Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φυτά test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Φυτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σέπαλα =

huāè
花萼

shuǐguǒ
水果

gēn

jīng
αγκάθι =

huā zhù
花柱zǐ fáng
子房

huā zhù
花柱
φφύλλο =

xióng ruǐ
雄蕊

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部huā
μίσχος =

gēn

huāfěn
花粉

zǐ fáng
子房

jīng
κάκτος =

gēn

xiānrénzhǎng
仙人掌

huābàn
花瓣


μισχος =

huāfěn
花粉

cǎo

zǐ fáng
子房

jīng
δέντρο =

huā

zǐ fáng
子房

shù, mù
树, 木

huā zhù
花柱
χορταρικό =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shūcài
蔬菜

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝
ρίζα =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部shù, mù
树, 木

gēn
μίσχο =

huā zhù
花柱

cǎo

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

juélèi
蕨类
στιγμα =

shūcài
蔬菜

cǎo

shuǐguǒ
水果

zhù tóu
柱头
λουλούδι =

huā

qiújìng
球茎

shuǐguǒ
水果

xióng ruǐ
雄蕊
φυτό =

shù, mù
树, 木

xióng ruǐ
雄蕊

huā

zhíwù
植物
γύρη =

qiújìng
球茎

huāè
花萼

huāfěn
花粉

shù, mù
树, 木
μπουμπούκι =

shùpí
树皮

jīng

huā


βολβός =

shù, mù
树, 木

xióng ruǐ
雄蕊

qiújìng
球茎

shùzhī
树枝
κλαδί =

xiānrénzhǎng
仙人掌

shùzhī
树枝

huāè
花萼

cǎoběn zhíwù
草本植物
ωοθήκη =

shùzhī
树枝

shùpí
树皮

shūcài
蔬菜

zǐ fáng
子房
στύλος =

shù, mù
树, 木

shuǐguǒ
水果

huā zhù
花柱

cǎoběn zhíwù
草本植物
στήμονες =

xióng ruǐ
雄蕊

huā

zhíwù
植物


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles