Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Säugetier test

Currently 24 users online.

You will now be tested on the Säugetier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kaninchen =shīzi
狮子

yětù
野兔


鹿
Fleischfresser =

shíròu dòngwù
食肉动物

hǎibào
海豹

shānyáng
山羊

yǎnshǔ
鼹鼠
Insektenfresser =

huàn xióng
浣熊

yǒu dài dòngwù
有袋动物

báiyòu
白鼬

shíchóng dòngwù
食虫动物
Keiler =

hǎishī
海狮

shǔhǎitún
鼠海豚

chái

yězhū
野猪
Spitzmaus =

shānyáng
山羊

qú jīng
鼩鼱

xīniú
犀牛

cìwèi
刺猬
Schimpanse =

dàxīngxīng
大猩猩

shùdàixióng
树袋熊

hǎitún
海豚

hēixīngxīng
黑猩猩
Rhinozeros =

shícǎo dòngwù
食草动物

liègǒu
鬣狗

xīniú
犀牛

báiyòu
白鼬
Affe =

běijíxióng
北极熊

hóu

niú

chángbìyuán
长臂猿
Lama =

shíròu dòngwù
食肉动物

hēixīngxīng
黑猩猩

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

jīng
Waschbär =huàn xióng
浣熊

chángbìyuán
长臂猿

hǎixiàng
海象
Murmeltier =

hàn tǎ, tǔ bō shǔ
旱獭, 土拨鼠

huángyòu
黄鼬

niú

yáng
Pavian =dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

dàishǔ
袋鼠

fèifèi
狒狒
Schwein =hēibào
黑豹zhū
Primat =

shuǐtǎ
水獭

língzhǎngmù dòngwù
灵长目动物

cìwèi
刺猬

shuǐtǎ
水獭
Seelöwe =

hǎishī
海狮shuǐniú
水牛

chángbìyuán
长臂猿
Fuchs =

lèirényuán
类人猿

hǔjīng
虎鲸chángbìyuán
长臂猿
Haustier =

jiā chù
家畜

běijíxióng
北极熊

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼


Gürteltier =yěniú
野牛

yětù
野兔

qiúyú
犰狳
Orca, Große Schwertwal =

xīniú
犀牛

fèifèi
狒狒

yětù
野兔

hǔjīng
虎鲸
Pflanzenfresser =

báiyòu
白鼬

shícǎo dòngwù
食草动物

mí hóu
猕猴

qiúyú
犰狳
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles