Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ερπετά test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Ερπετά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

φίδι =

shé

jùshé
巨蛇

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
μαύρη μάμπα =

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
ασπίς =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiǎokuí
角蝰

wángshé
王蛇

èyú
鳄鱼
φαρμακερό δόντι =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙

mǎngshé
蟒蛇

shé
κροταλίας =

xiǎngwěishé
响尾蛇

lín

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé
ανακόντα =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

lín

duǎnwěn`è
短吻鳄
πόθωνας =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jùshé
巨蛇

jiānyá
尖牙

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
έχιδνα =

páxíng dòngwù
爬行动物

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

èyú
鳄鱼

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
αλιγάτορας =

duǎnwěn`è
短吻鳄

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

wángshé
王蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
κλίμακα =

xīyì
蜥蜴

lín

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇
κόμπρα =

jiānyá
尖牙

jùshé
巨蛇

shé

yǎnjìngshé
眼镜蛇
ουρά =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jùshé
巨蛇

wěiba
尾巴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
κροκόδειλος =

bìhǔ
壁虎

shé

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼
ερπρτό =

mǎngshé
蟒蛇

èyú
鳄鱼

páxíng dòngwù
爬行动物

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
σαύρα =

shé

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
βόας =

jùshé
巨蛇

wěiba
尾巴

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙
ιγουάνα =

wángshé
王蛇

jiānyá
尖牙

lín

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
γκέκο =

bìhǔ
壁虎

duǎnwěn`è
短吻鳄

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

jiǎokuí
角蝰
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles