Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φυτά test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Φυτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

βολβός =

huābàn
花瓣

xiānrénzhǎng
仙人掌

huā zhù
花柱

qiújìng
球茎
γρασίδι =

gēn

qiújìng
球茎

shùpí
树皮

cǎo
ωοθήκη =

zhù tóu
柱头

xióng ruǐ
雄蕊

zǐ fáng
子房


δέντρο =

shù, mù
树, 木xióng ruǐ
雄蕊

huāè
花萼
μίσχο =

xióng ruǐ
雄蕊yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

shūcài
蔬菜
φλοιός =

huāè
花萼

shùpí
树皮

huā

zhíwù
植物
αγκάθι =shùpí
树皮

shuǐguǒ
水果

cǎo
στήμονες =

xióng ruǐ
雄蕊

cǎoběn zhíwù
草本植物

juélèi
蕨类

gēn
κάκτος =

xióng ruǐ
雄蕊

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎo

xiānrénzhǎng
仙人掌
πέταλα =

huābàn
花瓣huāfěn
花粉

cǎo
μπουμπούκι =

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

cǎoshūcài
蔬菜
λουλούδι =

shuǐguǒ
水果

huā

huāfěn
花粉


ρίζα =

zhù tóu
柱头

shùzhī
树枝

shūcài
蔬菜

gēn
μισχος =

zhíwù
植物

yè bǐng, bǐng bù
叶柄, 柄部

jīng

huāfěn
花粉
γύρη =

huā

zǐ fáng
子房

huāfěn
花粉

huā
φτέρη =

juélèi
蕨类

cǎoběn zhíwù
草本植物huā
λουλούδι =

huā

zhíwù
植物

shuǐguǒ
水果

gēn
στύλος =

huāè
花萼

huā zhù
花柱

jīng


φφύλλο =

shùpí
树皮

shù, mù
树, 木

shùzhī
树枝


φρούτο =

xióng ruǐ
雄蕊

gēn

xiānrénzhǎng
仙人掌

shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles