Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φυτά test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Φυτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ρίζα =huā zhù
花柱

gēn

zhíwù
植物
βολβός =

shù, mù
树, 木

jīng

qiújìng
球茎

shù, mù
树, 木
γρασίδι =

qiújìng
球茎

cǎo

cǎoběn zhíwù
草本植物

jīng
λουλούδι =

qiújìng
球茎

huā zhù
花柱

zǐ fáng
子房

huā
μπουμπούκι =shùzhī
树枝

cǎoběn zhíwù
草本植物

jīng
μισχος =

jīng

shù, mù
树, 木

shūcài
蔬菜

shùpí
树皮
κλαδί =

shùzhī
树枝

huāfěn
花粉

gēn

zhù tóu
柱头
στύλος =shù, mù
树, 木

shù, mù
树, 木

huā zhù
花柱
πέταλα =

huā zhù
花柱

huābàn
花瓣

zhù tóu
柱头

huāfěn
花粉
σέπαλα =

huāè
花萼

cǎoběn zhíwù
草本植物

cǎo

shùpí
树皮
φρούτο =

huābàn
花瓣

shùpí
树皮

shuǐguǒ
水果

shùpí
树皮
λουλούδι =

shuǐguǒ
水果

shùzhī
树枝

zǐ fáng
子房

huā
φλοιός =

xióng ruǐ
雄蕊

shūcài
蔬菜

cǎo

shùpí
树皮
κάκτος =

jīng

xiānrénzhǎng
仙人掌

zhù tóu
柱头

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部
δέντρο =

shūcài
蔬菜

huāè
花萼

huāè
花萼

shù, mù
树, 木
στιγμα =

cǎo

xiānrénzhǎng
仙人掌

zhù tóu
柱头


αγκάθι =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shùpí
树皮

shūcài
蔬菜


στήμονες =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部shūcài
蔬菜

xióng ruǐ
雄蕊
φφύλλο =

cǎoběn zhíwù
草本植物

shuǐguǒ
水果huābàn
花瓣
φτέρη =

juélèi
蕨类

qiújìng
球茎

zǐ fáng
子房


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles