Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φύσης test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Φύσης category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

έρημος =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

jùlì
巨砾

xuě

shāmò
沙漠
ιαματική πηγή =

nánjí
南极

kuàngquán
矿泉

qìhòu
气候

tǔdì
土地
σταλακτίτης =

shí sǔn
石笋

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
βουμό =

qìxiàngxué
气象学

chìdào
赤道

shān, shānyuè
山, 山岳

dìgōu
地沟
πηλός =

qìxiàngxué
气象学

bàofēngxuě
暴风雪

shǎndiàn
闪电

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
Τροπικός του Καρκίνου =

běi huíguīxiàn
北回归线

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

bīngzhù
冰柱

cónglín, mìlín
丛林, 密林
χαράδρα =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

shēngǔ
深谷

bīngzhù
冰柱

xiǎohé, xī
小河, 溪
κύμα =

xiǎohé
小河

shuǐbà
水坝

xuěduī
雪堆

làng
στενό =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

hǎixiá
海峡

liú, shuǐliú
流, 水流

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块
κρύσταλλο =

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

xuánwō
旋涡

píngchuān
平川

shuǐjīng
水晶
διάβρωση =

dàfēng
大风

dàfēng
大风

fǔshí
腐蚀

chìdào
赤道
ζούγκλα =

tiānqì
天气

lùzhōu
绿洲

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

cónglín, mìlín
丛林, 密林
ογκόλιθος =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

jùlì
巨砾hóngshuǐ
洪水
ακτή =

quán

shāmò
沙漠

hǎitān
海滩

fǔshí
腐蚀
τεκτονική πλάκα =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

dìzhì
地质

shēngǔ
深谷

dìzhèn
地震
κορυγή =

dìzhèn
地震yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点

shānfēng
山峰
αμμόπετρα =

shāyán
沙岩

bīng

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
παγόβουνο =hóngshuǐ
洪水

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
πηγή =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

hóngshuǐ
洪水

quán
χιονοστιβάς =

dà shāndòng
大山洞

xiǎohé
小河

bàofēngxuě
暴风雪

xuěduī
雪堆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles