Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ερπετά test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Ερπετά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ασπίς =

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎

wángshé
王蛇

jiǎokuí
角蝰
ουρά =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiānyá
尖牙
φαρμακερό δόντι =

xiǎngwěishé
响尾蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙
πόθωνας =

jùshé
巨蛇

mǎngshé
蟒蛇

wěiba
尾巴

shé
ερπρτό =

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

duǎnwěn`è
短吻鳄
φίδι =

wángshé
王蛇

shé

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇
μαύρη μάμπα =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

páxíng dòngwù
爬行动物

jiānyá
尖牙
ιγουάνα =

jiānyá
尖牙

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

èyú
鳄鱼

xiǎngwěishé
响尾蛇
κροκόδειλος =

èyú
鳄鱼

mǎngshé
蟒蛇

mǎngshé
蟒蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
σαύρα =

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰
έχιδνα =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
κλίμακα =

lín

jiǎokuí
角蝰

xiǎngwěishé
响尾蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
κόμπρα =

shé

bìhǔ
壁虎

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇
κροταλίας =

bìhǔ
壁虎

lín

xiǎngwěishé
响尾蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
ανακόντα =

èyú
鳄鱼

duǎnwěn`è
短吻鳄

páxíng dòngwù
爬行动物

mǎngshé
蟒蛇
βόας =

wángshé
王蛇

mǎngshé
蟒蛇

jiǎokuí
角蝰

xiǎngwěishé
响尾蛇
αλιγάτορας =

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

wěiba
尾巴
γκέκο =

jiǎokuí
角蝰

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles