Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αστρονομία test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Αστρονομία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Στέφανος Βόρειος =

wǔxiānzuò
武仙座

běi miǎnzuò
北冕座

jìng

tiānwángxīng
天王星
Πήγασος =

fàngdà
放大

xīng

lièquǎnzuò
猎犬座

fēimǎzuò
飞马座
Ουρανός =

nán miǎnzuò
南冕座

tiānwángxīng
天王星

shìnǚzuò
室女座

shuāngyúzuò
双魚座
μεγέθυνση =

tiāngēzuò
天鸽座

fàngdà
放大

jītǒngzuò
唧筒座

shuǐxīng
水星
Βοώτης =

xiǎoshīzuò
小狮座

jùxièzuò
巨蟹座

mùxīng
木星

mùfūzuò
牧夫座
Γλυφείον =

diāojùzuò
雕具座

xiǎoquǎnzuò
小犬座

tiānlúzuò
天炉座

xiǎoxióngzuò
小熊座
Πρύμνη =

shuāngyúzuò
双魚座

chuánwěizuò
船尾座

jīngyúzuò
鲸鱼座

shìnǚzuò
室女座
Παρθένος =

yínhéxì
银河系

wèixīng
卫星

shìnǚzuò
室女座

tiānyīngzuò
天鹰座
Λυγξ =

yàntíngzuò
堰蜓座

nán sānjiǎozuò
南三角座

fènghuángzuò
凤凰座

tiānmāozuò
天猫座
Περσεύς =

fēimǎzuò
飞马座

tàiyáng
太阳

jùjuézuò
巨爵座

yīngxiānzuò
英仙座
Ιστία =

chuánfānzuò
船帆座

jīngyúzuò
鲸鱼座

wūyāzuò
乌鸦座

shuāngzizuò
双子座
Γερανός =

wèixīng
卫星

tiānhèzuò
天鹤座

húxīngzuò
狐狸座

cháilángzuò
豺狼座
Φοίνιξ =

yùfūzuò
玉夫座

yuèqiú
月球

fènghuángzuò
凤凰座

jǔchǐzuò
矩尺座
Δίας =

mùxīng
木星

tiānhèzuò
天鹤座

tiāntùzuò
天兔座

jùjuézuò
巨爵座
Κάμινος =

xiēhǔzuò
蝎虎座

tiānlúzuò
天炉座

běi miǎnzuò
北冕座

chuánfānzuò
船帆座
Λύκος =

shuǐshézuò
水蛇座

cháilángzuò
豺狼座

jīnxīng
金星

tiānlóngzuò
天龙座
Βέλος =

wǎnggǔzuò
网罟座

wǎnggǔzuò
网罟座

tiānjiànzuò
天箭座

wèixīng
卫星
Τρίγωνον Νότιον =

nán sānjiǎozuò
南三角座

jùxièzuò
巨蟹座

tiāngēzuò
天鸽座

liúxīng
流星
Κύνες Θηρευτικοί =

lièquǎnzuò
猎犬座

shuǐshézuò
水蛇座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

lùbàozuò
鹿豹座
Γαλαξίας μας =

yínhéxì
银河系

tiānchèngzuò
天秤座

xíngxīng
行星

liùfēnyízuò
六分仪座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles