Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Wohnzimmer test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Wohnzimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kamin =

shōuyīnjī
收音机

bìlú
壁炉

huìhuà
绘画

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
Kamin =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dìtǎn
地毯

dìtǎn
地毯

zhuōzi
桌子
Fernsehen =

dìtǎn
地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shōuyīnjī
收音机

diànshì
电视
Tisch =

bìlú
壁炉

jìsuànjī
计算机

shāfā
沙发

zhuōzi
桌子
Wandschirm =

guìchú
柜橱

guìchú
柜橱

pínggāng
屏冈

shōuyīnjī
收音机
Teppich =

bìlú
壁炉

jìsuànjī
计算机

guìchú
柜橱

dìtǎn
地毯
Fernsteuerung =

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子

yáokòngqì
遥控器

dìtǎn
地毯
Hi-Fi =

yángshēngqì
扬声器

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

dēng
Sessel =

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子
Lampe =

dēng

lùxiàngjī
录象机

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器
Computer =

dēng

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

yáokòngqì
遥控器
Schublade =

qǐjūshì
起居室

shōuyīnjī
收音机

xiǎo dìtǎn
小地毯

chōutì
抽屉
Radio =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

shāfā
沙发

xiǎo dìtǎn
小地毯

shōuyīnjī
收音机
Bild, Gemälde =

dēng

huìhuà
绘画

shāfā
沙发

yángshēngqì
扬声器
Video =

shōuyīnjī
收音机

shāfā
沙发

lùxiàngjī
录象机

yángshēngqì
扬声器
Fotografie =

zhàopiàn
照片

qǐjūshì
起居室

shōuyīnjī
收音机

jìsuànjī
计算机
Schrank =

diànshì
电视

guìchú
柜橱

yángshēngqì
扬声器

shōuyīnjī
收音机
Sofa =

lùxiàngjī
录象机

yǐzi
椅子

shāfā
沙发

yǐzi
椅子
Läufer =

dìtǎn
地毯

lùxiàngjī
录象机

xiǎo dìtǎn
小地毯

chōutì
抽屉
Wohnzimmer =

guìchú
柜橱

shāfā
沙发

qǐjūshì
起居室

yáokòngqì
遥控器
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles