Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Küche test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Küche category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Krug =

pánzi
盘子

huǒlú
火炉huǒlú
火炉
Stäbchen =kuàizi
筷子

yǐzi
椅子

huǒlú
火炉
Spültuch =

yǐzi
椅子

dié

mósuìqì
磨碎器

cādiébù
擦碟布
Schüssel =

dié

dāo

kuàizi
筷子

zhuōbù
桌布
Reibe =

wēibōlú
微波炉

mósuìqì
磨碎器

zhuōbù
桌布


Schöpflöffel =tuōpán
托盘

kǎojià
烤架

chángbǐngsháozi
长柄勺子
Messer =

bīngguì
冰柜

zhuōzi
桌子

wēibōlú
微波炉

dāo
Mikrowellenherd =

lājīxiāng
垃圾箱

bōlibēi
玻璃被

wēibōlú
微波炉

chí
Mixer =

hùnhézhě
混合着

wēibōlú
微波炉

shuǐhú
水壶

dāo
Salzsteuer =

tuōpán
托盘

zhuōzi
桌子

xiǎo yánpíng
小盐瓶

shuǐhú
水壶
Küche =

tuōpán
托盘

pánzi
盘子

bōlibēi
玻璃被

chúfáng
厨房
Mülltonne =

lājīxiāng
垃圾箱

chángbǐngsháozi
长柄勺子

wēibōlú
微波炉

wēibōlú
微波炉
Pfeffermühle =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

dāo

shuǐhú
水壶

kǎojià
烤架
Untertasse =

chádié
茶碟

kǎoxiāng
烤箱

chúfáng
厨房

zhuōbù
桌布
Glas =

chádié
茶碟

zhuōbù
桌布

chú guì
橱柜

bōlibēi
玻璃被
Kochmulde =zhuōbù
桌布chángbǐngsháozi
长柄勺子
Tiefkühltruhe =

bīngguì
冰柜

chádié
茶碟

chí

guìchú
柜橱
Tablett =

tuōpán
托盘

chángbǐngsháozi
长柄勺子

dié

wēibōlú
微波炉
Spülbecken =

shuǐhú
水壶

wǎn

kuàizi
筷子

xǐdícáo
洗涤槽
Backofen =

chúfáng
厨房

bīngxiāng
冰箱

kǎoxiāng
烤箱

wǎn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles