Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Religion test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Teufel =

cìfú
赐福

shényù
神谕

sādàn
撒旦

sēnglǚ
僧侣
Gebet =

tiāntáng
天堂

qídǎowén
祈祷文

pǔbiàntú
普遍徒

dàzhǔjiào
大主教
Christus =

chànhuǐshì
忏悔室

jīdū
基督

xìntú
信徒

èmó
恶魔
beten =

shàngdì
上帝

cìfú
赐福

shèngjiéde
圣洁的

qídǎo
祈祷
Buddhismus =

fójiào
佛教

zōngjiào
宗教

lābǐ
拉比

bùdào
布道
Religion =

lābǐ
拉比

pǔbiàntú
普遍徒

yùyánjiā
预言家

zōngjiào
宗教
Buddist, Buddistin =

fójiào
佛教徒

shàngdìde
上帝的

shèngjiéde
圣洁的

shénfù
神父
segnen =

mùsīlín
穆斯林

cìfú
赐福

jìngfèng
敬奉

bùdào
布道
Katholik, Katholikin =

zhǔjiào
主教

yùyánjiā
预言家

pǔbiàntú
普遍徒

jiàotáng
教堂
Rabbi =

mùsīlín
穆斯林

shényù
神谕

jiàotáng
教堂

lābǐ
拉比
Orakel =

shényù
神谕

yóutàide
犹太的

chànhuǐ
忏悔

yùyánjiā
预言家
Erzbischof =

qídǎowén
祈祷文

dàzhǔjiào
大主教

tiāntáng
天堂

jīdūtú
基督徒
Segen =

xìngshì
幸事

mùsīlín
穆斯林

guāncai
棺材

yóutàide
犹太的
Jünger =

jīdūjiào
基督教

bùdào
布道

xìntú
信徒

xìngshì
幸事
Himmel =

xiūnǚ
修女

xìngshì
幸事

tiāntáng
天堂

qídǎowén
祈祷文
Kapelle =

bùdào
布道

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

guāncai
棺材

xiǎo jiàotáng
小教堂
Christentum =

sādàn
撒旦

yùyánjiā
预言家

jīdūjiào
基督教

cìfú
赐福
jüdisch =

yóutàide
犹太的

jīdūtú
基督徒

xìngshì
幸事

zōngjiào
宗教
anbeten =

shèngjiéde
圣洁的

jìngfèng
敬奉

yùyánjiā
预言家

shèngzhí
圣职
Hölle =

dìyù
地狱

jīdūjiào
基督教

èmó
恶魔

mùsīlín
穆斯林
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles