Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ψάρια test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Ψάρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

σκουμπρί =

qīng

yáo kē
鳐科

jīnyú
金鱼

hēixiànxuě
黑线鳕
γόπα =

ténghú
藤壶

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

shàn, màn
鳝, 鳗

xiǎoxiā
小虾
γαρίδα =

bǐmùyú
大比目鱼

ténghú
藤壶

xiǎoxiā
小虾

yóuyú
鱿鱼
βάλανος =

yáo mù
鳐目

ténghú
藤壶

shànbèi
扇贝

guī
ακαλήφη κνίδη =

xuě

bǐmùyú
大比目鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

hǎikuí
海葵
σελάχι =

shāyú
鲨鱼

yáo kē
鳐科lǐyú
鲤鱼
χηματίδα =bǐmùyú
大比目鱼

lóngxiā
龙虾

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
στρείδι =

yóuyú
鱿鱼

yóuyú
鱿鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

qīng
πέστροφα =

niánfǎng mù
鲇形目

bǐmùyú
大比目鱼

yáo kē
鳐科

zūnyú
鳟鱼
τσούχτρα =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

hēixiànxuě
黑线鳕

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

biān yú
蝙鱼
σουπιά =

yóuyú
鱿鱼

gǒuyú
狗鱼

qīng

bǐmùyú
大比目鱼
κοράλλι =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

gǒuyú
狗鱼

shānhú
珊瑚

shāyú
鲨鱼
χέλι =

shàn, màn
鳝, 鳗

niánfǎng mù
鲇形目

xiè

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
τούρνα =

bǐmùyú
大比目鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

gǒuyú
狗鱼


ρέγγα =

xuě

fēiyú
鲱鱼

xiǎoxiā
小虾

zhāngyú
章鱼
σαλάχι =

yáo mù
鳐目

zūnyú
鳟鱼

xuě

xuě
μουρούνα =

ténghú
藤壶

xuě

dié

shāyú
鲨鱼
πέρκα =qīng

ténghú
藤壶

yáo kē
鳐科
σολομός =

yóuyú
鱿鱼

guī

ténghú
藤壶

gǒuyú
狗鱼
ιππόγλωσσος =

xiè

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

dàbǐmùyú
大比目鱼

ténghú
藤壶
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles