Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αστρονομία test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Αστρονομία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ωρίων =

lùbàozuò
鹿豹座

dàxióngzuò
大熊座

nán miǎnzuò
南冕座

lièhùzuò
猎戶座
Δίκτυον =

xiēhǔzuò
蝎虎座

huìxīng
彗星

nán sānjiǎozuò
南三角座

wǎnggǔzuò
网罟座
Ηρακλής =

běi miǎnzuò
北冕座

yínhéxì
银河系

tiānlúzuò
天炉座

wǔxiānzuò
武仙座
Περιστερά =

tiānézuò
天鹅座

huǒxīng
火星

tiāngēzuò
天鸽座

wǎnggǔzuò
网罟座
Ωρολόγιον =

mójiézuò
摩羯座

shānànzuò
山案座

shízhōngzuò
时钟座

kǒngquèzuò
孔雀座
Γερανός =

shuǐshézuò
水蛇座

tiānhèzuò
天鹤座

tiānlóngzuò
天龙座

shuǐxīng
水星
Στέφανος Βόρειος =

běi miǎnzuò
北冕座

huǒxīng
火星

tiānhèzuò
天鹤座

jùxièzuò
巨蟹座
Τηλεσκόπιον =

wūyāzuò
乌鸦座

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

chuánfānzuò
船帆座

xiānhòuzuò
仙后座
Κασσιόπη =

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

jùshézuò
巨蛇座

tàiyáng
太阳

xiānhòuzuò
仙后座
μετεωρίτης =

liúxīng
流星

luópánzuò
罗盘座

wūyāzuò
乌鸦座

bā luò tòu jìng
巴洛透镜
φεγγάρι =

xiǎoquǎnzuò
小犬座

tòujìng
透镜

yuèqiú
月球

wūyāzuò
乌鸦座
γαλαξίας =

bōjiāngzuò
波江座

tiānlúzuò
天炉座

tǔxīng
土星

xīngxì
星系
Υδροχόος =

chuándǐzuò
船底座

bǎopíngzuò
宝瓶座

tiānyànzuò
天燕座

xīngxì
星系
φιλτρο =

jīnxīng
金星

yùfūzuò
玉夫座

qílínzuò
麒麟座

lǚsèjìng
滤色镜
Σταυρός Νότιος =

nán shízìzuò
南十字座

huìxīng
彗星

jùxièzuò
巨蟹座

cāngyíngzuò
苍蝇座
Διαβήτης =

xiānhòuzuò
仙后座

jùshézuò
巨蛇座

jīngyúzuò
鲸鱼座

yuánguīzuò
圆规座
Αρκτος Μεγάλη =

xiǎoquǎnzuò
小犬座

dàxióngzuò
大熊座

mójiézuò
摩羯座

cāngyíngzuò
苍蝇座
Αιγόκερως =

shuāngyúzuò
双魚座

shéfūzuò
蛇夫座

fēiyúzuò
飞鱼座

mójiézuò
摩羯座
Κύκνος =

wàngyuǎnjìng
望远镜

tiānézuò
天鹅座

xiǎoshīzuò
小狮座

chuánwěizuò
船尾座
Λύκος =

shuāngzizuò
双子座

wǔxiānzuò
武仙座

cháilángzuò
豺狼座

shìnǚzuò
室女座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles