Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό Αστρονομία test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Αστρονομία category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

οπή =

kǒngjìng
孔径

lièhùzuò
猎戶座

dàquǎnzuò
大犬座

jīnxīng
金星
Τρίγωνον =

shuāngzizuò
双子座

sānjiǎozuò
三角座

xíngxīng
行星

jìng
Καμηλοπάρδαλις =

lùbàozuò
鹿豹座

xiǎoshīzuò
小狮座

dàxióngzuò
大熊座

tiāntùzuò
天兔座
Ανδρομέδα =

tiānlóngzuò
天龙座

míngwángxīng
冥王星

xiānnǚzuò
仙女座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座
Αρκτος Μικρή =

lùbàozuò
鹿豹座

xiǎoxióngzuò
小熊座

wèixīng
卫星

tiāngēzuò
天鸽座
Φοίνιξ =

shuǐxīng
水星

yuèqiú
月球

yàntíngzuò
堰蜓座

fènghuángzuò
凤凰座
Κένταυρος =

tiāntánzuò
天坛座

bā luò tòu jìng
巴洛透镜

bànrénmǎzuò
半人马座

jǔchǐzuò
矩尺座
Τουκάνα =

dùjuānzuò
杜鹃座

shéfūzuò
蛇夫座

tòujìng
透镜

shīzizuò
狮子座
Δίκτυον =

liùfēnyízuò
六分仪座

wǎnggǔzuò
网罟座

xiānnǚzuò
仙女座

běi miǎnzuò
北冕座
Ταύρος =

huìxīng
彗星

tiāntánzuò
天坛座

shìnǚzuò
室女座

jīnniúzuò
金牛座
Ουρανός =

xīng

wàngyuǎnjìngzuò
望远镜座

cháilángzuò
豺狼座

tiānwángxīng
天王星
Δίδυμοι =

huìxīng
彗星

tòujìng
透镜

xiǎoquǎnzuò
小犬座

shuāngzizuò
双子座
Μικροσκόπιον =

hòufāzuò
后发座

xiǎnwēijìngzuò
显微镜座

xiǎoshīzuò
小狮座

tàiyáng
太阳
Τράπεζα =

shānànzuò
山案座

xíngxīng
行星

tiānjiànzuò
天箭座

tàiyáng
太阳
Ωρίων =

húxīngzuò
狐狸座

lièhùzuò
猎戶座

bǎopíngzuò
宝瓶座

hǎitúnzuò
海豚座
Μονόκερως =

jīngyúzuò
鲸鱼座

qílínzuò
麒麟座

lièquǎnzuò
猎犬座

wǔxiānzuò
武仙座
Δοράς =

tǔxīng
土星

huǒxīng
火星

fēiyúzuò
飞鱼座

jiànyúzuò
剑鱼座
πλανήτης =

yàntíngzuò
堰蜓座

dùnpáizuò
盾牌座

lùbàozuò
鹿豹座

xíngxīng
行星
Κύων Μικρός =

tiānlúzuò
天炉座

shīzizuò
狮子座

chángshézuò
长蛇座

xiǎoquǎnzuò
小犬座
Βέλος =

tiānjiànzuò
天箭座

yàntíngzuò
堰蜓座

diāojùzuò
雕具座

shízhōngzuò
时钟座
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles