Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ψάρια test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Ψάρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

βάλανος =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

ténghú
藤壶

yáo mù
鳐目
τούρνα =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shānhú
珊瑚

gǒuyú
狗鱼

shàn, màn
鳝, 鳗
αστακός =

zhāngyú
章鱼fēiyú
鲱鱼

lóngxiā
龙虾
μουρούνα =

qīng

yóuyú
鱿鱼

fēiyú
鲱鱼

xuě
χέλι =

jīnyú
金鱼

shàn, màn
鳝, 鳗zhāngyú
章鱼
ακαλήφη κνίδη =

zūnyú
鳟鱼

hǎikuí
海葵

ténghú
藤壶

ténghú
藤壶
χτένι =

zūnyú
鳟鱼

xiǎoxiā
小虾

shànbèi
扇贝

yáo kē
鳐科
σκουμπρί =xiǎoxiā
小虾

niánfǎng mù
鲇形目

qīng
αχιβάδα =

zūnyú
鳟鱼yáo kē
鳐科


γόπα =

shàn, màn
鳝, 鳗

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

xiè

hēixiànxuě
黑线鳕
χηματίδα =

bǐmùyú
大比目鱼shàn, màn
鳝, 鳗

yáo mù
鳐目
μπακαλιάρος =

hēixiànxuě
黑线鳕dié

xiè
κάβουρας =

fēiyú
鲱鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

dàbǐmùyú
大比目鱼

xiè
ψάρι =

xiè

guī

shāyú
鲨鱼


στρείδι =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

jīnqiāngyú
金枪鱼

gǒuyú
狗鱼

shāyú
鲨鱼
τσούχτρα =

lóngxiā
龙虾

yóuyú
鱿鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

shānhú
珊瑚
καρχαρίας =

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾

yóuyú
鱿鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
σαλάχι =

dàbǐmùyú
大比目鱼

yáo mù
鳐目

shānhú
珊瑚

gǒuyú
狗鱼
φλωσσάκι =

dié

jīnqiāngyú
金枪鱼

lóngxiā
龙虾

hǎikuí
海葵
πέρκα =

zūnyú
鳟鱼biān yú
蝙鱼

biān yú
蝙鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles