Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ανθρώπινο Σώμα test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Ανθρώπινο Σώμα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

θηλυκός =

máo

fùbù
腹部

jiǎozhǐ
脚趾

fùnǚ
妇女
μύτη =

bízi
鼻子

shìwǎngmó
视网膜

pìgu
屁股

pìgu
屁股
κνημη =

féi

nǎo

dàmǔzhǐ
大拇指

shèn, shènzàng
肾, 肾脏
ελιά =

zhì

tóugǔ
头骨

rǔfáng
乳房

shìwǎngmó
视网膜
κοιλιά =

jiǎozhǐ
脚趾

xuèguǎn
血管

fùbù
腹部

túnbù
臀部
αρτηρία =

xiōngqiāng
胸腔

dòngmài
动脉

yānhóu
咽喉

dàmǔzhǐ
大拇指
μήτρα =

xiōngqiāng
胸腔

túnbù
臀部

qiánbì
前臂

zǐgōng
子宫
πρόσωπο =

qiánbì
前臂

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

zhòuwén
皱纹

zǐgōng
子宫
αίμα =

dòngmài
动脉

xuè

yīndào
阴道

fěncì
粉刺
μωρό =

bízi
鼻子

liǎn, miànkǒng
脸, 面孔

yīngér
婴儿

zuǐ
καλάμι =

yānhóu
咽喉

quèbān
雀斑

jìng

shǒuzhǐ
手指
δάχτυλο =jìngmài
静脉

yīnjīng
阴茎

shǒuzhǐ
手指
ανδρικός =

nánrén
男人

túnbù
臀部

bízi
鼻子

rèndài
韧带
πισνός =

fěncì
粉刺

pìgu
屁股

tóugǔ
头骨

shìwǎngmó
视网膜
θώσακας =

qūgàn
躯干

zhì

rǔfáng
乳房

quèbān
雀斑
στόμα =

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

fùnǚ
妇女

zuǐ

jiǎo, zú
脚, 足
φρύδι =

nǎitóu
奶头

máo

méimao
眉毛

féi
λαιμός =

máokǒng
毛孔

jǐng

cháng

cháng
κόλον =jiécháng
结肠

jiān

yānhóu
咽喉
γοφός =

yānhóu
咽喉

túnbù
臀部

tāi`ér
胎儿

pángguāng
膀胱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles