Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Συγγενείς test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Συγγενείς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μωρό =

péng yǒu
朋友

yīng`ēr
婴儿

zǔmǔ
祖母

ér xí
儿媳
παππούς =

zhàng fu
丈夫

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿

yé yé
爷爷
συγγενής =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér xí
儿媳

yuè mǔ
岳母

qīn shǔ
亲属
φίλος =

jiě, mèi
姐, 妹

péng yǒu
朋友

zhí nǚ
侄女

ér xí
儿媳
κόρη =

nǚ`ér
女儿

yuè mǔ
岳母

jiě, mèi
姐, 妹

nǚ xù
女婿
γιαγιά =

nǚ xù
女婿

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zhàng fu
丈夫

fù qīn
父亲
πεθερός =

zǔ fú
祖父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

yuè fù
岳父

nǚ xù
女婿
αδερφός =

zǔ fú
祖父

xiōngdì
兄弟

jiě, mèi
姐, 妹

zhàng fu
丈夫
σύζυγος =

qīn shǔ
亲属

zhí nǚ
侄女

xiōngdì
兄弟

zhàng fu
丈夫
γιαγιά =

yuè fù
岳父

zǔmǔ
祖母

xiōngdì
兄弟

ér tóng
儿童
αδερφή =

zhí nǚ
侄女

yīng`ēr
婴儿

jiě, mèi
姐, 妹

yīng`ēr
婴儿
εγγονή =

xiōngdì
兄弟

mǔ qīn
母亲

sūn nǚ
孙女

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
πεθεριά =

péng yǒu
朋友

yīn qīn
姻亲

péng yǒu
朋友

yuè fù
岳父
πατέρας =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

jiě, mèi
姐, 妹

fù qīn
父亲

yīng`ēr
婴儿
παιδί =

yé yé
爷爷

péng yǒu
朋友

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér tóng
儿童
ανεψιός =

yuè fù
岳父

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子

ér tóng
儿童
παππούς =

zǔ fú
祖父

xiōngdì
兄弟

fù qīn
父亲

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
ανεψιά =

qīn shǔ
亲属

zhí nǚ
侄女

xiōngdì
兄弟

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
νύφη =

mǔ qīn
母亲

jiā, jiā tíng
家, 家庭

ér xí
儿媳

zǔ fú
祖父
εγγονός =

péng yǒu
朋友

yuè mǔ
岳母

ér tóng
儿童

sūn zi
孙子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles