Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Μπάνιο test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Μπάνιο category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

βούρτσα τωνμαλλιών =

guànxǐshì
盥洗室

xǐfàjì
洗发剂

fàshuā
发刷

jìng
καθρέφτης =

jìng

sāizi
塞子

yùshì
浴室

shùkǒujì
漱口剂
σαμπουάν =

yùshì
浴室

féizào
肥皂

xǐfàjì
洗发剂

jìng
τάπα =

xǐfàjì
洗发剂

jìng

sāizi
塞子

línyù
淋浴
σαπούνι =

xǐdícáo
洗涤槽

féizào
肥皂

shū

línyù
淋浴
χαρτί υγείας =

wèishēng zhǐ
卫生纸

fàshuā
发刷

yágāo
牙膏

shū
νεροχύτης =

xǐfàjì
洗发剂

wèishēng zhǐ
卫生纸

xǐdícáo
洗涤槽

shùkǒujì
漱口剂
αποχωρητήριο, τουαλέτα =guànxǐshì
盥洗室

yágāo
牙膏

shùkǒujì
漱口剂
οδοντόβουρτσα =

yáshuā
牙刷

féizào
肥皂

xǐfàjì
洗发剂

guànxǐshì
盥洗室
οδοντόπαστα =

jìng

yágāo
牙膏

línyù
淋浴

wèishēng zhǐ
卫生纸
χτένα =

sāizi
塞子

yùshì
浴室

shū

shùkǒujì
漱口剂
στοματικό διάλυμα =

shùkǒujì
漱口剂

sāizi
塞子

lóngtóu
龙头

yùshì
浴室
μπάνιο =

línyù
淋浴

yágāo
牙膏

yùshì
浴室

shū
μπανιέρα =

línyù
淋浴fàshuā
发刷

yùshì
浴室
βρύση =

lóngtóu
龙头

sāizi
塞子

sāizi
塞子

wèishēng zhǐ
卫生纸
ντους =

féizào
肥皂

sāizi
塞子línyù
淋浴
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles