Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Insekt test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Insekt category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Holzwurm =

qīngtíng
蜻蜓

jiǎn

zhùmùchóng
蛀木虫

zhàměng
蚱蜢
Regenwurm =

huángfēng
黄蜂

rùi

qiūyǐn
蚯蚓

rùi
Skorpion =

jiǎn

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子

xīshuài
蟋蟀
Kokon =

zhīzhū
蜘蛛

jiǎn

xīshuài
蟋蟀

wúgōng
蜈蚣
Ohrwurm =

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣
Biene =

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂

zhàměng
蚱蜢
Grashüpfer =

wén

qiūyǐn
蚯蚓

zhàměng
蚱蜢

shī
Libelle =

zhāngláng
蟑螂

qīngtíng
蜻蜓

zhīzhū
蜘蛛

húdié
蝴蝶
Wespe =

jiǎn

huángfēng
黄蜂

zhàměng
蚱蜢

mìfēng
蜜蜂
Stechmücke =

máyǐ
蚂蚁

máyǐ
蚂蚁

rùi

kūnchóng
昆虫
Laus =

shī

kūnchóng
昆虫

cāngyíng
苍蝇

jiǎn
Insekt =

zhīzhū
蜘蛛

wúgōng
蜈蚣

xiǎo kūnchóng
小昆虫

jiǎn
Nachtfalter =

é

húdié
蝴蝶

shī

zhīzhū
蜘蛛
Insekt =

rùi

kūnchóng
昆虫

xīshuài
蟋蟀

qīngtíng
蜻蜓
Käfer =

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

jiǎchóng
甲虫
Küchenschabe, Kakerlak =

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣

zhàměng
蚱蜢

rùi
Spinne =

rùi

zhùmùchóng
蛀木虫

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛
Schmetterling =

mìfēng
蜜蜂

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶

wúgōng
蜈蚣
Ameise =

máyǐ
蚂蚁

é

kūnchóng
昆虫

mìfēng
蜜蜂
Moskito =

é

huángfēng
黄蜂

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles