Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gemüse test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Gemüse category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kartoffel =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

yángcōng
洋葱

dòu

dàtóucài
大头菜
Rübe =

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Reis =

húluóbo
胡萝卜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Brokkoli =

luóbo
萝卜

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàtóucài
大头菜
Kohl =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Sojabohne =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
Karotte =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dòu

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜
Gemüse =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆

luóbo
萝卜
Rote Bete =

tiáncàigēn
甜菜根

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱
Steckrübe =

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜

húluóbo
胡萝卜

dào, mǐ
稻, 米
Bonn =

wāndòu
豌豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dòu

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
BlumenKohl =

càihuā
菜花

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Pastinake =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Grüne Bohne =

yángcōng
洋葱

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜
Porree, Lauch =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

dàtóucài
大头菜
Zwiebel =

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
Gartenbohne =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱

húluóbo
胡萝卜
Erbse =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆

húluóbo
胡萝卜
Aubergine =

húluóbo
胡萝卜

qiézi
茄子

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
Rosenkohl =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

jiǔcōng
韭葱

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles