Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Κατευθύνσεις test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Κατευθύνσεις category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

εμπρός μέρος =

zhèlǐ
这里

xīběi
西北

dōng

zhèngmiàn
正面
πάνω =

yuǎn

xīběi
西北

shàngmiàn
上面

zhèlǐ
这里
απέναντι =

zài nà biān
在那边

duìmiàn
对面

nán

xīběi
西北
νοτιοδυτική περιοχή =

xīběi
西北

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

gōngzhèng
公正

xīnán
西南
περιοχη =

yuǎn

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

miànjì
面积

línjìn
邻近
δίπλα σε, πγάι σε =

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

wǎng nàlǐ
往哪里

dōngnán
东南

yuǎn
δεξιά =

duìmiàn
对面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

gōngzhèng
公正

zài nà biān
在那边
προς τα πάνω =

shàngmiàn
上面

dōngběi
东北

xiàng xià de
向下的

xiàngshàngde
向上的
εκεί =

duìmiàn
对面

zài nà biān
在那边

nán

nán
γύρω =

jìn

zhèngmiàn
正面


西

fùjìn
附近
κοντά =

fùjìn
附近

dōng

jìn


西
μακριά =

xīnán
西南

xiàmiàn
下面

yuǎn

shuōmíng
说明
οδηχίες =

shuōmíng
说明

duìmiàn
对面

xīnán
西南

lǐmiàn
里面
βορειοδυτικός =

hòumiàn
后面

wǎng nàlǐ
往哪里

gōngzhèng
公正

xīběi
西北
κάτω =

xiàmiàn
下面

xīnán
西南

shuōmíng
说明

fùjìn
附近
εσωτερικό =

dōngnán
东南

xiàmiàn
下面

lǐmiàn
里面

zhèlǐ
这里
εκεί, να =

nán

jìn

wǎng nàlǐ
往哪里

zuǒbiān
左边
βορράς =

miànjì
面积

fùjìn
附近

běi

xiàng xià de
向下的
γύρω περιοχή =

nán

xiàngshàngde
向上的

línjìn
邻近

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
ανατολή =

dōng

gōngzhèng
公正

hòumiàn
后面

zài nà biān
在那边
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles