Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Συγγενείς test

Currently 41 users online.

You will now be tested on the Συγγενείς category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

συγγενής =

fù qīn
父亲

yuè fù
岳父

sūn nǚ
孙女

qīn shǔ
亲属
αδερφός =

xiōngdì
兄弟

jiā, jiā tíng
家, 家庭

sūn nǚ
孙女

qīn shǔ
亲属
παππούς =

yé yé
爷爷

yuè fù
岳父

mǔ qīn
母亲

xiōngdì
兄弟
νύφη =

ér xí
儿媳

mǔ qīn
母亲

zhàng fu
丈夫

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶
παππούς =

nǚ`ér
女儿

jiě, mèi
姐, 妹

zǔ fú
祖父

xiōngdì
兄弟
παιδί =

zhàng fu
丈夫

ér tóng
儿童

yuè fù
岳父

jiā, jiā tíng
家, 家庭
πεθερός =

ér zi
儿子

sūn zi
孙子

yuè fù
岳父

yuè mǔ
岳母
εγγονός =

yuè fù
岳父

sūn nǚ
孙女

sūn zi
孙子

ér tóng
儿童
πατέρας =

péng yǒu
朋友

fù qīn
父亲

jiā, jiā tíng
家, 家庭

zhí zi
侄子
μητέρα =

sūn zi
孙子

zhí zi
侄子

zǔ fú
祖父

mǔ qīn
母亲
αδερφή =

zǔ fú
祖父

jiě, mèi
姐, 妹

yuè mǔ
岳母

zhí zi
侄子
μωρό =

zǔmǔnǎi nǎi
奶奶

nǚ xù
女婿

zǔmǔ
祖母

yīng`ēr
婴儿
πεθεριά =

yīn qīn
姻亲

ér tóng
儿童

xiōngdì
兄弟

zhí zi
侄子
γυιος =

zhàng fu
丈夫

ér zi
儿子

qīn shǔ
亲属

yé yé
爷爷
ανεψιός =

yé yé
爷爷

ér xí
儿媳

nǚ xù
女婿

zhí zi
侄子
φίλος =

sūn zi
孙子

nǚ xù
女婿

zhí zi
侄子

péng yǒu
朋友
οικογένεια =

sūn nǚ
孙女

jiā, jiā tíng
家, 家庭

qīn shǔ
亲属

yīng`ēr
婴儿
εγγονή =

yuè fù
岳父

zǔmǔ
祖母

sūn nǚ
孙女

yīng`ēr
婴儿
σύζυγος =

fù qīn
父亲

zhàng fu
丈夫

yuè mǔ
岳母

xiōngdì
兄弟
κόρη =

yīn qīn
姻亲

zhàng fu
丈夫

nǚ`ér
女儿

péng yǒu
朋友
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles