Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λουλούδια test

Currently 42 users online.

You will now be tested on the Λουλούδια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

γλαδιόλα =

lánhuā
兰花

yīyèlán
一叶兰

zǐwǎn
紫菀

jiàn lán
剑兰
δελφίνιο =

tiān zhú kuí
天竺葵

tiān zhú kuí
天竺葵

júhuā
菊花

fēi yàn cǎo
飞燕草
λούπινο =

fēi yàn cǎo
飞燕草

júhuā
菊花

lánhuā
兰花

yǔshàndòu
羽扇豆
πασχαλούδα =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yùjīnxiāng
郁金香

tiān zhú kuí
天竺葵

xuělián
雪莲
τουλίπα =

shuǐxiānshǔ
水仙属

yùjīnxiāng
郁金香

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiānkèlái
仙客来
πετούνια =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

hànjīnlián
旱金莲

júhuā
菊花

júhuā
菊花
άστερ =

zǐwǎn
紫菀

fēngxìnzǐ
风信子

lánhuā
兰花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
ραδίκι =

yuānwěi
鸢尾

púgōngyīng
蒲公英

dùjuān
杜鹃

bǎi rì cǎo
百日草
πελαργόνιο =

fēi yàn cǎo
飞燕草

dàlìjú
大麗菊

tiān zhú kuí
天竺葵

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
ανεμώνη =

huā

xiānkèlái
仙客来

huángshuǐxiān
黄水仙

yínliánhuā
银莲花属
γεράνι =

chújú
雏菊

dīngxiāng
丁香

tiānzhúkuí
天竺葵

yùjīnxiāng
郁金香
χρυσάνθεμο =

júhuā
菊花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

fēi yàn cǎo
飞燕草

zǐwǎn
紫菀
τριανταφυλλιά =

júhuā
菊花

púgōngyīng
蒲公英

chújú
雏菊

méiguì
玫瑰
ίριδα =

tiānzhúkuí
天竺葵

dùjuān
杜鹃

bǎi rì cǎo
百日草

yuānwěi
鸢尾
γαïδουράγκαθο =

yuānwěi
鸢尾

hànjīnlián
旱金莲shèxiāng shízhú
麝香石竹
μπιγκόνα =

shuǐxiānshǔ
水仙属

méiguì
玫瑰

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

bǎihé
百合
φούξια =

fēi yàn cǎo
飞燕草

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
λουλούδι =

jīnzhǎnhuā
金盏花

hànjīnlián
旱金莲

huā

jīnzhǎnhuā
金盏花
ασπιδιστρα =

xiùqiúhuā
绣球花

yīyèlán
一叶兰

jiàn lán
剑兰

yuānwěi
鸢尾
κατιφές =

huángshuǐxiān
黄水仙

yínliánhuā
银莲花属

jīnzhǎnhuā
金盏花

fēi yàn cǎo
飞燕草
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles