Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Wohnzimmer test

Currently 7 users online.

You will now be tested on the Wohnzimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schublade =

chōutì
抽屉

dēng

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
Bild, Gemälde =

zhuōzi
桌子

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯

zhàopiàn
照片
Schrank =

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

guìchú
柜橱

shōuyīnjī
收音机
Wandschirm =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng
Wohnzimmer =

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈
Teppich =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dìtǎn
地毯

shāfā
沙发

chōutì
抽屉
Licht =

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng

shāfā
沙发

huìhuà
绘画
Fernsehen =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

xiǎo dìtǎn
小地毯

diànshì
电视

chōutì
抽屉
Fotografie =

lùxiàngjī
录象机

yáokòngqì
遥控器

lùxiàngjī
录象机

zhàopiàn
照片
Läufer =

lùxiàngjī
录象机

dēng

yángshēngqì
扬声器

xiǎo dìtǎn
小地毯
Hi-Fi =

guìchú
柜橱

dìtǎn
地毯

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
Tisch =

huìhuà
绘画

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子
Sofa =

qǐjūshì
起居室

dēng

shāfā
沙发

yángshēngqì
扬声器
Lautsprecher =

dìtǎn
地毯

xiǎo dìtǎn
小地毯

shōuyīnjī
收音机

yángshēngqì
扬声器
Kamin =

yángshēngqì
扬声器

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉

shāfā
沙发
Computer =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng

jìsuànjī
计算机

xiǎo dìtǎn
小地毯
Video =

yáokòngqì
遥控器

pínggāng
屏冈

yǐzi
椅子

lùxiàngjī
录象机
Lampe =

dēng

qǐjūshì
起居室

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画
Kamin =

diànshì
电视

shāfā
沙发

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

xiǎo dìtǎn
小地毯
Sessel =

zhàopiàn
照片

diànshì
电视

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yǐzi
椅子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles