Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Ημέρα, Μήνα, Χρόνο test

Currently 40 users online.

You will now be tested on the Ημέρα, Μήνα, Χρόνο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

φθινόπωρο =

qīyuè
七月

qiūjì
秋季

dōngjì
冬季

bāyuè
八月
Τριτη =

wǔyuè
五月

dōngjì
冬季

qiūjì
秋季

xīngqī`èr
星期二
Αύγουστος =

bāyuè
八月

tiān

qiūjì
秋季

jiǔyuè
九月
Απρίλιος =

xīngqīsān
星期三

qīyuè
七月

sìyuè
四月

liùyuè
六月
Σεπτέμβριος =

xīngqīsì
星期四

shíyuè
十月

jiǔyuè
九月

xīngqīrì
星期日
Δεκέμβριος =

chūnjì
春季

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六

shí`èryuè
十二月
εποχή =

jìjié
季节

xīngqī`èr
星期二

bāyuè
八月

xīngqīyī
星期一
Χρόνος =

nián

xīngqīliù
星期六

xīngqī
星期

xīngqīliù
星期六
χειμώνας =

shíyuè
十月

dōngjì
冬季

liùyuè
六月

xīngqīrì
星期日
Οκτώβριος =

liùyuè
六月

shíyuè
十月

xīngqīsì
星期四

xīngqīrì
星期日
Ιούνιος =

xīngqīsì
星期四

shíyīyuè
十一月

liùyuè
六月

sānyuè
三月
Μάρτιος =

xīngqīrì
星期日

sānyuè
三月

èryuè
二月

bāyuè
八月
εβδομάδα =

xiàjì
夏季

jìjié
季节

xīngqīyī
星期一

xīngqī
星期
Σάββατο =

jìjié
季节

xīngqīliù
星期六

wǔyuè
五月

xīngqīwǔ
星期五
Παρασκευή =

shíyīyuè
十一月

xīngqīwǔ
星期五

xīngqīsān
星期三

shíyuè
十月
Φεβρουάριος =

èryuè
二月

shí`èryuè
十二月

chūnjì
春季

xīngqīwǔ
星期五
Δευτέρα =

liùyuè
六月

yuè

xīngqī`èr
星期二

xīngqīyī
星期一
Τετάρτη =

yuè

yīyuè
一月

xīngqīsì
星期四

xīngqīsān
星期三
ημέρα =

tiān

xiàjì
夏季

nián

liùyuè
六月
καλοκαίρι =

xiàjì
夏季

xīngqī
星期

xīngqī`èr
星期二

xīngqī
星期
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles