Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Insekt test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Insekt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Laus =

shī

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Grille =

qīngtíng
蜻蜓

é

huángfēng
黄蜂

xīshuài
蟋蟀
Kokon =

rùi

é

jiǎchóng
甲虫

jiǎn
Insekt =

cāngyíng
苍蝇

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫
Skorpion =

xiēzi
蝎子

jiǎn

qiūyǐn
蚯蚓

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Regenwurm =

jiǎn

máyǐ
蚂蚁

qiūyǐn
蚯蚓

jiǎn
Insekt =

xīshuài
蟋蟀

zhùmùchóng
蛀木虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

húdié
蝴蝶
Ohrwurm =

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣

mìfēng
蜜蜂

kūnchóng
昆虫
Käfer =

jiǎchóng
甲虫

kūnchóng
昆虫

qiūyǐn
蚯蚓

máyǐ
蚂蚁
Grashüpfer =

zhàměng
蚱蜢

jiǎchóng
甲虫

mìfēng
蜜蜂

zhīzhū
蜘蛛
Spinne =

zhīzhū
蜘蛛

jiǎchóng
甲虫

zhāngláng
蟑螂

zhùmùchóng
蛀木虫
Biene =

rùi

mìfēng
蜜蜂

húdié
蝴蝶

qīngtíng
蜻蜓
Moskito =

wén

rùi

máochóng
毛虫

shī
Schmetterling =

húdié
蝴蝶

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂
Holzwurm =

qīngtíng
蜻蜓

shī

zhàměng
蚱蜢

zhùmùchóng
蛀木虫
Raupe =

zhàměng
蚱蜢

rùi

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫
Stechmücke =

wén

húdié
蝴蝶

mìfēng
蜜蜂

rùi
Nachtfalter =

é

mìfēng
蜜蜂

zhāngláng
蟑螂

zhàměng
蚱蜢
Wespe =

huángfēng
黄蜂

zhàměng
蚱蜢

zhàměng
蚱蜢

rùi
Ameise =

jiǎn

húdié
蝴蝶

jiǎn

máyǐ
蚂蚁
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles