Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Σπίτι test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Σπίτι category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

διαμέρισμα =

gōngyù
公寓

dìbǎn
地板

páishuǐguǎn
排水管

xiǎojìng
小径
σωλήνας αποχέτευσης =

dìjiào
地窖

nuǎnfáng
暖房

páishuǐguǎn
排水管

jiā
αποστράγγιση =

páishuǐgōu
排水沟

mén

qǐjūshì
起居室

shì
μάνταλο =

jiā

ménlíng
门铃

shuān

ménlíng
门铃
αίθριο =

nuǎnfáng
暖房

fáng

gōngyù
公寓

huātán
花坛
γρασίδι =

sānjiǎo qiáng
三角墙

cǎopíng
草坪

chēfáng
车房

lóushàng
楼上
παρτέρι =

huātán
花坛

qiang

sānjiǎo qiáng
三角墙

dìbǎn
地板
πάνω =

dìxiàshì
地下室

dìbǎn
地板

fáng

lóushàng
楼上
μονοπάτι =

xiǎojìng
小径

dìxiàshì
地下室

shuān

píngfáng
平房
πάτωμα =

dìbǎn
地板

ménqián táijiē
门前台阶

mén

shì
πλακόστρωτο =

chuāng

píngfáng
平房

lùtái
露台

lóushàng
楼上
καθιστικό =

páishuǐgōu
排水沟

dìjiào
地窖

qǐjūshì
起居室

jiā
πόρτα =

píngfáng
平房

lóuxià
楼下

fáng

mén
σοφίτα =

dǐnglóu
顶楼

chuāngtái
窗台

xiǎojìng
小径

chúfáng
厨房
ταβάνι =

qiang

tiānhuābǎn
天花板

sānjiǎo qiáng
三角墙

qǐjūshì
起居室
υπόγειο =

dìxiàshì
地下室

páishuǐgōu
排水沟

xiǎojìng
小径

chuāng
μπάνιο =

yùshì
浴室

ménlíng
门铃

lóutī
楼梯

lùtái
露台
σπίτι =

wūdǐng
屋顶

fáng

ménkǒu
门口

xiǎojìng
小径
κήπος =

xiǎojìng
小径

huāyuán
花园

bǎshǒu
把手

lóutī
楼梯
σκάλα =

nuǎnfáng
暖房

huāyuán
花园

páishuǐgōu
排水沟

lóutī
楼梯
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles