Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Küche test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Küche category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schüssel =

kuàizi
筷子

wǎn

chádié
茶碟

bīngguì
冰柜
Tiefkühltruhe =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bīngguì
冰柜


Schöpflöffel =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wēibōlú
微波炉

kuàizi
筷子
Herd =xǐwǎnjī
洗碗机

huǒlú
火炉

bōlibēi
玻璃被
Mülleiner =

kuàizi
筷子

dié

lājīxiāng
垃圾箱

hùnhézhě
混合着
Kühlschrank =

mósuìqì
磨碎器bīngxiāng
冰箱

kǎo miànbāo qì
烤面包器
Stuhl =

yǐzi
椅子huǒlú
火炉

wǎn
Küche =

cānchā
餐叉

kuàizi
筷子

chúfáng
厨房

xǐwǎnjī
洗碗机
Herd =

tuōpán
托盘

huǒlú
火炉

dié

xiǎo yánpíng
小盐瓶
Salzsteuer =

mósuìqì
磨碎器

xiǎo yánpíng
小盐瓶

bīngxiāng
冰箱

chádié
茶碟
Schublade =

chōutì
抽屉

cādiébù
擦碟布

yǐzi
椅子

cānchā
餐叉
Mülltonne =

xǐwǎnjī
洗碗机

lājīxiāng
垃圾箱

mósuìqì
磨碎器

zhuōzi
桌子
Backofen =

kǎoxiāng
烤箱

chúfáng
厨房chádié
茶碟
Kochmulde =

huǒlú
火炉

mósuìqì
磨碎器

dāo


Reibe =

mósuìqì
磨碎器

shuǐhú
水壶

wēibōlú
微波炉

guìchú
柜橱
Glas =

cādiébù
擦碟布

zhuōzi
桌子

bōlibēi
玻璃被

huǒlú
火炉
Tasse =

guìchú
柜橱

tuōpán
托盘

bēizi
杯子

chú guì
橱柜
Mikrowellenherd =xǐwǎnjī
洗碗机

wēibōlú
微波炉

dāo
Behälter =

xǐyījī
洗衣机

chú guì
橱柜

lājīxiāng
垃圾箱

guìchú
柜橱
Spültuch =

kǎoxiāng
烤箱

chángbǐngsháozi
长柄勺子

cādiébù
擦碟布

hùnhézhě
混合着
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles