Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Baum test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Baum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Baum =

xiàngshù
橡树

luòyèsōng
落叶松

ānshù
桉树

shù
Zeder =

luòyèsōng
落叶松

shānmáojǔ
山毛榉

chìyáng
赤杨

xuěsōng
雪松
Zypresse =

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树

shù

chìyáng
赤杨
Linde =

xuěsōng
雪松

liǔshù
柳树

fēng

suānchéngshù
酸橙树
Fichte =

yúnshān
云杉

suānchéngshù
酸橙树

bǎishù
柏树

ānshù
桉树
Ulme =

ānshù
桉树shānmáojǔ
山毛榉

ānshù
桉树
Esche =

yángshù
杨树

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树

hútáoshù
胡桃树
Lärche =

suānchéngshù
酸橙树

hútáoshù
胡桃树

xiàngshù
橡树

luòyèsōng
落叶松
Walnussbaum =

ānshù
桉树

hútáoshù
胡桃树

shānmáojǔ
山毛榉

yúnshān
云杉
Buche =

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉

lìshù
梨树


Eiche =

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树

sōngshù
松树

lìshù
梨树
Tanne =

lěngshān
冷杉luòyèsōng
落叶松

huàshù
桦树
Birke =

huàshù
桦树

bǎishù
柏树

yúnshān
云杉

shù
Weide =

ānshù
桉树

luòyèsōng
落叶松

xiàngshù
橡树

liǔshù
柳树
Kiefer =

sōngshù
松树

huàshù
桦树

liǔshù
柳树

lěngshān
冷杉
Eibe =

zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树

fēng

xiàngshù
橡树
Kastanie =

lìshù
梨树

yúnshān
云杉

fēng

bǎishù
柏树
Pappel =

yángshù
杨树

shù

liǔshù
柳树

ānshù
桉树
Ahorn =

sōngshù
松树

sōngshù
松树

fēng


Erle =

xuěsōng
雪松

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

shānmáojǔ
山毛榉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles