Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φύσης test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Φύσης category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χιονοθύελλα =

bànquí
半球

fǔshí
腐蚀

bàofēngxuě
暴风雪

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
σεισμός =

dìgōu
地沟

shāndòng
山洞

dìzhèn
地震

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
ατμόσφαιρα =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

yánshí, dàshí
岩石, 大石

qìhòu
气候


θύελλα =

dàfēng
大风

hǎitān
海滩

shǎndiàn
闪电

yǔjiāxuě
雨夹雪
παγόβουνο =

chìdào
赤道

cǎihōng
彩虹

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

dàfēng
大风
ρεύμα =

liú, shuǐliú
流, 水流

jiàn xíe quán
间歇泉

hǎiwān
海湾

shíhuīyán
石灰岩
τσουνάμι =

hǎixiào
海啸

lùzhōu
绿洲

jiàn xíe quán
间歇泉

huǒshānkǒu
火山口
δέλτα =

dìzhì
地质

sānjiǎozhōu
三角洲

yǔjiāxuě
雨夹雪


πάγος =

shuǐjīng
水晶

bīng

sānjiǎozhōu
三角洲

huǒshān
火山
χώμα =

dàfēng
大风

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石

dìqiú
地球

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
κοιλάδα =

dìqiú
地球

dàqì, kōngqì
大气, 空气

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

shāndǐng
山顶
διάβρωση =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

lùzhōu
绿洲

fǔshí
腐蚀

xuànfēng
旋风
γεωγραφικό πλάτος =

léi

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

wěidù
纬度

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
σταγόνα βροχής =

fǔshí
腐蚀

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

shāndòng
山洞
υπόγειος =

qìhòu
气候

shēngǔ
深谷

dìgōu
地沟

dìxiàde
地下的
αμμόπετρα =

xiǎohé
小河

hǎitān
海滩

shāyán
沙岩

yánshí, dàshí
岩石, 大石
πηγή =

dìzhì
地质

bàofēngxuě
暴风雪

dà shāndòng
大山洞

quán
σκούξιμο =

shùlín
树林

dàfēng
大风

zhōng rǔ shí
钟乳石

xiǎohé
小河
ισημερινός =

chìdào
赤道

shāyán
沙岩

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

bàofēngyǔ
暴风雨
κρατήραας =

huǒshānkǒu
火山口

shuǐ

shítou
石头

shāndǐng
山顶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles