Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μπάνιο test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Μπάνιο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

χαρτί υγείας =

xǐfàjì
洗发剂

fàshuā
发刷

wèishēng zhǐ
卫生纸

yùshì
浴室
μπανιέρα =

féizào
肥皂

línyù
淋浴xǐdícáo
洗涤槽
τάπα =

fàshuā
发刷

fàshuā
发刷

yágāo
牙膏

sāizi
塞子
βρύση =

yáshuā
牙刷

shū

lóngtóu
龙头

féizào
肥皂
στοματικό διάλυμα =

shùkǒujì
漱口剂

línyù
淋浴

lóngtóu
龙头

yágāo
牙膏
αποχωρητήριο, τουαλέτα =

xǐfàjì
洗发剂

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂

shùkǒujì
漱口剂
μπάνιο =yùshì
浴室

xǐdícáo
洗涤槽

línyù
淋浴
καθρέφτης =

xǐfàjì
洗发剂

jìng

yùshì
浴室

xǐfàjì
洗发剂
οδοντόπαστα =

lóngtóu
龙头

yágāo
牙膏

guànxǐshì
盥洗室

shùkǒujì
漱口剂
οδοντόβουρτσα =

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室

lóngtóu
龙头

guànxǐshì
盥洗室
σαμπουάν =

xǐfàjì
洗发剂

sāizi
塞子

línyù
淋浴

fàshuā
发刷
ντους =

línyù
淋浴fàshuā
发刷

féizào
肥皂
βούρτσα τωνμαλλιών =

xǐfàjì
洗发剂xǐfàjì
洗发剂

fàshuā
发刷
νεροχύτης =

xǐfàjì
洗发剂

xǐdícáo
洗涤槽

jìng

shùkǒujì
漱口剂
χτένα =

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂

shū

sāizi
塞子
σαπούνι =

wèishēng zhǐ
卫生纸

wèishēng zhǐ
卫生纸

fàshuā
发刷

féizào
肥皂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles