Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Λουλούδια test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Λουλούδια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

τριανταφυλλιά =

méiguì
玫瑰

tiān zhú kuí
天竺葵

dīngxiāng
丁香

fēngxìnzǐ
风信子
λούπινο =

bǎihé
百合

júhuā
菊花

yǔshàndòu
羽扇豆

fēngxìnzǐ
风信子
γαρίφαλο =

jiàn lán
剑兰

jiàn lán
剑兰

yuānwěi
鸢尾

shèxiāng shízhú
麝香石竹
πασχαλιά =

huángshuǐxiān
黄水仙

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dīngxiāng
丁香

yīngsù
罂粟
τουλίπα =

yùjīnxiāng
郁金香

dùjuān
杜鹃

yīngsù
罂粟

jīnzhǎnhuā
金盏花
γλαδιόλα =

huángshuǐxiān
黄水仙

xiùqiúhuā
绣球花

púgōngyīng
蒲公英

jiàn lán
剑兰
πετούνια =

yīyèlán
一叶兰

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

tiānzhúkuí
天竺葵
αζαλέα =

hànjīnlián
旱金莲

yǔshàndòu
羽扇豆

chújú
雏菊

dùjuān
杜鹃
υάκινθο =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yuānwěi
鸢尾

tiānzhúkuí
天竺葵

fēngxìnzǐ
风信子
πασχαλούδα =

bǎi rì cǎo
百日草

méiguì
玫瑰

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

shuǐxiānshǔ
水仙属
ορτανσία =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

shèxiāng shízhú
麝香石竹

xiùqiúhuā
绣球花

fēngxìnzǐ
风信子
ορχιδέα =bǎihé
百合

zǐwǎn
紫菀

lánhuā
兰花
γάλανθος =

lánhuā
兰花

yīngsù
罂粟xuělián
雪莲
ζίννια =

shuǐxiānshǔ
水仙属

lánhuā
兰花

bǎi rì cǎo
百日草

fēi yàn cǎo
飞燕草
γαïδουράγκαθο =

méiguì
玫瑰xiàngrìkuí
向日葵

xiùqiúhuā
绣球花
ασπιδιστρα =

bǎi rì cǎo
百日草

fēngxìnzǐ
风信子

yīyèlán
一叶兰

yǔshàndòu
羽扇豆
κυκλάμινο =

xiānkèlái
仙客来

fēi yàn cǎo
飞燕草

dīngxiāng
丁香

dǎo guà jīn zhōng
倒挂金钟
ραδίκι =

púgōngyīng
蒲公英

chújú
雏菊

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

fēngxìnzǐ
风信子
ίριδα =

jīnzhǎnhuā
金盏花

tiān zhú kuí
天竺葵

yǔshàndòu
羽扇豆

yuānwěi
鸢尾
μαργαρίτα =

chújú
雏菊

méiguì
玫瑰

jiàn lán
剑兰

xiàngrìkuí
向日葵
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles