Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gemüse test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Gemüse category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Porree, Lauch =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

jiǔcōng
韭葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
Bonn =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiézi
茄子

dòu

yángcōng
洋葱
Karotte =

dào, mǐ
稻, 米

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜
Rosenkohl =

jiǔcōng
韭葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜

qiézi
茄子
Sojabohne =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Rübe =

tiáncàigēn
甜菜根

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

wāndòu
豌豆
Brokkoli =

càihuā
菜花

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

wāndòu
豌豆
Aubergine =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

qiézi
茄子

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

luóbo
萝卜
Pastinake =

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

dào, mǐ
稻, 米
BlumenKohl =

càihuā
菜花

dàtóucài
大头菜

dàtóucài
大头菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
Grüne Bohne =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆
Kohl =

dàtóucài
大头菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
Kartoffel =

húluóbo
胡萝卜

yángcōng
洋葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Rote Bete =

càihuā
菜花

tiáncàigēn
甜菜根

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆
Gemüse =

tiáncàigēn
甜菜根

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Gartenbohne =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiézi
茄子

càidòu
菜豆
Erbse =

càidòu
菜豆

dòu

wāndòu
豌豆

qiézi
茄子
Steckrübe =

qiézi
茄子

tiáncàigēn
甜菜根

dàtóucài
大头菜

càihuā
菜花
Zwiebel =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càihuā
菜花

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yángcōng
洋葱
Reis =

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles