Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λουλούδια test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Λουλούδια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ίριδα =

xiùqiúhuā
绣球花

dàlìjú
大麗菊

yīngsù
罂粟

yuānwěi
鸢尾
κυκλάμινο =

chújú
雏菊

huā

tiānzhúkuí
天竺葵

xiānkèlái
仙客来
μαργαρίτα =

yǔshàndòu
羽扇豆

yīyèlán
一叶兰

lánhuā
兰花

chújú
雏菊
πασχαλιά =

dīngxiāng
丁香

chújú
雏菊

zǐwǎn
紫菀

tiānzhúkuí
天竺葵
ασπιδιστρα =

dùjuān
杜鹃

yīngsù
罂粟

yīyèlán
一叶兰

xiānkèlái
仙客来
τροπαίουλο =

hànjīnlián
旱金莲

dùjuān
杜鹃

yīngsù
罂粟

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
τουλίπα =

yùjīnxiāng
郁金香

hànjīnlián
旱金莲

jiàn lán
剑兰


πασχαλούδα =

xiùqiúhuā
绣球花

dùjuān
杜鹃

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

hànjīnlián
旱金莲
νράλια =

bǎi rì cǎo
百日草

yīyèlán
一叶兰

yínliánhuā
银莲花属

dàlìjú
大麗菊
κατιφές =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yùjīnxiāng
郁金香

jīnzhǎnhuā
金盏花

dàlìjú
大麗菊
ραδίκι =

bǎihé
百合

xiānkèlái
仙客来

púgōngyīng
蒲公英

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
νάρκισσος =

bǎihé
百合

xiàngrìkuí
向日葵

shuǐxiānshǔ
水仙属

yīngsù
罂粟
καμπανούδι =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yuānwěi
鸢尾

méiguì
玫瑰

yě fēng xìn zǐ
野风信子
πελαργόνιο =

bǎi rì cǎo
百日草

yīngsù
罂粟

tiān zhú kuí
天竺葵

dàlìjú
大麗菊
τριανταφυλλιά =

fēngxìnzǐ
风信子

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

méiguì
玫瑰

dàlìjú
大麗菊
ζίννια =

púgōngyīng
蒲公英

bǎi rì cǎo
百日草

tiānzhúkuí
天竺葵

dùjuān
杜鹃
υάκινθο =

fēngxìnzǐ
风信子

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiùqiúhuā
绣球花

dàlìjú
大麗菊
λούπινο =

jiàn lán
剑兰

yǔshàndòu
羽扇豆

púgōngyīng
蒲公英

yuānwěi
鸢尾
γλαδιόλα =

dīngxiāng
丁香

zǐwǎn
紫菀

jiàn lán
剑兰

yīyèlán
一叶兰
ανεμώνη =

jiàn lán
剑兰

tiānzhúkuí
天竺葵

xiàngrìkuí
向日葵

yínliánhuā
银莲花属
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles