Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Reptil test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schwarze Mamba =

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Eidechse =

èyú
鳄鱼

yǎnjìngshé
眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
Anakonda =

lín

xīyì
蜥蜴

jiānyá
尖牙

mǎngshé
蟒蛇
Kobra =

wěiba
尾巴

èyú
鳄鱼

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Schwanz =

páxíng dòngwù
爬行动物

lín

jiǎokuí
角蝰

wěiba
尾巴
Klapperschlange =

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiǎokuí
角蝰

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙
Viper =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wěiba
尾巴

wěiba
尾巴

duǎnwěn`è
短吻鳄
Gecko =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇
Abgottschlange =

wěiba
尾巴

wángshé
王蛇

wěiba
尾巴

jiǎokuí
角蝰
Krokodil =

xīyì
蜥蜴

wěiba
尾巴

páxíng dòngwù
爬行动物

èyú
鳄鱼
Reptil =

wángshé
王蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

xīyì
蜥蜴

jùshé
巨蛇
Schlange =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

shé

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Skala =

èyú
鳄鱼

jiǎokuí
角蝰

bìhǔ
壁虎

lín
Leguan =

èyú
鳄鱼

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

lín

mǎngshé
蟒蛇
Pythonschlange =

jùshé
巨蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

wángshé
王蛇

shé
Natter =

duǎnwěn`è
短吻鳄

shé

jiǎokuí
角蝰

wěiba
尾巴
Giftzahn =

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiānyá
尖牙

duǎnwěn`è
短吻鳄

wěiba
尾巴
Alligator =

páxíng dòngwù
爬行动物

xiǎngwěishé
响尾蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

bìhǔ
壁虎
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles