Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Reptil test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Anakonda =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

lín

mǎngshé
蟒蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
Eidechse =

xīyì
蜥蜴

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇

lín
Kobra =

shé

xīyì
蜥蜴

jiǎokuí
角蝰

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Alligator =

xīyì
蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Skala =

duǎnwěn`è
短吻鳄

lín

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
Pythonschlange =

jùshé
巨蛇

bìhǔ
壁虎

wěiba
尾巴

bìhǔ
壁虎
Schwanz =

lín

yǎnjìngshé
眼镜蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴
Krokodil =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

jiānyá
尖牙

xiǎngwěishé
响尾蛇

èyú
鳄鱼
Giftzahn =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

shé

jiānyá
尖牙

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Natter =

jiānyá
尖牙

mǎngshé
蟒蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiǎokuí
角蝰
Reptil =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇

mǎngshé
蟒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物
Schlange =

jiǎokuí
角蝰

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

shé
Viper =

xīyì
蜥蜴

mǎngshé
蟒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Abgottschlange =

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇

jùshé
巨蛇

èyú
鳄鱼
Gecko =

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇
Schwarze Mamba =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

èyú
鳄鱼

páxíng dòngwù
爬行动物
Leguan =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙

èyú
鳄鱼

èyú
鳄鱼
Klapperschlange =

shé

wěiba
尾巴

xiǎngwěishé
响尾蛇

jiānyá
尖牙
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles