Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gemüse test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Gemüse category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Grüne Bohne =

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Rote Bete =

tiáncàigēn
甜菜根

wāndòu
豌豆

càihuā
菜花

dàtóucài
大头菜
Steckrübe =

dàtóucài
大头菜

jiǔcōng
韭葱

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

húluóbo
胡萝卜
Aubergine =

jiǔcōng
韭葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

qiézi
茄子

dào, mǐ
稻, 米
Pastinake =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàtóucài
大头菜

tiáncàigēn
甜菜根
Zwiebel =

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
Erbse =

dàtóucài
大头菜

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米

wāndòu
豌豆
Gemüse =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

jiǔcōng
韭葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Rosenkohl =

dòu

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Rübe =

jiǔcōng
韭葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜
Brokkoli =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆
BlumenKohl =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

húluóbo
胡萝卜

qiézi
茄子

càihuā
菜花
Porree, Lauch =

jiǔcōng
韭葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆
Bonn =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dòu

húluóbo
胡萝卜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Kartoffel =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dào, mǐ
稻, 米

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
Gartenbohne =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

jiǔcōng
韭葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
Sojabohne =

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
Kohl =

dàtóucài
大头菜

qiézi
茄子

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
Karotte =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

húluóbo
胡萝卜

càidòu
菜豆

wāndòu
豌豆
Reis =

dào, mǐ
稻, 米

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles