Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Natur test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Natur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Dunst, Nebel =

tiānqì
天气

bàofēngyǔ
暴风雨

dàfēng
大风

yúnwù
云雾
Quelle =

xuě

fēng

quán

yán
Sturm =bàofēngyǔ
暴风雨

shí sǔn
石笋

shā
Graben =dìgōu
地沟

běi huíguīxiàn
北回归线

shāndǐng
山顶
Breite =

shēngǔ
深谷

wěidù
纬度

cǎihōng
彩虹

bàofēngyǔ
暴风雨
Kliff =

dìzhèn
地震

tǔdì
土地

bīng

xuányá, qiàobì
悬崖, 峭壁
Orkan =

jùfēng
飓风

yún

jiàn xíe quán
间歇泉

cǎihōng
彩虹
Wetter =

sānjiǎozhōu
三角洲

shítou
石头

tiānqì
天气

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土
Strömung =

xiǎohé
小河

liú, shuǐliú
流, 水流

shēngǔ
深谷

shān, shānyuè
山, 山岳
Zyklon =

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

zìránjiè
自然界

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
Donner =

shēngǔ
深谷

shùlín
树林

léi

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
Lagune =

xuànfēng
旋风

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

jùlì
巨砾

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖
Sandstein =

yán

shāyán
沙岩

shǎndiàn
闪电

bīngzhù
冰柱
Sand =

tiānqì
天气

hǎi`ànxiàn
海岸线

shā

yúnwù
云雾
Scheeregen =

fēng

yǔjiāxuě
雨夹雪

hǎi

cháo
Delta =

sānjiǎozhōu
三角洲

táifēng
台风

huǒshān
火山

fǔshí
腐蚀
Nordpol =

dì qiào gòu zào bǎn kuài
地壳构造板块

shítou
石头

bàofēngyǔ
暴风雨

běijí
北极
Regen =bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

niántǔ, nítǔ
黏土, 泥土

dàlù, dàzhōu
大陆, 大洲
Wasser =

dìzhèn
地震

shùlín
树林

shuǐ

zhèndòng
震动
Strand =

dìgōu
地沟

hǎitān
海滩

shíhuīyán
石灰岩

zhèndòng
震动
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles