Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Natur test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Natur category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

See =

sēnlín
森林

quányán
Oase =

nánjí
南极

sānjiǎozhōu
三角洲

lùzhōu
绿洲

bīngzhù
冰柱
Delta =

sānjiǎozhōu
三角洲

huǒshān
火山

xuě

shānfēng
山峰
Wetter =běi huíguīxiàn
北回归线

bàofēngxuě
暴风雪

tiānqì
天气
Stalagmit =

xiǎohé, xī
小河, 溪

shí sǔn
石笋

fēngbào
风暴

jiàngluò, píngxī
降落, 平息
Erdbeben =

cónglín, mìlín
丛林, 密林

xuànfēng
旋风

yǔjiāxuě
雨夹雪

dìzhèn
地震
Gipfel =

yán

yǔjiāxuě
雨夹雪

shāndǐng
山顶

xuánwō
旋涡
Taifun =

chìdào
赤道

táifēng
台风

dìqiú
地球

jùlì
巨砾
Wasser =

zìránjiè
自然界

shāndǐng
山顶

bàofēngyǔ
暴风雨

shuǐ
Gezeit =

hǎixiá
海峡

bàofēngyǔ
暴风雨

cháo

tiānqì
天气
Seegang =

làngtāo
浪涛

lùzhōu
绿洲

cǎihōng
彩虹


Eisberg =

zhèndòng
震动

liú, shuǐliú
流, 水流

bīngshān, liúbīng
冰山, 流冰


Brise =

xuánwō
旋涡

xiǎohé
小河

wēifēng
微风

xiǎoshān, qiūlíng
小山, 丘陵
Strömung =

liú, shuǐliú
流, 水流

shēngǔ
深谷

shēngǔ
深谷

xuě huā
雪花
Erde =

dìqiú
地球

fēng

pùbù
瀑布

shānbēng, dìhuá
山崩, 地滑
Strand =hǎitān
海滩yún
Böe =

dàfēng
大风

wēifēng
微风

xièhú, jiāohú
泻湖, 礁湖

zìránjiè
自然界
Gletscher =

xiǎohé
小河

bīngchuān, bīnghé
冰川, 冰河

sānjiǎozhōu
三角洲

cǎihōng
彩虹
Länge =

liú, shuǐliú
流, 水流

jīngdù
经度

shíhuīyán
石灰岩

shāyán
沙岩
Meerenge =

shuǐ

hǎixiá
海峡

táifēng
台风

yǔdī, yǔdiǎn
雨滴,雨点
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles