Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ανθρώπινο Σώμα test

Currently 12 users online.

You will now be tested on the Ανθρώπινο Σώμα category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

στήθος =

gāowán
睾丸

xiōng

rèndài
韧带

yīngér
婴儿
μήτρα =

nǎo

gāowán
睾丸

zǐgōng
子宫

réntǐ
人体
σπέρμα =

máokǒng
毛孔

jīngyè
精液

jiān

máo
κρανίο =

tóugǔ
头骨

yīngér
婴儿

túnbù
臀部

zuǐ
όρχις =gāowán
睾丸

fěncì
粉刺

yǎnqiú
眼球
μυαλό =

nǎo

zhòuwén
皱纹

fěncì
粉刺

jìngmài
静脉
πεος =

shǒuzhǐ
手指

yǎnqiú
眼球

yīnjīng
阴茎

é
σώμα =

shǒuzhǎng
手掌

tāi`ér
胎儿

xī, xīgài
膝, 膝盖

réntǐ
人体
βολβός του ματιού =xiōngqiāng
胸腔

zhǐjié
指节

yǎnqiú
眼球
νεφρό =

rǔfáng
乳房

shèn, shènzàng
肾, 肾脏

máokǒng
毛孔

gānzàng
肝脏
μωρό =

jiécháng
结肠

pìgu
屁股

fèi

yīngér
婴儿
σύνδεσμος =

zǐgōng
子宫

qídài
脐带

rèndài
韧带

shǒu
μπράτσο =

tāi`ér
胎儿

jiǎozhǐ
脚趾

jiǎohòugēn
脚后跟


μαλλιά =

tóugǔ
头骨

yǎnqiú
眼球

máo

pìgu
屁股
γοφός =

yīngér
婴儿

fěncì
粉刺

túnbù
臀部

xiōngqiāng
胸腔
κοιλιά =

zǐgōng
子宫

pángguāng
膀胱

fùbù
腹部

tāi`ér
胎儿
μέση =

zhòuwén
皱纹

xuèguǎn
血管

yāo

gǔgé
骨骼
ζάρα =

yǎnqiú
眼球

zhòuwén
皱纹

jìngmài
静脉

máo
δέρμα =zhǒu

shǒuzhǐ
手指


αμφιβληστροειδής χιτώνας =

yīndào
阴道

fěncì
粉刺

shìwǎngmó
视网膜

pángguāng
膀胱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles