Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ημέρα, Μήνα, Χρόνο test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Ημέρα, Μήνα, Χρόνο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Χρόνος =

shí`èryuè
十二月

xīngqīrì
星期日

xīngqī
星期

nián
Πέμπτη =

xīngqīsì
星期四

qiūjì
秋季

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一
χειμώνας =

shíyuè
十月

sānyuè
三月

dōngjì
冬季

sìyuè
四月
Αύγουστος =

xīngqīsì
星期四

xīngqī
星期

bāyuè
八月

shíyuè
十月
Δευτέρα =

yuè

dōngjì
冬季

xīngqīyī
星期一

wǔyuè
五月
Σεπτέμβριος =

jiǔyuè
九月

sìyuè
四月

wǔyuè
五月

xīngqīrì
星期日
εποχή =

qiūjì
秋季

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六

liùyuè
六月
εβδομάδα =

liùyuè
六月

xīngqī
星期

yuè

sānyuè
三月
ημέρα =

xiàjì
夏季

tiān

èryuè
二月

xīngqīliù
星期六
Μάιος =

xīngqīsì
星期四

xīngqīwǔ
星期五

sìyuè
四月

wǔyuè
五月
Ιανουάριος =

xīngqīsì
星期四

xīngqīyī
星期一

èryuè
二月

yīyuè
一月
φθινόπωρο =

shíyīyuè
十一月

tiān

xīngqī
星期

qiūjì
秋季
Κυριακή =

xīngqīyī
星期一

jiǔyuè
九月

xīngqīrì
星期日

yīyuè
一月
Τετάρτη =

nián

xīngqīsān
星期三

xīngqīrì
星期日

shíyīyuè
十一月
Ιούλιος =

bāyuè
八月

xīngqī`èr
星期二

qīyuè
七月

yuè
Μάρτιος =

jìjié
季节

shí`èryuè
十二月

jiǔyuè
九月

sānyuè
三月
Οκτώβριος =

xīngqīliù
星期六

liùyuè
六月

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月
Παρασκευή =

xīngqīyī
星期一

wǔyuè
五月

xīngqīliù
星期六

xīngqīwǔ
星期五
μήνας =

xīngqī
星期

xīngqīsān
星期三

yuè

jìjié
季节
Ιούνιος =

bāyuè
八月

liùyuè
六月

qiūjì
秋季

xīngqīsì
星期四
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles