Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ημέρα, Μήνα, Χρόνο test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Ημέρα, Μήνα, Χρόνο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μήνας =

yuè

shíyīyuè
十一月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī
星期
Σάββατο =

xīngqīsān
星期三

xīngqīliù
星期六

shíyīyuè
十一月

yīyuè
一月
φθινόπωρο =

xīngqī`èr
星期二

qiūjì
秋季

yīyuè
一月

dōngjì
冬季
Μάιος =

xīngqī`èr
星期二

xīngqīliù
星期六

wǔyuè
五月

bāyuè
八月
Μάρτιος =

xīngqī
星期

sānyuè
三月

chūnjì
春季

qīyuè
七月
Απρίλιος =

yuè

yīyuè
一月

dōngjì
冬季

sìyuè
四月
Νοέμβριος =

shí`èryuè
十二月

shíyīyuè
十一月

yīyuè
一月

wǔyuè
五月
Τριτη =

xīngqīliù
星期六

xīngqī`èr
星期二

jìjié
季节

yuè
Ιούλιος =

yīyuè
一月

bāyuè
八月

qīyuè
七月

dōngjì
冬季
Δευτέρα =

shíyuè
十月

xīngqīliù
星期六

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīyī
星期一
Παρασκευή =

nián

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīyī
星期一

nián
Χρόνος =

xīngqīliù
星期六

nián

liùyuè
六月

sānyuè
三月
άνοιξη =

xīngqīyī
星期一

wǔyuè
五月

chūnjì
春季

shí`èryuè
十二月
Τετάρτη =

yīyuè
一月

xīngqīsān
星期三

xīngqī`èr
星期二

tiān
Αύγουστος =

jiǔyuè
九月

xīngqīsān
星期三

jìjié
季节

bāyuè
八月
Πέμπτη =

yuè

xīngqīsì
星期四

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月
εβδομάδα =

xīngqī
星期

wǔyuè
五月

jiǔyuè
九月

shí`èryuè
十二月
Σεπτέμβριος =

xīngqīrì
星期日

jiǔyuè
九月

xīngqīsì
星期四

èryuè
二月
Ιανουάριος =

tiān

nián

xīngqīsì
星期四

yīyuè
一月
Οκτώβριος =

shíyuè
十月

èryuè
二月

èryuè
二月

èryuè
二月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles