Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Γλώσσα test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Γλώσσα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ερώτηση =

zá zhì
杂志

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问

pīn xiě
拼写

pīn xiě
拼写
κείμενο =

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

wén běn; kè wén
文本; 课文

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

shēng míng; chén shù
声明; 陈述
ογκώδης τόμος =

liú yán fēi yǔ
流言蜚语

dà běn shū
大本书

shù zì
数字

dòu hào
逗号
γραμματική =

tán huà
谈话

dòng cí
动词

yǔ fǎ
语法

wèn tí, yí wèn
问题, 疑问
γρΆφω =

xiě zuò; chuàng zuò
写作; 创作

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

bào zhǐ
报纸
άνω τελεία =

xǐ jù
喜剧

xiàn zài wán chéng shì
现在完成式

pīn xiě
拼写

fēn hào
分号
παραγραφος =

mò shuǐ
墨水

tán huà
谈话

jiāo kē shū, kè běn
教科书, 课本

duàn luò
段落
φυλλάδιο =

yàn yǔ, gé yán
谚语, 格言

dǎ zì
打字

chuán dān
传单

dòu hào
逗号
βιβλίο =

guò qù shì
过去式

dòu hào
逗号

shū jí
书籍

wán chéng shì
完成式
ενεστώτας =

chuán dān
传单

xiàn zài shì shí tài
现在式时态

zì mǔ
字母

xíng róng cí
形容词
ιστορία τρόμου =

dà běn shū
大本书

gāng bǐ
钢笔

kǒng bù de
恐怖的

zá zhì
杂志
υπερσυντέλικος =

yǔ yán
语言

guò qù wán chéng shí
过去完成时

yǔ fǎ
语法

xiàng zhēng; fú hào; biāo zhì
象征; 符号; 标志
κωμωδία =

shī gē
诗歌

jù hào
句号

xǐ jù
喜剧

dòng cí
动词
μολύβι =

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

qiān bǐ
铅笔

pīn xiě
拼写

jiāng lái wán chéng shí
将来完成时
επιστημονική φαντασία =

wán chéng shì
完成式

yǔ yán
语言

kē huàn xiǎo shuō
科幻小说

zì tǐ; zì xíng
字体; 字形
μελάνι =

dà běn shū
大本书

mò shuǐ
墨水

kǒng bù de
恐怖的

dǎ zì
打字
μυθιστόρημα =

duǎn piān xiǎo shuō
短篇小说

xiǎo shuō
小说

bào gào
报告

zhuàn jì
传记
ρομάντζο =

zì mǔ
字母

shū jí
书籍

yǔ fǎ
语法

làng màn gù shì, chuán qí
浪漫故事, 传奇
επίθετο =

xíng róng cí
形容词

gù shì, xiǎo shuō
故事, 小说

dǎ zì
打字

tán huà
谈话
διάβασμα =

dòng cí
动词

zhēng lùn
争论

yuè dú, lǎng dú
阅读, 朗读

dǎ zì
打字
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles