Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Reptil test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Reptil category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Reptil =

jiǎokuí
角蝰

páxíng dòngwù
爬行动物

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰
Anakonda =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

mǎngshé
蟒蛇

bìhǔ
壁虎

shé
Abgottschlange =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xiǎngwěishé
响尾蛇

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴
Viper =

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

duǎnwěn`è
短吻鳄

èyú
鳄鱼

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Krokodil =

èyú
鳄鱼

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Alligator =

duǎnwěn`è
短吻鳄

jiǎokuí
角蝰

jùshé
巨蛇

wángshé
王蛇
Schwarze Mamba =

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

shé

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇
Giftzahn =

jiānyá
尖牙

lín

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

wángshé
王蛇
Schwanz =

wěiba
尾巴

bìhǔ
壁虎

xiǎngwěishé
响尾蛇

bìhǔ
壁虎
Klapperschlange =

xīyì
蜥蜴

páxíng dòngwù
爬行动物

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

xiǎngwěishé
响尾蛇
Natter =

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

kuíshé, dúshé
蝰蛇, 毒蛇

páxíng dòngwù
爬行动物

jiǎokuí
角蝰
Schlange =

bìhǔ
壁虎

shé

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

jiānyá
尖牙
Kobra =

jiānyá
尖牙

wángshé
王蛇

xīyì
蜥蜴

yǎnjìngshé
眼镜蛇
Leguan =

lín

wěiba
尾巴

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
Skala =

lín

bìhǔ
壁虎

jiǎokuí
角蝰

hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shé
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇
Pythonschlange =

yǎnjìngshé
眼镜蛇

bìhǔ
壁虎

jùshé
巨蛇

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴
Eidechse =

xiǎngwěishé
响尾蛇

wěiba
尾巴

měizhōudà xīyì
美洲大蜥蜴

xīyì
蜥蜴
Gecko =

èyú
鳄鱼

wángshé
王蛇

bìhǔ
壁虎

èyú
鳄鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles