Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σπίτι test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Σπίτι category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

αίθριο =

nuǎnfáng
暖房

chēdào
车道

mén

páishuǐguǎn
排水管
πόμολο =

chuāngtái
窗台

bǎshǒu
把手

lóutī
楼梯

lóuxià
楼下
οροφή =

chúfáng
厨房

wūdǐng
屋顶

chēdào
车道

fáng
τοίχος =

nuǎnfáng
暖房

páishuǐgōu
排水沟

chēdào
车道

qiang
κουδούνι =

chēdào
车道

páishuǐgōu
排水沟

qǐjūshì
起居室

ménlíng
门铃
διαδρομή =

xiǎojìng
小径

tiānhuābǎn
天花板

dìxiàshì
地下室

chēdào
车道
μπάνιο =

shuān

yùshì
浴室

shì

suǒ
πάνω =

shì

wūdǐng
屋顶

lóushàng
楼上

suǒ
τζάμι =

lùtái
露台

chuāngbōli
窗玻璃

dìjiào
地窖

mén
αέτωμα =

qǐjūshì
起居室

sānjiǎo qiáng
三角墙

chuāngtái
窗台

lóutī
楼梯
γρασίδι =

cǎopíng
草坪

bǎshǒu
把手

huātán
花坛

jiā
κήπος =

dǐnglóu
顶楼

xiǎojìng
小径

huāyuán
花园

xiǎojìng
小径
χολ =

méntīng
门厅

ménqián táijiē
门前台阶

shì

chēdào
车道
σκάλα =

mén

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房

lóutī
楼梯
σωλήνας αποχέτευσης =

píngfáng
平房

dìbǎn
地板

dìbǎn
地板

páishuǐguǎn
排水管
κουζίνα =

qiang

dǐnglóu
顶楼

chēdào
车道

chúfáng
厨房
πλακόστρωτο =

suǒ

shuān

xiǎojìng
小径

lùtái
露台
αποστράγγιση =

páishuǐgōu
排水沟

huātán
花坛

qiang

cǎopíng
草坪
δωμάτιο =

dǐnglóu
顶楼

shuān

chēfáng
车房

shì
σοφίτα =

méntīng
门厅

dǐnglóu
顶楼

jiā

shuān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles