Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Συγγενείς test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Συγγενείς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

πεθεριά =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn zi
孙子

yīn qīn
姻亲

jiā, jiā tíng
家, 家庭
παππούς =

yé yé
爷爷

yuè fù
岳父

qīn shǔ
亲属

nǚ xù
女婿
κόρη =

nǚ`ér
女儿

xiōngdì
兄弟

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér zi
儿子
φίλος =

péng yǒu
朋友

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ`ér
女儿

fù qīn
父亲
παππούς =

sūn nǚ
孙女

ér zi
儿子

fù qīn
父亲

zǔ fú
祖父
νύφη =

ér tóng
儿童

ér tóng
儿童

ér xí
儿媳

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
εγγονός =

sūn zi
孙子

yé yé
爷爷

ér zi
儿子

yuè fù
岳父
μωρό =

jiě, mèi
姐, 妹

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

ér zi
儿子

yīng`ēr
婴儿
μητέρα =

xiōngdì
兄弟

nǚ xù
女婿

yīng`ēr
婴儿

mǔ qīn
母亲
γιαγιά =

zǔmǔ
祖母

ér tóng
儿童

jiě, mèi
姐, 妹

xiōngdì
兄弟
πεθερά =

yuè mǔ
岳母

yīng`ēr
婴儿

ér tóng
儿童

qīn shǔ
亲属
οικογένεια =

jiā, jiā tíng
家, 家庭

péng yǒu
朋友

zhí nǚ
侄女

ér zi
儿子
γιαγιά =

sūn nǚ
孙女

nǚ xù
女婿

zǔ fú
祖父

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
πατέρας =

nǚ xù
女婿

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

zhí nǚ
侄女

fù qīn
父亲
ανεψιός =

zǔ fú
祖父

qīn shǔ
亲属

zhí zi
侄子

yuè fù
岳父
ανεψιά =

yīng`ēr
婴儿

fù qīn
父亲

jiě, mèi
姐, 妹

zhí nǚ
侄女
παιδί =

zhí zi
侄子

ér tóng
儿童

nǚ`ér
女儿

yīn qīn
姻亲
γαμπρός =

zhàng fu
丈夫

nǚ`ér
女儿

nǚ xù
女婿

jiā, jiā tíng
家, 家庭
αδερφή =

yīn qīn
姻亲

jiě, mèi
姐, 妹

ér xí
儿媳

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
γυιος =

ér zi
儿子

zhí nǚ
侄女

yīn qīn
姻亲

yīng`ēr
婴儿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles