Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ποτά test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Ποτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κρασί =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

nǎi

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
σέρη =

xuělìjiǔ
雪梨酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

báilándì
白兰地

báilándì
白兰地
σκουός =

báilándì
白兰地

jīwěijiǔ
鸡尾酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

kāfēidòu
咖啡豆
τσάι =

chá

nǎi

qìshuǐ
汽水

píjiǔ
啤酒
αλκοόλ =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

jiǔjīng
酒精

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
τζιν =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

qìshuǐ
汽水

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kāfēidòu
咖啡豆
γκα ζόζα =

qìshuǐ
汽水

shuǐ

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

píngguǒjiǔ
苹果酒
ουίσκι =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
μαύρη =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
πράσινο τσάι =

lǜ chá
绿茶

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

xuělìjiǔ
雪梨酒
καφές =

jiǔjīng
酒精

nǎixī
奶昔

kāfēidòu
咖啡豆

píjiǔ
啤酒
ζεστή σοκολάτα =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
μηλίτης =

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jiǔ

jiǔ
σαμπάνια =

nǎi

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

shuǐ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
βότκα =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

fútèjiā
伏特加

shuǐ
μιλκ σέικ =

kāfēidòu
咖啡豆

nǎixī
奶昔

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
ξανθή =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

jiǔ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
γαλα =

nǎi

shuǐ

yǐnliào
饮料

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
οινοπνευματώδης αλκοόλ =

báilándì
白兰地

qìshuǐ
汽水

lǜ chá
绿茶

jiǔ
κοκτέιλ =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

lǜ chá
绿茶

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kāfēidòu
咖啡豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles