Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Küche test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Küche category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Tiefkühltruhe =

bīngguì
冰柜

chúfáng
厨房

kǎoxiāng
烤箱

zhuōzi
桌子
Küche =

chúfáng
厨房

kǎoxiāng
烤箱

xǐdícáo
洗涤槽

kuàizi
筷子
Messer =

dāo

pánzi
盘子

hùnhézhě
混合着

guìchú
柜橱
Salzsteuer =

guìchú
柜橱

huǒlú
火炉

xǐwǎnjī
洗碗机

xiǎo yánpíng
小盐瓶
Toaster =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

pánzi
盘子

chádié
茶碟

lājīxiāng
垃圾箱
Tischdecke =

zhuōbù
桌布kǎoxiāng
烤箱

bīngguì
冰柜
Mülleiner =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

huǒlú
火炉

bīngguì
冰柜

lājīxiāng
垃圾箱
Schüssel =

dié

bōlibēi
玻璃被

bēizi
杯子

bēizi
杯子
Löffel =

mósuìqì
磨碎器

huǒlú
火炉

huǒlú
火炉

chí
Teller =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

bīngxiāng
冰箱

pánzi
盘子

guìchú
柜橱
Spültuch =

guìchú
柜橱

kǎojià
烤架

shuǐhú
水壶

cādiébù
擦碟布
Mülltonne =

chí

lājīxiāng
垃圾箱

kǎo miànbāo qì
烤面包器

zhuōbù
桌布
Schublade =

chōutì
抽屉

kuàizi
筷子

tuōpán
托盘

kǎojià
烤架
Backofen =

kǎoxiāng
烤箱

xǐwǎnjī
洗碗机

kǎojià
烤架

lājīxiāng
垃圾箱
Krug =kǎojià
烤架

cādiébù
擦碟布

huǒlú
火炉
Tablett =

cādiébù
擦碟布

kǎojià
烤架

pánzi
盘子

tuōpán
托盘
Grill =

kǎojià
烤架

wēibōlú
微波炉

chúfáng
厨房

chádié
茶碟
Gabel =

bīngguì
冰柜

cānchā
餐叉

kǎoxiāng
烤箱


Herd =

kǎoxiāng
烤箱

huǒlú
火炉

guìchú
柜橱

chángbǐngsháozi
长柄勺子
Schrank =xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶guìchú
柜橱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles