Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Säugetier test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Säugetier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Jaguar =

xīngxīng
猩猩

hémǎ
河马

shǔhǎitún
鼠海豚

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
Wolf =

zōng xióng, zōng sè xióng
棕熊, 棕色熊

láng

shǔhǎitún
鼠海豚

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
Känguru =

shǔ

dàishǔ
袋鼠

hēibào
黑豹


Seehund =

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

shuǐniú
水牛

chángbìyuán
长臂猿

hǎibào
海豹
Beuteltier =

hǎixiàng
海象

shuǐtǎ
水獭

hǔjīng
虎鲸

yǒu dài dòngwù
有袋动物
Wiesel =

hǎitún
海豚

hǎixiàng
海象

huángyòu
黄鼬


Panther =

hēibào
黑豹

hēixīngxīng
黑猩猩qú jīng
鼩鼱
Delfin =

fù shǔ
负鼠


鹿

shā shǔ
沙鼠

hǎitún
海豚
Walross =

shānyáng
山羊

hǎixiàng
海象

hēixīngxīng
黑猩猩

hēixīngxīng
黑猩猩
Hyäne =

liègǒu
鬣狗

xióng

hǎitún
海豚

shā shǔ
沙鼠
Pferd =

huàn xióng
浣熊

hēibào
黑豹māo
Nagetier =

xióng

hémǎ
河马

shíchóng dòngwù
食虫动物

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物
Schaf =

zhū

yáng

jīng

yězhū
野猪
Rhinozeros =shíchóng dòngwù
食虫动物

xīniú
犀牛

fù shǔ
负鼠
Schimpanse =

lèirényuán
类人猿

hēixīngxīng
黑猩猩

sōngshǔ
松鼠

shíyǐshòu
食蚁兽
Tiger =dàishǔ
袋鼠

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物


Kaninchen =xīngxīng
猩猩

chángjǐnglù
长颈路

yěniú
野牛
Schwein =

luòtuo
骆驼

shǔzhū
Giraffe =hǔjīng
虎鲸

chángjǐnglù
长颈路

dàshǔ
大鼠
Gürteltier =

yǎnshǔ
鼹鼠xīngxīng
猩猩

qiúyú
犰狳
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles