Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gemüse test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Gemüse category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Rosenkohl =

wāndòu
豌豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱
Aubergine =

qiézi
茄子

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càihuā
菜花
Zwiebel =

yángcōng
洋葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
Sojabohne =

càidòu
菜豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càihuā
菜花

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Brokkoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dòu

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
Rote Bete =

tiáncàigēn
甜菜根

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Gemüse =

húluóbo
胡萝卜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆
Karotte =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiézi
茄子

húluóbo
胡萝卜
Bonn =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dòu

càihuā
菜花
Rübe =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜

wāndòu
豌豆
Pastinake =

càidòu
菜豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

dàtóucài
大头菜
Reis =

dào, mǐ
稻, 米

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜

yángcōng
洋葱
Kartoffel =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Steckrübe =

dàtóucài
大头菜

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Kohl =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

tiáncàigēn
甜菜根

tiáncàigēn
甜菜根
Erbse =

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米

dào, mǐ
稻, 米

dàtóucài
大头菜
Grüne Bohne =

càihuā
菜花

tiáncàigēn
甜菜根

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
BlumenKohl =

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米
Porree, Lauch =

dòu

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
Gartenbohne =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles