Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Maße und Gewichte test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Maße und Gewichte category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Yard =

fèiténg
沸腾límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

bīngdiǎn
冰点
siedend =

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤

fèidiǎn
沸点

fèiténg
沸腾

shèshìdù
摄氏度
Gewicht =

zhòng

háomǐ
毫米

yīngchǐ
英尺

shèshìdù
摄氏度
Milliliter =

háoshēng
毫升

háokè
毫克

pǐntuō
品脱

yīnglǐ
英里
Unze =

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度

àngsī
盎司

shèshìdù
摄氏度
Meile =

pǐntuō
品脱

jiālún
加仑

mǐ, gōngchǐ
米, 公尺

yīnglǐ
英里
Kubikmeter =

dùliànghéng
度量衡

shèshìdù
摄氏度

lìfāngmǐ
立方米

dùliànghéng
度量衡
Celsius =

jùlí
距离

yīngchǐ
英尺

shèshìdù
摄氏度

wēndù
温度
Maße und Gewichte =

tǐjì
体积dùliànghéng
度量衡

háoshēng
毫升
Maß =

yīngcùn
英寸

àngsī
盎司

liàngdù
量度

wēndù
温度
Pint =

pǐntuō
品脱

mísa
弥撒

dùliànghéng
度量衡

bàng
Zentimeter =

háoshēng
毫升

límǐ, gōngfēn
厘米, 公分

mísa
弥撒

bīngdiǎn
冰点
Celsius =

jùlí
距离

shèshìdù
摄氏度

zhòng

qiānkè, gōngjīn
千克, 公斤
Masse =

lìfāngmǐ
立方米

zhòngmísa
弥撒
Temperatur =

háoshēng
毫升

lìfāngmǐ
立方米

dùliànghéng
度量衡

wēndù
温度
Kilometer =

jùlí
距离

lìfāngmǐ
立方米

háokè
毫克

qiānmǐ, gōnglǐ
千米, 公里
Gallone =

bīngdiǎn
冰点

fèidiǎn
沸点

fèidiǎn
沸点

jiālún
加仑
Milligramm =

háoshēng
毫升

shèshìdù
摄氏度

fèiténg
沸腾

háokè
毫克
Maß =

mísa
弥撒

chǐcùn
尺寸

shèshìdù
摄氏度

fèiténg
沸腾
Entfernung =

pǐntuō
品脱

jùlí
距离

mísa
弥撒

tǐjì
体积
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles