Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Natur test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Natur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Stalagmit =

sēnlín
森林

làngtāo
浪涛

lùzhōu
绿洲

shí sǔn
石笋
Bach =

xiǎohé
小河

léi

yún

hǎi`ànxiàn
海岸线
Gezeit =

běijí
北极

cháo

yán

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
Sturm =

bàofēngyǔ
暴风雨

hǎidǎo
海岛

pùbù
瀑布

běi huíguīxiàn
北回归线
Regenbogen =

jiàngluò, píngxī
降落, 平息

bīngzhù
冰柱

cǎihōng
彩虹

jùfēng
飓风
Strand =

hǎi

shā

liú, shuǐliú
流, 水流

hǎitān
海滩
Schneesturm =

tǔdì
土地

bàofēngxuě
暴风雪

shuǐ

léi
Wald =

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤

lùzhōu
绿洲

sēnlín
森林

léishēng
雷声
Hügel =

chìdào
赤道

léishēng
雷声

lùzhōu
绿洲

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
Nebel =

xuànfēng
旋风

fǔshí
腐蚀jīngdù
经度
Wind =

shānfēng
山峰

sānjiǎozhōu
三角洲

fēng

nítǔ, tǔrǎng
泥土, 土壤
Wetter =

tiānqì
天气

táifēng
台风

shāndǐng
山顶

luǎnshí, xiǎoyuánshí
卵石, 小圆石
Höhle =

cǎihōng
彩虹xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵

shāndòng
山洞
Lagune =

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

zhèndòng
震动

běijí
北极

xuě huā
雪花
Erosion =fǔshí
腐蚀

zhèndòng
震动

shēngǔ
深谷
Taifun =

dìzhèn
地震

xīgǔ, shāngǔ
溪谷, 山谷

léi

táifēng
台风
Insel =

shān, shānyuè
山, 山岳

hǎidǎo
海岛

bànquí
半球

zhèndòng
震动
Eis =

bīng

xuànfēng
旋风

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰

shāmò
沙漠
Vulkan =

shǎndiàn
闪电

shítou
石头

xuànfēng, qìxuán
旋风, 气旋

huǒshān
火山
Äquator =chìdào
赤道

xuànfēng
旋风

jīngdù
经度
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles