Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ποτά test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Ποτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

καφές =

kāfēidòu
咖啡豆

jiǔjīng
酒精

xuělìjiǔ
雪梨酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
ξανθή =

lǜ chá
绿茶

nǎixī
奶昔

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

báilándì
白兰地
μιλκ σέικ =

nǎi

nǎixī
奶昔

shuǐ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
ουίσκι =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

yǐnliào
饮料

jiǔ
οινοπνευματώδης αλκοόλ =

chá

jiǔ

fútèjiā
伏特加

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
πράσινο τσάι =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

qìshuǐ
汽水

lǜ chá
绿茶

chá
κοκτέιλ =

chá

xuělìjiǔ
雪梨酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
σαμπάνια =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

chá

xiāngbīnjiǔ
香槟酒
πορτό =

nǎi

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒
μπίρα =

nǎixī
奶昔

píjiǔ
啤酒

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料
μηλίτης =

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

shuǐ

yǐnliào
饮料

píngguǒjiǔ
苹果酒
μαύρη =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

fútèjiā
伏特加

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
βότκα =

qìshuǐ
汽水

fútèjiā
伏特加

píjiǔ
啤酒

jiǔjīng
酒精
σκουός =

qìshuǐ
汽水

píjiǔ
啤酒

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
τσάι =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

jiǔjīng
酒精

chá

shuǐ
γκα ζόζα =

píngguǒjiǔ
苹果酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

qìshuǐ
汽水

báilándì
白兰地
σκουός =

píngguǒjiǔ
苹果酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒
κρασί =

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

fútèjiā
伏特加

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

báilándì
白兰地
τζιν =

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒

nǎi
ζεστή σοκολάτα =

nǎixī
奶昔

lǜ chá
绿茶

kāfēidòu
咖啡豆

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles