Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μπάνιο test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Μπάνιο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

μπάνιο =

shū

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室

féizào
肥皂
σαμπουάν =

xǐfàjì
洗发剂

línyù
淋浴

guànxǐshì
盥洗室

línyù
淋浴
βούρτσα τωνμαλλιών =

shū

fàshuā
发刷

shùkǒujì
漱口剂

yágāo
牙膏
στοματικό διάλυμα =

shùkǒujì
漱口剂

wèishēng zhǐ
卫生纸

sāizi
塞子

fàshuā
发刷
οδοντόπαστα =

shùkǒujì
漱口剂

yágāo
牙膏

xǐfàjì
洗发剂

shùkǒujì
漱口剂
οδοντόβουρτσα =

yùshì
浴室yáshuā
牙刷


μπανιέρα =

shùkǒujì
漱口剂

xǐdícáo
洗涤槽yùshì
浴室
σαπούνι =

guànxǐshì
盥洗室

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂

jìng
ντους =

fàshuā
发刷

xǐfàjì
洗发剂

línyù
淋浴


βρύση =

lóngtóu
龙头

yáshuā
牙刷

jìng

shū
αποχωρητήριο, τουαλέτα =

wèishēng zhǐ
卫生纸

guànxǐshì
盥洗室

wèishēng zhǐ
卫生纸

xǐdícáo
洗涤槽
χτένα =

jìng

línyù
淋浴

shū

fàshuā
发刷
νεροχύτης =

guànxǐshì
盥洗室

jìng

xǐdícáo
洗涤槽

línyù
淋浴
τάπα =sāizi
塞子

yáshuā
牙刷

yùshì
浴室
καθρέφτης =

xǐdícáo
洗涤槽

yáshuā
牙刷

jìng

guànxǐshì
盥洗室
χαρτί υγείας =

sāizi
塞子

wèishēng zhǐ
卫生纸jìng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles