Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Στοιχεία test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Στοιχεία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

ρήνιο =

diǎn

lái
μαγνήσιο =

yuánzǐde
原字的

kāi

shé

měi
υδράργυρος =

zhōngzǐ
中子hài

gǒng
φράνκιο =

hàifāng


μόλυβδος =

kàng

gǒng

qiān

duǒ
νετρόνιο =shì

zhōngzǐ
中子

kāi
ακτίνιο =

tóng

shēn

ā


πλουτώνιο =

dōngliú


χρυσός =jīn

nuǒ

diū
θούλιο =

diū

gào
χλώριο =

gǒng

tiě
άνθρακας =

nuò

hài

tàn

léi
εκάνδιο =

tóng

kàng

tóng


λευκόχρυσος =

diǎn

yuánsù
元素lǎo
ραδόνιο =

tiě

dōng

shēn

dàn
μπερκέλιο =xiù

péi

shì
άφνιο =

měng

jiá
ήλιο =

hàifèi


λωρένσιο =

láo


άστατο =

nuǒ

péi

diǎn

yóu
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles