺旋形

chángfāngxíng
长方形
καμάρα =

xíngzhuàng
形状

xiàn
线

píng


οβάλ =

guān zhàng
管状

luǎnxíng
卵形

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形
σφαίρα =

xiàn
线

qiútǐ
球体

bōlàngxíng
波浪形

píngmiàn
平面
έλικα =

xiàn
线

luóxuánxíng
螺旋形

liùbiānxíng
六边形

bōlàngxíng
波浪形
γραμμή =

xiàn
线

liùbiānxíng
六边形

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形
επίπεδος =

bōlàngxíng
波浪形

xiàn
线

píng

qiútǐ
球体
ορυογώνιο =

bābiānxíng
八边形

lìfāngtǐ
立方体

chángfāngxíng
长方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
κύκλος =

qǔxiàn
曲线

bōlàngxíng
波浪形

yuán

qiútǐ
球体
επίπεδο =

sānjiǎoxíng
三角形

língxíng
菱形

qībiānxíng
七边形

píngmiàn
平面
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles