Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ποτά test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Ποτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

κρασί =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

shuǐ

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

shuǐ
ζεστή σοκολάτα =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
τσάι =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

fútèjiā
伏特加

chá

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
τζιν =

nǎixī
奶昔

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

kāfēidòu
咖啡豆
βερμούτ =

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
κοκτέιλ =

qìshuǐ
汽水

nǎi

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
ποτό =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

yǐnliào
饮料

jīwěijiǔ
鸡尾酒

píjiǔ
啤酒
πράσινο τσάι =

nǎi

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

lǜ chá
绿茶

kāfēidòu
咖啡豆
γαλα =

píjiǔ
啤酒

yǐnliào
饮料

nǎi

píjiǔ
啤酒
μπίρα =

lǜ chá
绿茶

píjiǔ
啤酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
πορτό =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

píngguǒjiǔ
苹果酒

yǐnliào
饮料

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
σέρη =

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

xuělìjiǔ
雪梨酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

yǐnliào
饮料
γκα ζόζα =

qìshuǐ
汽水

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

fútèjiā
伏特加
αλκοόλ =

jiǔjīng
酒精

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

lǜ chá
绿茶

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
ξανθή =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

nǎixī
奶昔

kǔ ài jiǔ
苦艾酒
ουίσκι =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

lǜ chá
绿茶

xuělìjiǔ
雪梨酒

nǎixī
奶昔
μηλίτης =

píngguǒjiǔ
苹果酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

fútèjiā
伏特加

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒
σαμπάνια =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

fútèjiā
伏特加
καφές =

kāfēidòu
咖啡豆

chá

qìshuǐ
汽水

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
νερό, πόσιμο νερό =

shuǐ

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

qìshuǐ
汽水

qìshuǐ
汽水
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles