Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λουλούδια test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Λουλούδια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

πασχαλιά =

bǎi rì cǎo
百日草

tiān zhú kuí
天竺葵

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dīngxiāng
丁香
γαρίφαλο =

tiānzhúkuí
天竺葵

shèxiāng shízhú
麝香石竹

xiānkèlái
仙客来

fēngxìnzǐ
风信子
χρυσάνθεμο =

júhuā
菊花

huángshuǐxiān
黄水仙

yīngsù
罂粟

zǐwǎn
紫菀
ανεμώνη =

xiàngrìkuí
向日葵

yīyèlán
一叶兰

bǎi rì cǎo
百日草

yínliánhuā
银莲花属
ορχιδέα =

xuělián
雪莲

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yínliánhuā
银莲花属

lánhuā
兰花
ίριδα =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xuělián
雪莲

tiān zhú kuí
天竺葵

yuānwěi
鸢尾
αζαλέα =

dùjuān
杜鹃

bǎihé
百合

yínliánhuā
银莲花属

bǎi rì cǎo
百日草
δελφίνιο =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属fēi yàn cǎo
飞燕草

xiānkèlái
仙客来
νάρκισσος =

xuělián
雪莲

shuǐxiānshǔ
水仙属

zǐwǎn
紫菀

méiguì
玫瑰
γλαδιόλα =

jiàn lán
剑兰

yīyèlán
一叶兰

tiānzhúkuí
天竺葵

xuělián
雪莲
γαïδουράγκαθο =

lánhuā
兰花

yùjīnxiāng
郁金香tiān zhú kuí
天竺葵
τροπαίουλο =

yǔshàndòu
羽扇豆

yīngsù
罂粟

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

hànjīnlián
旱金莲
κατιφές =

yùjīnxiāng
郁金香

bǎi rì cǎo
百日草

bǎi rì cǎo
百日草

jīnzhǎnhuā
金盏花
πασχαλούδα =

dùjuān
杜鹃

yuānwěi
鸢尾

yùjīnxiāng
郁金香

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花
κρίνος =chújú
雏菊

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

bǎihé
百合
παπαρούνα =

chújú
雏菊

yīngsù
罂粟

yuānwěi
鸢尾

dīngxiāng
丁香
πετούνια =

bǎihé
百合

dīngxiāng
丁香

dùjuān
杜鹃

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
ηλιοτρόπιο =

xiàngrìkuí
向日葵

zǐwǎn
紫菀

chújú
雏菊

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
μαργαρίτα =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yǔshàndòu
羽扇豆

chújú
雏菊

yínliánhuā
银莲花属
φούξια =

chújú
雏菊

chújú
雏菊

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

chújú
雏菊
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles