Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ημέρα, Μήνα, Χρόνο test

Currently 8 users online.

You will now be tested on the Ημέρα, Μήνα, Χρόνο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Μάιος =

wǔyuè
五月

èryuè
二月

qiūjì
秋季

yīyuè
一月
Ιούλιος =

xīngqīsì
星期四

qīyuè
七月

sìyuè
四月

xīngqīyī
星期一
Δεκέμβριος =

yuè

shí`èryuè
十二月

bāyuè
八月

sìyuè
四月
Αύγουστος =

xīngqīrì
星期日

bāyuè
八月

jiǔyuè
九月

èryuè
二月
χειμώνας =

liùyuè
六月

jiǔyuè
九月

xīngqī
星期

dōngjì
冬季
Παρασκευή =

xīngqīyī
星期一

shíyuè
十月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqī
星期
Σάββατο =

xīngqīliù
星期六

jìjié
季节

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一
εποχή =

jìjié
季节

tiān

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三
Οκτώβριος =

bāyuè
八月

èryuè
二月

shíyuè
十月

dōngjì
冬季
Κυριακή =

xīngqīrì
星期日

shíyuè
十月

dōngjì
冬季

chūnjì
春季
καλοκαίρι =

xiàjì
夏季

dōngjì
冬季

tiān

xīngqīwǔ
星期五
ημέρα =

xīngqīyī
星期一

xīngqī`èr
星期二

nián

tiān
Τετάρτη =

qīyuè
七月

yuè

xīngqīrì
星期日

xīngqīsān
星期三
Τριτη =

jiǔyuè
九月

xīngqī`èr
星期二

xīngqīrì
星期日

chūnjì
春季
μήνας =

xīngqīwǔ
星期五

yuè

xīngqīsān
星期三

xīngqī`èr
星期二
Νοέμβριος =

xīngqī
星期

shíyīyuè
十一月

yīyuè
一月

xīngqīliù
星期六
Ιανουάριος =

tiān

xīngqīyī
星期一

yīyuè
一月

shíyīyuè
十一月
Πέμπτη =

qīyuè
七月

xīngqīsì
星期四

xīngqīyī
星期一

sìyuè
四月
Σεπτέμβριος =

jiǔyuè
九月

chūnjì
春季

shíyuè
十月

xīngqīyī
星期一
Ιούνιος =

xīngqīwǔ
星期五

yuè

xīngqīyī
星期一

liùyuè
六月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles