Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φύσης test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Φύσης category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ουράνιο τόξο =

hǎidǎo
海岛

hǎixiào
海啸

huǒshān
火山

cǎihōng
彩虹
ποτάμι =

dìzhèn
地震pùbù
瀑布

fǔshí
腐蚀
αμμόπετρα =

xuě huā
雪花

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

wēifēng
微风

shāyán
沙岩
κορυφή =

hǎixiá
海峡

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shāndǐng
山顶

dàqì, kōngqì
大气, 空气
λίμνη =

bīngbáo, báozì
冰雹, 雹子

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
κόλπος =

cónglín, mìlín
丛林, 密林

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石

hǎiwān
海湾

xuánwō
旋涡
στρώμα =

dìcéng, yáncéng
地层, 岩层

léi

yún

chìdào
赤道
γεωγραφικό πλάτος =

kuàngquán
矿泉

wěidù
纬度hǎi
σκούξιμο =

dàfēng
大风

sēnlín
森林

fǔshí
腐蚀

shuǐjīng
水晶
τσουνάμι =

hǎixiào
海啸

bīngbáo, báozì
冰雹, 雹子

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

yánshí, dàshí
岩石, 大石
δέλτα =

xuánwō
旋涡

yúnwù
云雾

sānjiǎozhōu
三角洲

xuě huā
雪花
τεκτονική πλάκα =

nánjí
南极

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shítou
石头

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷
δάσος =

dàfēng
大风

jùfēng
飓风

shùlín
树林

làng
σταγόνα βροχής =

tǔdì
土地

fǔshí
腐蚀

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

shuǐjīng
水晶
πηγή =

hǎitān
海滩

quán

shí sǔn
石笋

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
σπηλιά =

shān, shānyuè
山, 山岳

píngchuān
平川

xuànfēng
旋风

shāndòng
山洞
χιονόνερο =

yǔjiāxuě
雨夹雪

shuǐbà
水坝

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

shān, shānyuè
山, 山岳
πεδιάδα =

fēngbào
风暴

shítou
石头

píngchuān
平川


ισημερινός =zhèndòng
震动

chìdào
赤道

táifēng
台风
λαίλαπα =

yún

hǎixiá
海峡

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

jùfēng
飓风
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles