Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αστρονομία test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Αστρονομία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Ηριδανός =

chuánwěizuò
船尾座

húxīngzuò
狐狸座

bōjiāngzuò
波江座

tiānxiēzuò
天蝎座
Τρίγωνον Νότιον =

nán sānjiǎozuò
南三角座

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

chuánfānzuò
船帆座

shīzizuò
狮子座
Φοίνιξ =

fènghuángzuò
凤凰座

bōjiāngzuò
波江座

xiǎomǎzuò
小马座

mùxīng
木星
Βέλος =

běi miǎnzuò
北冕座

huìxīng
彗星

kǒngquèzuò
孔雀座

tiānjiànzuò
天箭座
Υδρα =

wūyāzuò
乌鸦座

dùnpáizuò
盾牌座

dùjuānzuò
杜鹃座

chángshézuò
长蛇座
Αφροδίτη =

diāojùzuò
雕具座

niúdùn wàngyuǎnjìng
牛顿望远镜

sānjiǎozuò
三角座

jīnxīng
金星
Λύκος =

tiāntùzuò
天兔座

cháilángzuò
豺狼座

tiāntánzuò
天坛座

tiānlóngzuò
天龙座
Βωμός =

tiāntánzuò
天坛座

fēimǎzuò
飞马座

tiānxiēzuò
天蝎座

wàngyuǎnjìng
望远镜
Γλυφείον =

xīng

xiǎoxíngxīng
小行星

diāojùzuò
雕具座

fènghuángzuò
凤凰座
Ουρανός =

yǔzhòu
宇宙

tiānwángxīng
天王星

tiānjiànzuò
天箭座

nán sānjiǎozuò
南三角座
γαλαξίας =

tiānjiànzuò
天箭座

jùxièzuò
巨蟹座

xīngxì
星系

tiāntánzuò
天坛座
Αντλία =

jītǒngzuò
唧筒座

lǚsèjìng
滤色镜

shéfūzuò
蛇夫座

hǎitúnzuò
海豚座
Σαύρα =

xiēhǔzuò
蝎虎座

xiānwángzuò
仙王座

mùfūzuò
牧夫座

lièhùzuò
猎戶座
Τοξότης =

yùfūzuò
玉夫座

tiānwángxīng
天王星

tiāntùzuò
天兔座

rénmǎzuò
人马座
Ταύρος =

jīnniúzuò
金牛座

chuánwěizuò
船尾座

tiānchèngzuò
天秤座

wūyāzuò
乌鸦座
Στέφανος Βόρειος =

wèixīng
卫星

běi miǎnzuò
北冕座

shuǐxīng
水星

jùshézuò
巨蛇座
τηλεσκόπιο =

shéfūzuò
蛇夫座

wàngyuǎnjìng
望远镜

xiǎoxíngxīng
小行星

kǒngquèzuò
孔雀座
καθρέφτης =

jìng

tàiyáng
太阳

yuèqiú
月球

dìqiú
地球
Αρκτος Μεγάλη =

běi miǎnzuò
北冕座

yùfūzuò
玉夫座

jīnniúzuò
金牛座

dàxióngzuò
大熊座
Τρίγωνον =

běi miǎnzuò
北冕座

wūyāzuò
乌鸦座

sānjiǎozuò
三角座

jùjuézuò
巨爵座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles