Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Baum test

Currently 46 users online.

You will now be tested on the Baum category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Eiche =

suānchéngshù
酸橙树

bǎishù
柏树

ānshù
桉树

xiàngshù
橡树
Buche =

xuěsōng
雪松

shānmáojǔ
山毛榉

huàshù
桦树

chìyáng
赤杨
Lärche =

luòyèsōng
落叶松yángshù
杨树

xiàngshù
橡树
Fichte =

yúnshān
云杉

yángshù
杨树

suānchéngshù
酸橙树

sōngshù
松树
Zeder =

xuěsōng
雪松

hútáoshù
胡桃树

sōngshù
松树

suānchéngshù
酸橙树
Tanne =

suānchéngshù
酸橙树

ānshù
桉树

chìyáng
赤杨

lěngshān
冷杉
Baum =

zǐshān
紫杉

fēng

luòyèsōng
落叶松

shù
Walnussbaum =

liǔshù
柳树

luòyèsōng
落叶松

yángshù
杨树

hútáoshù
胡桃树
Kiefer =

yúnshān
云杉

sōngshù
松树hútáoshù
胡桃树
Kastanie =

lìshù
梨树

bǎishù
柏树

shānmáojǔ
山毛榉

shù
Eibe =

lěngshān
冷杉

fēng

bǎishù
柏树

zǐshān
紫杉
Erle =

xuěsōng
雪松

chìyáng
赤杨

bǎishù
柏树

zǐshān
紫杉
Esche =

lìshù
梨树

ānshù
桉树

huàshù
桦树


Pappel =zǐshān
紫杉

hútáoshù
胡桃树

yángshù
杨树
Zypresse =

lìshù
梨树

hútáoshù
胡桃树

zǐshān
紫杉

bǎishù
柏树
Weide =

lěngshān
冷杉

zǐshān
紫杉

yángshù
杨树

liǔshù
柳树
Ahorn =

shānmáojǔ
山毛榉

yángshù
杨树

fēng

hútáoshù
胡桃树
Birke =

xiàngshù
橡树

chìyáng
赤杨

huàshù
桦树

lìshù
梨树
Linde =fēng

suānchéngshù
酸橙树

hútáoshù
胡桃树
Ulme =

sōngshù
松树

suānchéngshù
酸橙树bǎishù
柏树
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles