Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Wohnzimmer test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Wohnzimmer category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kamin =

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片
Lautsprecher =

jìsuànjī
计算机

bìlú
壁炉

dēng

yángshēngqì
扬声器
Sessel =

yǐzi
椅子

pínggāng
屏冈

pínggāng
屏冈

guìchú
柜橱
Lampe =

pínggāng
屏冈

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng

huìhuà
绘画
Fotografie =

dēng

guìchú
柜橱

dēng

zhàopiàn
照片
Fernsteuerung =

bìlú
壁炉

yáokòngqì
遥控器

dēng

qǐjūshì
起居室
Hi-Fi =

diànshì
电视

yáokòngqì
遥控器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
Kamin =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

chōutì
抽屉

qǐjūshì
起居室

lùxiàngjī
录象机
Licht =

dēng

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室

yǐzi
椅子
Tisch =

lùxiàngjī
录象机

lùxiàngjī
录象机

zhuōzi
桌子

shōuyīnjī
收音机
Schublade =

chōutì
抽屉

dēng

qǐjūshì
起居室

pínggāng
屏冈
Bild, Gemälde =

bìlú
壁炉

yáokòngqì
遥控器

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯
Wohnzimmer =

xiǎo dìtǎn
小地毯

qǐjūshì
起居室

huìhuà
绘画

dēng
Schrank =

guìchú
柜橱

diànshì
电视

xiǎo dìtǎn
小地毯

dēng
Läufer =

lùxiàngjī
录象机

pínggāng
屏冈

xiǎo dìtǎn
小地毯

guìchú
柜橱
Fernsehen =

yángshēngqì
扬声器

bìlú
壁炉

dēng

diànshì
电视
Radio =

huìhuà
绘画

shōuyīnjī
收音机

yǐzi
椅子

yáokòngqì
遥控器
Computer =

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯

jìsuànjī
计算机

xiǎo dìtǎn
小地毯
Sofa =

guìchú
柜橱

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉
Video =

dēng

zhàopiàn
照片

lùxiàngjī
录象机

diànshì
电视
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles