Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ψάρια test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Ψάρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μουρούνα =

lǐyú
鲤鱼

qīng

xuě

shànbèi
扇贝
γόπα =

bǐmùyú
大比目鱼

dié

qīng

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)
σουπιά =

guī

lǐyú
鲤鱼

hǎikuí
海葵

yóuyú
鱿鱼
τούρνα =

yáo mù
鳐目

ténghú
藤壶

bǐmùyú
大比目鱼

gǒuyú
狗鱼
στρείδι =

xuě

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

lǐyú
鲤鱼
γαρίδα =

hǎikuí
海葵

lóngxiā
龙虾

xiǎoxiā
小虾

shàn, màn
鳝, 鳗
χταπόδι =

qīng

niánfǎng mù
鲇形目

lǐyú
鲤鱼

zhāngyú
章鱼
σολομός =

zūnyú
鳟鱼

guīxuě
μπακαλιάρος =

hēixiànxuě
黑线鳕bǐmùyú
大比目鱼


αστακός =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shànbèi
扇贝

dié

lóngxiā
龙虾
λυκόψαρο =

ténghú
藤壶

niánfǎng mù
鲇形目

shànbèi
扇贝

shàn, màn
鳝, 鳗
σαλάχι =

xiè

yáo mù
鳐目

shānhú
珊瑚

dàbǐmùyú
大比目鱼
ιππόγλωσσος =

dàbǐmùyú
大比目鱼

shāyú
鲨鱼yáo kē
鳐科
βάλανος =

ténghú
藤壶

guī

dié

jīnyú
金鱼
τσούχτρα =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

yáo mù
鳐目

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

hēixiànxuě
黑线鳕
κυπρίνος =

lǐyú
鲤鱼

gǒuyú
狗鱼

zūnyú
鳟鱼

zūnyú
鳟鱼
κάβουρας =

xiè

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

dié

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
χέλι =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lǐyú
鲤鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

hēixiànxuě
黑线鳕
φαγκρί =

jīnqiāngyú
金枪鱼

shānhú
珊瑚

shàn, màn
鳝, 鳗

biān yú
蝙鱼
σελάχι =

yáo kē
鳐科

zūnyú
鳟鱼

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

biān yú
蝙鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles