Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Maße und Gewichte test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Maße und Gewichte category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Zentimeter =

àngsī
盎司

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

tǐjì
体积

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分
Maß =

liàngdù
量度

yīngcùn
英寸

fèidiǎn
沸点

lìfāngmǐ
立方米
Milligramm =

chǐcùn
尺寸

yīngshí
英石háokè
毫克
Yard =

mísa
弥撒

pǐntuō
品脱

shèshìdù
摄氏度


Masse =

mísa
弥撒

yīngchǐ
英尺

háomǐ
毫米

liàngdù
量度
Stein =

wēndù
温度

pǐntuō
品脱

yīngshí
英石

tǐjì
体积
Gefrierpunkt =

mísa
弥撒

yīngcùn
英寸

liàngdù
量度

fèidiǎn
沸点
Celsius =

jùlí
距离

pǐntuō
品脱

shèshìdù
摄氏度

lìfāngmǐ
立方米
Temperatur =

wēndù
温度

lìfāngmǐ
立方米

dùliànghéng
度量衡

liàngdù
量度
siedend =

fèiténg
沸腾

yīngshí
英石

shēng

háokè
毫克
Kilogramm =

dùliànghéng
度量衡

jiālún
加仑qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
Pint =

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

pǐntuō
品脱bàng
Gallone =

háokè
毫克

shèshìdù
摄氏度

fèiténg
沸腾

jiālún
加仑
Unze =

jiālún
加仑

háokè
毫克

háoshēng
毫升

àngsī
盎司
Maße und Gewichte =

tǐjì
体积

yīngshí
英石

yīngcùn
英寸

dùliànghéng
度量衡
Fuß =

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

yīngchǐ
英尺

bīngdiǎn
冰点
Pfund =

mísa
弥撒

bàng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里

fèiténg
沸腾
Kubikmeter =

háokè
毫克

yīngchǐ
英尺

dùliànghéng
度量衡

lìfāngmǐ
立方米
Kilometer =lìfāngmǐ
立方米

bàng

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
Siedepunkt =

bīngdiǎn
冰点

háokè
毫克

zhòng


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles