Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Φύσης test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Φύσης category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ακτή =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

hǎi`ànxiàn
海岸线

chìdào
赤道

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河
γεωγραφικό μήκος =

jùlì
巨砾

shí sǔn
石笋

jīngdù
经度


υπόγειος =

jiàn xíe quán
间歇泉

shāyán
沙岩

dìxiàde
地下的

hǎixiào
海啸
ρυάκι =

yánshí, dàshí
岩石, 大石

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲

xiǎohé, xī
小河, 溪

shāndǐng
山顶
λίμνη =

yánshí, dàshí
岩石, 大石

jiàngluò, píngxī
降落, 平息hǎijiǎo
海角
ρουφήχτρα =

xuánwō
旋涡

shēngǔ
深谷

hǎijiǎo
海角

dà shāndòng
大山洞
γεωγραφικό πλάτος =

jùfēng
飓风

huǒshān
火山

píngchuān
平川

wěidù
纬度
αμμόπετρα =

shāyán
沙岩

huǒshānkǒu
火山口

běijí
北极

jiàn xíe quán
间歇泉
ποτάμι =

kuàngquán
矿泉tiānqì
天气

xuěduī
雪堆
λαίλαπα =

shùlín
树林

jùfēng
飓风

hǎixiào
海啸

cǎihōng
彩虹
ημισφαίριο =

bàofēngyǔ
暴风雨

hǎi

hǎijiǎo
海角

bànquí
半球
θερμοπίδακας =

jiàn xíe quán
间歇泉

fēngbào
风暴

dàfēng
大风

dìgōu
地沟
σύννεφο =

huǒshān
火山

yún

hǎiwān
海湾

fēngbào
风暴
σταλαγμίτης =

dìzhì
地质

jiàn xíe quán
间歇泉

léi

zhōng rǔ shí
钟乳石
κρατήραας =kuàngquán
矿泉

huǒshānkǒu
火山口

shēngǔ
深谷
λιμνοθάλασσα =

shān, shānyuè
山, 山岳

chìdào
赤道

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

cǎihōng
彩虹
κύμα =

làng

bàofēngxuě
暴风雪

yún

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
ρυάκι =

zhèndòng
震动

qìxiàngxué
气象学xiǎohé
小河
ασβεστόλιθος =

shíhuīyán
石灰岩

qìhòu
气候

shāmò
沙漠

zhèndòng
震动
χαράδρα =

làngtāo
浪涛

pùbù
瀑布shēngǔ
深谷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles