Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λουλούδια test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Λουλούδια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

δελφίνιο =

dīngxiāng
丁香

dùjuān
杜鹃

fēi yàn cǎo
飞燕草

bǎi rì cǎo
百日草
ίριδα =

xuělián
雪莲

dīngxiāng
丁香

yuānwěi
鸢尾

shuǐxiānshǔ
水仙属
ορτανσία =

dàlìjú
大麗菊

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

bǎihé
百合

xiùqiúhuā
绣球花
χρυσάνθεμο =

júhuā
菊花púgōngyīng
蒲公英

hànjīnlián
旱金莲
ανεμώνη =

jīnzhǎnhuā
金盏花

júhuā
菊花

méiguì
玫瑰

yínliánhuā
银莲花属
ορχιδέα =

lánhuā
兰花

chújú
雏菊

yīngsù
罂粟

yínliánhuā
银莲花属
νράλια =

dàlìjú
大麗菊chújú
雏菊

tiān zhú kuí
天竺葵
άστερ =

lánhuā
兰花

jiàn lán
剑兰

zǐwǎn
紫菀

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花
πελαργόνιο =

dùjuān
杜鹃

júhuā
菊花

tiān zhú kuí
天竺葵

bǎi rì cǎo
百日草
τροπαίουλο =

tiānzhúkuí
天竺葵

yīyèlán
一叶兰

méiguì
玫瑰

hànjīnlián
旱金莲
παπαρούνα =

huā

yīngsù
罂粟

yīyèlán
一叶兰

hànjīnlián
旱金莲
γεράνι =

bǎihé
百合

dīngxiāng
丁香

tiānzhúkuí
天竺葵

dīngxiāng
丁香
κυκλάμινο =

yīngsù
罂粟

méiguì
玫瑰

xiānkèlái
仙客来

yě fēng xìn zǐ
野风信子
υάκινθο =

yīyèlán
一叶兰

fēngxìnzǐ
风信子

lánhuā
兰花

dīngxiāng
丁香
ζίννια =

yùjīnxiāng
郁金香

púgōngyīng
蒲公英

bǎi rì cǎo
百日草

shuǐxiānshǔ
水仙属
τουλίπα =

bǎi rì cǎo
百日草

yùjīnxiāng
郁金香

yě fēng xìn zǐ
野风信子

bǎi rì cǎo
百日草
νάρκισσος =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

huángshuǐxiān
黄水仙

yuānwěi
鸢尾

tiān zhú kuí
天竺葵
γαρίφαλο =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟

júhuā
菊花

dīngxiāng
丁香
νάρκισσος =

shuǐxiānshǔ
水仙属lánhuā
兰花

yùjīnxiāng
郁金香
φούξια =

yùjīnxiāng
郁金香

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟fēngxìnzǐ
风信子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles