Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σπίτι test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Σπίτι category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

διαδρομή =

chēdào
车道

jiā

páishuǐguǎn
排水管

tiānhuābǎn
天花板
καθιστικό =

dìbǎn
地板

qiang

huātán
花坛

qǐjūshì
起居室
σκάλα =

lóutī
楼梯

chuāngtái
窗台

bǎshǒu
把手

dìxiàshì
地下室
πόρτα =

mén

yùshì
浴室

wūdǐng
屋顶

gōngyù
公寓
περβάζι =

nuǎnfáng
暖房

tiānhuābǎn
天花板

chuāngtái
窗台

fáng
μπάνιο =

páishuǐguǎn
排水管

gōngyù
公寓

páishuǐgōu
排水沟

yùshì
浴室
πόρτα =

mén

lóutī
楼梯

dìjiào
地窖

gōngyù
公寓
υπόγειο =

bǎshǒu
把手

cǎopíng
草坪

dìxiàshì
地下室

lóutī
楼梯
παράθυρο =

wòshì
卧室

chuāng

lùtái
露台

wūdǐng
屋顶
πάτωμα =

lóutī
楼梯

mén

chuāngtái
窗台

dìbǎn
地板
μονοπάτι =

lóutī
楼梯

lóuxià
楼下

lóutī
楼梯

xiǎojìng
小径
θερμοκήπιο =

nuǎnfáng
暖房

shì

yùshì
浴室

qǐjūshì
起居室
μάνταλο =

qǐjūshì
起居室

shuān

huātán
花坛

suǒ
δωμάτιο =

huātán
花坛

dìjiào
地窖

shì

dìjiào
地窖
ταβάνι =

tiānhuābǎn
天花板

chēfáng
车房

ménqián táijiē
门前台阶

dìbǎn
地板
αέτωμα =

sānjiǎo qiáng
三角墙

dìbǎn
地板

chēdào
车道

mén
γκαράς =

chēfáng
车房

chuāngbōli
窗玻璃

lùtái
露台

lóuxià
楼下
σοφίτα =

dǐnglóu
顶楼

chēfáng
车房

ménqián táijiē
门前台阶

nuǎnfáng
暖房
αποστράγγιση =

xiǎojìng
小径

fáng

lóutī
楼梯

páishuǐgōu
排水沟
πλακόστρωτο =

bǎshǒu
把手

chēdào
车道

lùtái
露台

mén
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles