Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κατευθύνσεις test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Κατευθύνσεις category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εκεί =

nán

zài nà biān
在那边

wàimiàn
外面

fāngxiàng
方向
οδηχίες =

xīběi
西北

fùjìn
附近

shuōmíng
说明

zhèngmiàn
正面
προς τα κάτω =

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàng xià de
向下的

shuōmíng
说明
πίσω =

hòumiàn
后面

xīběi
西北

línjìn
邻近

miànjì
面积
απέναντι =

fùjìn
附近

zhèngmiàn
正面

xiàmiàn
下面

duìmiàn
对面
κάτω =

duìmiàn
对面

xiàngshàngde
向上的

běi

xiàmiàn
下面
νότος =

nán

gōngzhèng
公正

línjìn
邻近

xīběi
西北
εκεί, να =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

hòumiàn
后面

wǎng nàlǐ
往哪里

dōng
αριοτερά =

xīběi
西北

zuǒbiān
左边

zài nà biān
在那边

xīběi
西北
εξωτερικό, έξω από =

yuǎn

běi

dōngběi
东北

wàimiàn
外面
εσωτερικό =

lǐmiàn
里面

zhèngmiàn
正面

wǎng nàlǐ
往哪里

fùjìn
附近
περιοχη =

shuōmíng
说明


西

xiàng xià de
向下的

miànjì
面积
πάνω =

wǎng nàlǐ
往哪里

shàngmiàn
上面

hòumiàn
后面

línjìn
邻近
νοτιοαβατυλική περιοχή =

wǎng nàlǐ
往哪里

gōngzhèng
公正

jìn

dōngnán
东南
γύρω =

zhèngmiàn
正面

fùjìn
附近

xīnán
西南

dōng
προς τα πάνω =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xīběi
西北

xiàngshàngde
向上的

xiàng xià de
向下的
κατεύθυνση =


西

nán

xiàng xià de
向下的

fāngxiàng
方向
βορράς =

yuǎn

běi

shuōmíng
说明

shàngmiàn
上面
βορειοδυτικός =

xīběi
西北

shuōmíng
说明

hòumiàn
后面


西
γύρω περιοχή =

yuǎn

zhèngmiàn
正面

línjìn
邻近

zhèlǐ
这里
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles