Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Religion test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Religion category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Christus =

chànhuǐ
忏悔

jīdū
基督

xìngshì
幸事

zōngjiào de
宗教的
Moslem, Moslime =

shàngdìde
上帝的

mùsīlín
穆斯林

mùdì
墓地

shèngjīng
圣经
Christentum =

jīdūjiào
基督教

shèngjiéde
圣洁的

xǐlǐ
洗礼

mùsīlín
穆斯林
Prophet =

chànhuǐ
忏悔

yùyánjiā
预言家

jīdūjiào
基督教

fójiào
佛教
Christ, Christin =

jiàotáng
教堂

jīdūtú
基督徒

shèngjīng
圣经

tiānshǐ
天使
Friedhof =

shénfù
神父

zōngjiào de
宗教的

mùdì
墓地

lābǐ
拉比
Orakel =

jìngfèng
敬奉

qídǎowén
祈祷文

shényù
神谕

xǐlǐ
洗礼
Gebet =

zhǔjiào
主教

èmó
恶魔

tiānshǐ
天使

qídǎowén
祈祷文
Katholik, Katholikin =

pǔbiàntú
普遍徒

shèngjīng
圣经

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

shénfù
神父
Taufe =

mùsīlín
穆斯林

xǐlǐ
洗礼

shèngjīng
圣经

mùdì
墓地
beten =

qídǎo
祈祷

dàzhǔjiào
大主教

nǚshén
女神

jīdū
基督
Beichtstuhl =

tiānshǐ
天使

qídǎowén
祈祷文

chànhuǐshì
忏悔室

jīdū
基督
Engel =

dàzhǔjiào
大主教

dìyù
地狱

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

tiānshǐ
天使
Buddha =

xìntú
信徒

cìfú
赐福

sēnglǚ
僧侣


Buddhismus =

zōngjiào de
宗教的

mùdì
墓地

fójiào
佛教

qídǎowén
祈祷文
Teufel =

jīdūjiào
基督教

xiūnǚ
修女

dìyù
地狱

sādàn
撒旦
Pfarrer =

qídǎowén
祈祷文

jiàoqū mùshī
教区牧师

shényù
神谕

xiūnǚ
修女
Nonne =

fójiào
佛教徒

xiǎo jiàotáng
小教堂

xiūnǚ
修女

shàngdì
上帝
jüdisch =

shǐtú
使徒

fójiào
佛教徒

yóutàide
犹太的

shèngzhí
圣职
Beichte =

mùsīlín
穆斯林

xìngshì
幸事

chànhuǐ
忏悔

guāncai
棺材
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles