Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σχήματα test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Σχήματα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κύμα =

bābiānxíng
八边形

bōlàngxíng
波浪形

liùbiānxíng
六边形

yuán
τριγωνο =

sānjiǎoxíng
三角形

xiàn
线

wǔbiānxíng
五边形

zhèngfāngxíng
正方形
κουτί =

qǔxiàn
曲线

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形

língxíng
菱形
τετράγωνο =

zhèngfāngxíng
正方形

wǔbiānxíng
五边形

xiàn
线

wǔbiānxíng
五边形
ρόμβος =

bōlàngxíng
波浪形

qībiānxíng
七边形

luǎnxíng
卵形

língxíng
菱形
καμάρα =

bābiānxíng
八边形yuán dǐng xíng
圆顶状

yuán dǐng xíng
圆顶状
έλικα =

qiútǐ
球体

jiǎozhuītǐ
角锥体

luóxuánxíng
螺旋形

píng
σχήμα =

wǔbiānxíng
五边形

liùbiānxíng
六边形

xíngzhuàng
形状

bōlàngxíng
波浪形
γραμμή =

xiàn
线

zhèngfāngxíng
正方形

yuánzhùtǐ
圆柱体

qībiānxíng
七边形
επίπεδος =

píng

chángfāngxíng
长方形

qǔxiàn
曲线

sānjiǎoxíng
三角形
πυραμιδα =

xíngzhuàng
形状

jiǎozhuītǐ
角锥体bābiānxíng
八边形
σφαίρα =

yuán

yuánzhùtǐ
圆柱体

qiútǐ
球体


σωλήνας =

jiǎozhuītǐ
角锥体

guān zhàng
管状

zhèngfāngxíng
正方形

jiǎozhuītǐ
角锥体
κύβος =

lìfāngtǐ
立方体

xíngzhuàng
形状

qǔxiàn
曲线

luǎnxíng
卵形
εξάγωνο =

qiútǐ
球体

wǔbiānxíng
五边形

língxíng
菱形

liùbiānxíng
六边形
επτάγωνο =

píng

sānjiǎoxíng
三角形

qībiānxíng
七边形

zhèngfāngxíng
正方形
κύκλος =

yuán

yuánzhuītǐ
圆锥体

píng

yuánzhuītǐ
圆锥体
επίπεδο =língxíng
菱形

guān zhàng
管状

píngmiàn
平面
κύλινδρος =

yuán

bōlàngxíng
波浪形

yuánzhùtǐ
圆柱体

qǔxiàn
曲线
οβάλ =

xiàn
线

lìfāngtǐ
立方体

yuán

luǎnxíng
卵形
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles