Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σπίτι test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Σπίτι category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κλειδαριά =

chuāngbōli
窗玻璃

ménkǒu
门口

qǐjūshì
起居室

suǒ
σωλήνας αποχέτευσης =

chuāng

jiā

páishuǐguǎn
排水管

lóutī
楼梯
παρτέρι =

huātán
花坛

qiang

bǎshǒu
把手

méntīng
门厅
υπόγειο =

suǒ

páishuǐguǎn
排水管

chuāngtái
窗台

dìxiàshì
地下室
πλακόστρωτο =

qǐjūshì
起居室

mén

lùtái
露台

wòshì
卧室
καθιστικό =

qǐjūshì
起居室

gōngyù
公寓

lóutī
楼梯

chēfáng
车房
δωμάτιο =

páishuǐguǎn
排水管

shì

chuāngtái
窗台

gōngyù
公寓
ταβάνι =

shì

píngfáng
平房

wūdǐng
屋顶

tiānhuābǎn
天花板
σκάλα =

dǐnglóu
顶楼

dìxiàshì
地下室

lóutī
楼梯

páishuǐgōu
排水沟
κελάρι =

dǐnglóu
顶楼

dìjiào
地窖

nuǎnfáng
暖房

chēdào
车道
θερμοκήπιο =

cǎopíng
草坪

nuǎnfáng
暖房

yùshì
浴室

fáng
αίθριο =

mén

nuǎnfáng
暖房

páishuǐguǎn
排水管

chuāng
αποστράγγιση =

páishuǐgōu
排水沟

lóutī
楼梯

sānjiǎo qiáng
三角墙

chēdào
车道
κατώφλι =

ménqián táijiē
门前台阶

mén

méntīng
门厅

nuǎnfáng
暖房
γκαράς =

ménlíng
门铃

yùshì
浴室

lùtái
露台

chēfáng
车房
μπανγκαλόου =

chuāngbōli
窗玻璃

píngfáng
平房

bǎshǒu
把手

ménkǒu
门口
πόρτα =

qiang

mén

dìjiào
地窖

dìjiào
地窖
κουδούνι =

cǎopíng
草坪

suǒ

chuāngtái
窗台

ménlíng
门铃
πάτωμα =

dìbǎn
地板

dìxiàshì
地下室

xiǎojìng
小径

píngfáng
平房
αέτωμα =

qiang

méntīng
门厅

dìbǎn
地板

sānjiǎo qiáng
三角墙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles