Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Küche test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Küche category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Glas =

kǎojià
烤架

bōlibēi
玻璃被chúfáng
厨房
Stäbchen =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

kǎo miànbāo qì
烤面包器

chí

kuàizi
筷子
Mülleiner =

chúfáng
厨房

lājīxiāng
垃圾箱

chádié
茶碟

kǎoxiāng
烤箱
Pfeffermühle =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

xǐwǎnjī
洗碗机hùnhézhě
混合着
Schrank =

guìchú
柜橱

chádié
茶碟

shuǐhú
水壶

bīngxiāng
冰箱
Backofen =

mósuìqì
磨碎器

cānchā
餐叉

kǎoxiāng
烤箱

yǐzi
椅子
Tisch =

xǐwǎnjī
洗碗机

zhuōzi
桌子

lājīxiāng
垃圾箱

xiǎo yánpíng
小盐瓶
Schöpflöffel =

chádié
茶碟

pánzi
盘子

chángbǐngsháozi
长柄勺子

chú guì
橱柜
Schublade =

kǎoxiāng
烤箱

zhuōzi
桌子

kǎoxiāng
烤箱

chōutì
抽屉
Toaster =

guìchú
柜橱

kǎoxiāng
烤箱

dié

kǎo miànbāo qì
烤面包器
Mikrowellenherd =

wēibōlú
微波炉

huǒlú
火炉

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chōutì
抽屉
Tablett =

tuōpán
托盘

shuǐhú
水壶

bīngxiāng
冰箱

cānchā
餐叉
Schüssel =

dié

kuàizi
筷子

kuàizi
筷子

chí
Herd =huǒlú
火炉mósuìqì
磨碎器
Behälter =

zhuōbù
桌布

chú guì
橱柜

zhuōbù
桌布

mósuìqì
磨碎器
Tiefkühltruhe =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bīngguì
冰柜

tuōpán
托盘

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶
Spültuch =

bīngxiāng
冰箱

yǐzi
椅子

cādiébù
擦碟布

kǎoxiāng
烤箱
Herd =

huǒlú
火炉

guìchú
柜橱

chádié
茶碟

dāo
Gabel =

cānchā
餐叉

wǎn

xǐwǎnjī
洗碗机

dāo
Reibe =

kǎojià
烤架

wǎn

xǐwǎnjī
洗碗机

mósuìqì
磨碎器
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles