Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Gemüse test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Gemüse category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kohl =

càihuā
菜花

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dòu
Pastinake =

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

wāndòu
豌豆
Porree, Lauch =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàtóucài
大头菜

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆
Zwiebel =

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱
Brokkoli =

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱
Gartenbohne =

dàtóucài
大头菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

jiǔcōng
韭葱
Steckrübe =

càidòu
菜豆

dàtóucài
大头菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
BlumenKohl =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

jiǔcōng
韭葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càihuā
菜花
Sojabohne =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

wāndòu
豌豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

wāndòu
豌豆
Grüne Bohne =

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱

jiǔcōng
韭葱

càidòu
菜豆
Aubergine =

wāndòu
豌豆

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dào, mǐ
稻, 米
Rote Bete =

qiézi
茄子

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根
Rübe =

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
Kartoffel =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
Bonn =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dòu

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
Gemüse =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

húluóbo
胡萝卜
Erbse =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

càidòu
菜豆

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆
Reis =

càidòu
菜豆

dào, mǐ
稻, 米

luóbo
萝卜

dàtóucài
大头菜
Karotte =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Rosenkohl =

dòu

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles