Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Συγγενείς test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Συγγενείς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

αδερφός =

xiōngdì
兄弟

qīn shǔ
亲属

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ`ér
女儿
πεθεριά =

qīn shǔ
亲属

yīn qīn
姻亲

nǚ`ér
女儿

ér zi
儿子
κόρη =

ér zi
儿子

ér zi
儿子

nǚ`ér
女儿

zǔmǔ
祖母
σύζυγος =

zhàng fu
丈夫

nǚ xù
女婿

nǚ xù
女婿

sūn nǚ
孙女
μωρό =

zhí zi
侄子

yuè mǔ
岳母

jiě, mèi
姐, 妹

yīng`ēr
婴儿
πεθερά =

yuè fù
岳父

yīn qīn
姻亲

mǔ qīn
母亲

yuè mǔ
岳母
παππούς =

zǔ fú
祖父

zhàng fu
丈夫

yuè fù
岳父

ér tóng
儿童
εγγονή =

xiōngdì
兄弟

sūn nǚ
孙女

nǚ xù
女婿

qīn shǔ
亲属
εγγονός =

sūn zi
孙子

xiōngdì
兄弟

jiě, mèi
姐, 妹

zhí zi
侄子
ανεψιός =

fù qīn
父亲

zhí nǚ
侄女

xiōngdì
兄弟

zhí zi
侄子
παππούς =

yuè fù
岳父

ér zi
儿子

yé yé
爷爷

sūn nǚ
孙女
αδερφή =

jiě, mèi
姐, 妹

yuè fù
岳父

fù qīn
父亲

jiā, jiā tíng
家, 家庭
γιαγιά =

yīng`ēr
婴儿

zǔmǔ
祖母

yuè mǔ
岳母

ér xí
儿媳
συγγενής =

yīng`ēr
婴儿

sūn nǚ
孙女

zhí nǚ
侄女

qīn shǔ
亲属
πεθερός =

qīn shǔ
亲属

zǔmǔ
祖母

yuè fù
岳父

yuè mǔ
岳母
παιδί =

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí nǚ
侄女

ér tóng
儿童
πατέρας =

fù qīn
父亲

yuè mǔ
岳母

zhí nǚ
侄女

zǔmǔ
祖母
φίλος =

zǔ fú
祖父

péng yǒu
朋友

ér xí
儿媳

yīng`ēr
婴儿
οικογένεια =

zhàng fu
丈夫

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí nǚ
侄女

ér zi
儿子
γυιος =

sūn nǚ
孙女

qīn shǔ
亲属

ér zi
儿子

nǚ xù
女婿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles