Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Insekt test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Insekt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Laus =

húdié
蝴蝶

rùi

shī

zhàměng
蚱蜢
Grashüpfer =

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

jiǎn

zhàměng
蚱蜢
Schmetterling =

shī

wén

wén

húdié
蝴蝶
Ameise =

wén

máyǐ
蚂蚁

zhāngláng
蟑螂

jiǎchóng
甲虫
Ohrwurm =

kūnchóng
昆虫

xīshuài
蟋蟀

shī

wúgōng
蜈蚣
Holzwurm =

zhùmùchóng
蛀木虫

é

zhāngláng
蟑螂

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Nachtfalter =

é

wén

huángfēng
黄蜂

shī
Biene =

mìfēng
蜜蜂

xiēzi
蝎子

zhīzhū
蜘蛛

shī
Kokon =

máochóng
毛虫

rùi

shī

jiǎn
Küchenschabe, Kakerlak =

zhāngláng
蟑螂

jiǎn

zhīzhū
蜘蛛

shī
Fliege =

qiūyǐn
蚯蚓

cāngyíng
苍蝇

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂
Insekt =

mìfēng
蜜蜂

xīshuài
蟋蟀

xīshuài
蟋蟀

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Käfer =

zhàměng
蚱蜢

jiǎchóng
甲虫

wúgōng
蜈蚣

zhàměng
蚱蜢
Insekt =

qiūyǐn
蚯蚓

rùi

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫
Skorpion =

huángfēng
黄蜂

mìfēng
蜜蜂

shī

xiēzi
蝎子
Regenwurm =

rùi

zhāngláng
蟑螂

huángfēng
黄蜂

qiūyǐn
蚯蚓
Stechmücke =

rùi

húdié
蝴蝶

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wúgōng
蜈蚣
Grille =

xīshuài
蟋蟀

zhùmùchóng
蛀木虫

kūnchóng
昆虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫
Raupe =

máochóng
毛虫

cāngyíng
苍蝇

jiǎn

qiūyǐn
蚯蚓
Moskito =

jiǎchóng
甲虫

wén

xīshuài
蟋蟀

xīshuài
蟋蟀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles