Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ψάρια test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Ψάρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σουπιά =

ténghú
藤壶

yóuyú
鱿鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

jīnqiāngyú
金枪鱼
βάλανος =

ténghú
藤壶

fēiyú
鲱鱼tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
ψάρι =

zūnyú
鳟鱼lǐyú
鲤鱼

shānhú
珊瑚
πέρκα =

jīnqiāngyú
金枪鱼

lǐyú
鲤鱼
κάβουρας =dàbǐmùyú
大比目鱼

xiè

qīng
χτένι =

shànbèi
扇贝

hǎikuí
海葵

shàn, màn
鳝, 鳗

dié
τσούχτρα =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

yáo mù
鳐目

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shànbèi
扇贝
γαρίδα =

gǒuyú
狗鱼

xiǎoxiā
小虾

yáo mù
鳐目

xuě
σελάχι =hǎikuí
海葵

yáo kē
鳐科

hǎikuí
海葵
φλωσσάκι =

xuě

jīnqiāngyú
金枪鱼dié
πέστροφα =

zūnyú
鳟鱼

diédàbǐmùyú
大比目鱼
χέλι =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

dié

zhāngyú
章鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
χρυσόψαρο =

xiǎoxiā
小虾

jīnyú
金鱼

xiè

xiè
ρέγγα =

xiè

hǎikuí
海葵

fēiyú
鲱鱼

lóngxiā
龙虾
τούρνα =

shànbèi
扇贝

gǒuyú
狗鱼

dié

bǐmùyú
大比目鱼
χταπόδι =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

gǒuyú
狗鱼

xiǎoxiā
小虾

zhāngyú
章鱼
μπακαλιάρος =

yóuyú
鱿鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

guī

yóuyú
鱿鱼
σολομός =

guīzhāngyú
章鱼

niánfǎng mù
鲇形目
σαλάχι =

zhāngyú
章鱼

yáo mù
鳐目

dié

fēiyú
鲱鱼
στρείδι =

xiǎoxiā
小虾

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

fēiyú
鲱鱼

jīnyú
金鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles