Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φύσης test

Currently 45 users online.

You will now be tested on the Φύσης category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

όαση =

làngtāo
浪涛

lùzhōu
绿洲

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

píngchuān
平川
παγοκρύσταλλος =

xuěduī
雪堆

yán

shāyán
沙岩

bīngzhù
冰柱
βουμό =

jùfēng
飓风

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

shān, shānyuè
山, 山岳

táifēng
台风
βροχή =

shān, shānyuè
山, 山岳

hǎixiào
海啸shā
βότσαλο =

nánjí
南极

huǒshān
火山

hǎijiǎo
海角

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
ασβεστόλιθος =

shíhuīyán
石灰岩

tàiyáng
太阳

dìqiú
地球

jiàngluò, píngxī
降落, 平息
υπόγειος =

běi huíguīxiàn
北回归线

zhōng rǔ shí
钟乳石dìxiàde
地下的
καθίζηση =

bànquí
半球

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

lùzhōu
绿洲

bīng
δάσος =

shùlín
树林

yúnwù
云雾

shuǐ


σεισμός =

kuàngquán
矿泉

dìzhì
地质

dìzhèn
地震

yǔjiāxuě
雨夹雪
νιφάδα =

shāyán
沙岩

nán huíguīxiàn
南回归线

shānfēng
山峰

xuě huā
雪花
σταλαγμίτης =

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

yán

zhōng rǔ shí
钟乳石

dìzhèn
地震
ξηρά =

shā

hǎitān
海滩

tǔdì
土地

huǒshānkǒu
火山口
φύση =

zìránjiè
自然界

hǎijiǎo
海角

jīngdù
经度


φουσκοθαλασσιά =

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

làngtāo
浪涛

sānjiǎozhōu
三角洲

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
ιαματική πηγή =

dìzhì
地质

léi

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

kuàngquán
矿泉
σπηχιά =

yán

dàqì, kōngqì
大气, 空气

dà shāndòng
大山洞

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
καταιγίδα =

dàqì, kōngqì
大气, 空气

yán

fēngbào
风暴

xuànfēng
旋风
τεκτονική πλάκα =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑

liú, shuǐliú
流, 水流

shí sǔn
石笋
κορυγή =

tiānqì
天气

shānfēng
山峰

dàfēng
大风

sēnlín
森林
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles