Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ποτά test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Ποτά category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

πορτό =

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

yǐnliào
饮料

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
μιλκ σέικ =

qìshuǐ
汽水

yǐnliào
饮料

nǎi

nǎixī
奶昔
γαλα =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

nǎi

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒
ξανθή =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jiǔjīng
酒精

qìshuǐ
汽水
νερό, πόσιμο νερό =

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

shuǐ

fútèjiā
伏特加

jiǔ
ουίσκι =

jiǔ

jiǔ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

wēishìjì jiǔ
威士忌酒
κονιάκ =

báilándì
白兰地

jiǔ

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
μπίρα =

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

yǐnliào
饮料

píjiǔ
啤酒

nǎixī
奶昔
τζιν =

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

qìshuǐ
汽水

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

yǐnliào
饮料
οινοπνευματώδης αλκοόλ =

jiǔ

jiǔjīng
酒精

kǔ ài jiǔ
苦艾酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
κρασί =

fútèjiā
伏特加

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

pútaojiǔ, guǒzijiǔ
葡萄酒, 果子酒

nǎixī
奶昔
τσάι =

lǜ chá
绿茶

chá

rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn
热巧克力; 巧克力热饮

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
σέρη =

píjiǔ
啤酒

xuělìjiǔ
雪梨酒

lǜ chá
绿茶

nǎixī
奶昔
σκουός =

qìshuǐ
汽水

xuělìjiǔ
雪梨酒

tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ
甜香酒, 甘露酒

shuǐ
σαμπάνια =

yǐnliào
饮料

xiāngbīnjiǔ
香槟酒

shuǐ

píngguǒjiǔ
苹果酒
βότκα =

guǒ zhī yǐn liào
果汁饮料

bōěrtú putáojiǔ
波尔图葡萄酒

zhùcáng píjiǔ
贮藏啤酒

fútèjiā
伏特加
πράσινο τσάι =

yǐnliào
饮料

kāfēidòu
咖啡豆

lǜ chá
绿茶

kāfēidòu
咖啡豆
καφές =

nǎixī
奶昔

wēishìjì jiǔ
威士忌酒

kāfēidòu
咖啡豆

xuělìjiǔ
雪梨酒
ποτό =

jīwěijiǔ
鸡尾酒

yǐnliào
饮料

jiǔ

lièxìng hēi píjiǔ
烈性黑啤酒
μηλίτης =

nǎi

píngguǒjiǔ
苹果酒

dùsōngzǐjiǔ
杜松子酒

jīwěijiǔ
鸡尾酒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles