Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Waffe test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Waffe category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Gewehr =

zhàdàn
炸弹

bùqiāng
步枪

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
Kugel =

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

qiāngdàn
枪弹

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

wǔqì
武器
Armbrust =

huǒjiàn
火箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

qiāngdàn
枪弹
Katana =

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

miànjiǎ
面甲

bùqiāng
步枪

shǒuliúdàn
手榴弹
Bombe =

qiāngdàn
枪弹

zhuāngjiǎ
装甲

bùqiāng
步枪

zhàdàn
炸弹
Pfeil =

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

jiàn
Waffe =

huǒjiàn
火箭

wǔqì
武器

shǒuliúdàn
手榴弹

huǒjiàn
火箭
Gewehr =

jiàn, dāo
剑, 刀

dǎodàn
导弹

qiāng

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
Schwert =

dùn

dǎodàn
导弹

jiàn, dāo
剑, 刀

qiāngdàn
枪弹
Rüstang =

qiāngdàn
枪弹

kuījiǎ
盔甲

dùn

shǒuqiāng
手枪
Pistole =

shǒuqiāng
手枪

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shǒuliúdàn
手榴弹

zhàdàn
炸弹
Visier =

qiāngdàn
枪弹

zhàdàn
炸弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

miànjiǎ
面甲
Rakete =

dǎodàn
导弹

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
Schrotflinte =

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

lièqiāng
猎枪

jiàn, dāo
剑, 刀
Entermesser =

shǒuqiāng
手枪

wǔqì
武器

wān dāo; duǎn jiàn
弯刀; 短剑

wǔqì
武器
Handgranate =

dǎodàn
导弹

shǒuqiāng
手枪

shǒuliúdàn
手榴弹

jiàn, dāo
剑, 刀
Rakete =

huǒjiàn
火箭

lièqiāng
猎枪

qiāngdàn
枪弹

kuījiǎ
盔甲
Bogen =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

qiāng

gōng

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
Kanone =

huǒjiàn
火箭

dàpào
大炮

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

tǎnkè
坦克
Bolzen =

dàpào
大炮

bùqiāng
步枪

nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn
弩箭, 矢, 方镞箭

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles