Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φυτά test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Φυτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

βότανο =

shùpí
树皮

xióng ruǐ
雄蕊

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā
μπουμπούκι =

xióng ruǐ
雄蕊shūcài
蔬菜

zǐ fáng
子房
μίσχος =shùzhī
树枝

jīng


λουλούδι =

shùpí
树皮huā

cǎoběn zhíwù
草本植物
δέντρο =

shuǐguǒ
水果

shù, mù
树, 木

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

jīng
γρασίδι =

cǎo

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

jīng

cǎoběn zhíwù
草本植物
ωοθήκη =

zǐ fáng
子房

xióng ruǐ
雄蕊

huā

zhíwù
植物
κάκτος =

huāè
花萼

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā zhù
花柱

shùzhī
树枝
φφύλλο =shuǐguǒ
水果

huāè
花萼

huāè
花萼
πέταλα =

huā

shūcài
蔬菜

shùpí
树皮

huābàn
花瓣
στήμονες =

xióng ruǐ
雄蕊huā zhù
花柱

huā zhù
花柱
κλαδί =

shù, mù
树, 木

shùzhī
树枝
βολβός =

shūcài
蔬菜

shūcài
蔬菜

huā zhù
花柱

qiújìng
球茎
χορταρικό =

shūcài
蔬菜

cǎo

juélèi
蕨类


φρούτο =

cǎoběn zhíwù
草本植物

shūcài
蔬菜

shuǐguǒ
水果

huābàn
花瓣
αγκάθι =huāfěn
花粉

zhíwù
植物

huāfěn
花粉
σέπαλα =

shùzhī
树枝

xióng ruǐ
雄蕊

huāè
花萼

huābàn
花瓣
φλοιός =

cǎoběn zhíwù
草本植物

huā

shùpí
树皮

shù, mù
树, 木
φυτό =

qiújìng
球茎

huā

zhíwù
植物

shù, mù
树, 木
στιγμα =

huābàn
花瓣

zhíwù
植物

zhù tóu
柱头

zhíwù
植物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles