Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Säugetier test

Currently 32 users online.

You will now be tested on the Säugetier category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Delfin =

láng

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊

hǎitún
海豚

fèifèi
狒狒
Fuchs =

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物hǎixiàng
海象

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹
Zebra =

shíròu dòngwù
食肉动物

hélí
河狸

língyáng
羚羊

bānmǎ
斑马
Maulwurf =

fèifèi
狒狒

yǎnshǔ
鼹鼠

hélí
河狸

sōngshǔ
松鼠
Beutelratte =

fù shǔ
负鼠

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

qiúyú
犰狳

jīngyú
鲸鱼
Biber =

hélí
河狸

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

záshí dòngwù
杂食动物

dàshǔ
大鼠
Nagetier =

yězhū
野猪

nièchǐmù dòngwù
啮齿目动物

niú

chái
Cetacea =

jīng

xīniú
犀牛

yáng

hóu
Känguru =

yáng

měizhōuhǔ, měizhōubào
美洲虎, 美洲豹

huángyòu
黄鼬

dàishǔ
袋鼠
Stachelschwein =

háozhū
豪猪

cāngshǔ
仓鼠

yǎnshǔ
鼹鼠

xióng
Schuppentier =

shā shǔ
沙鼠

chuān shān jiǎ
穿山甲

liègǒu
鬣狗

fèifèi
狒狒
Fleischfresser =

shíròu dòngwù
食肉动物

hélí
河狸

yěniú
野牛

dà xióngmāo, dà māoxióng
大熊猫, 大猫熊
Seelöwe =

jīng

shā shǔ
沙鼠

háozhū
豪猪

hǎishī
海狮
Pferd =

hóu

dàshǔ
大鼠

shǔhǎitún
鼠海豚


Kamel =

měi zhōu tuó, wú fēng tuó
美洲驼, 无峰驼

luòtuo
骆驼

dàishǔ
袋鼠

hélí
河狸
Panther =

hēibào
黑豹

záshí dòngwù
杂食动物

hǔjīng
虎鲸

shícǎo dòngwù
食草动物
Schakal =

chái

xīniú
犀牛

shùdàixióng
树袋熊

shíyǐshòu
食蚁兽
Bär =

xióng

língyáng deyīzhǒng
羚羊的一种

yǒu dài dòngwù
有袋动物


Giraffe =

bānmǎ
斑马

qiúyú
犰狳

shíròu dòngwù
食肉动物

chángjǐnglù
长颈路
Affe =

fèifèi
狒狒

jīngyú
鲸鱼

fèifèi
狒狒

hóu
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles