Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ψάρια test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Ψάρια category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

τσούχτρα =

hēixiànxuě
黑线鳕

jīnyú
金鱼

qīng

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
χέλι =

xiǎoxiā
小虾

niánfǎng mù
鲇形目

shàn, màn
鳝, 鳗

lǐyú
鲤鱼
φαγκρί =

biān yú
蝙鱼

xiǎoxiā
小虾

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

jīnyú
金鱼
πέρκα =

shāyú
鲨鱼

dié

jīnyú
金鱼


σελάχι =

niánfǎng mù
鲇形目

yáo kē
鳐科

xuě

hǎikuí
海葵
χρυσόψαρο =jīnyú
金鱼

guī

niánfǎng mù
鲇形目
κυπρίνος =

yáo mù
鳐目

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lǐyú
鲤鱼


φλωσσάκι =dié

yáo mù
鳐目

niánfǎng mù
鲇形目
αστακός =

xiǎoxiā
小虾

niánfǎng mù
鲇形目

lóngxiā
龙虾


κοράλλι =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

shānhú
珊瑚

hēixiànxuě
黑线鳕

zūnyú
鳟鱼
σουπιά =

niánfǎng mù
鲇形目

guī

yóuyú
鱿鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼
καρχαρίας =

zūnyú
鳟鱼shāyú
鲨鱼

bǐmùyú
大比目鱼
γόπα =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

niánfǎng mù
鲇形目

jīnyú
金鱼

gǒuyú
狗鱼
ιππόγλωσσος =

dàbǐmùyú
大比目鱼

yóuyú
鱿鱼niánfǎng mù
鲇形目
κάβουρας =

yáo kē
鳐科

xiǎoxiā
小虾

niánfǎng mù
鲇形目

xiè
μπακαλιάρος =

dié

qīng

hēixiànxuě
黑线鳕

yáo kē
鳐科
σαλάχι =

fēiyú
鲱鱼

hǎikuí
海葵

dié

yáo mù
鳐目
λυκόψαρο =

fēiyú
鲱鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

niánfǎng mù
鲇形目

hǎikuí
海葵
ρέγγα =

hēixiànxuě
黑线鳕

biān yú
蝙鱼

ténghú
藤壶

fēiyú
鲱鱼
πέστροφα =

hēixiànxuě
黑线鳕

ténghú
藤壶

zūnyú
鳟鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles