Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Menschlich Körper test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Menschlich Körper category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Bein =

tuǐ

értóng
儿童yīnjīng
阴茎
Samenzelle, Spermium =

dòngmài
动脉

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股

jīngyè
精液

dàtuǐ, gǔ
大腿, 股
Lunge =

máo

jìng

méimao
眉毛

fèi
Nabelschnur =

nǎo

fùnǚ
妇女

qídài
脐带

jiécháng
结肠
Blase =

xīnzàng
心脏

yīnjīng
阴茎

pángguāng
膀胱

pí, pízàng
脾, 脾脏
Hintern =

jiān

bèi

nǎitóu
奶头

pìgu
屁股
Fuß =

jiǎo, zú
脚, 足

fèi

yǎnqiú
眼球

qídài
脐带
Gebärmutter =

máo

qūgàn
躯干

qūgàn
躯干

zǐgōng
子宫
Taille =

nèibùde
内部的

túnbù
臀部

yāo

jiǎohòugēn
脚后跟
Muskel =

zǐgōng
子宫

jīròu
肌肉

shǒuzhǎng
手掌

tóugǔ
头骨
Hand =

shǒu

miànjiá
面颊

qídài
脐带

gāowán
睾丸
Sommersprosse =

zhì

quèbān
雀斑

yǎnqiú
眼球

gānzàng
肝脏
Mund =

zhòuwén
皱纹

xī, xīgài
膝, 膝盖

yānhóu
咽喉

zuǐ
Baby =

máo

jiǎozhǐ
脚趾

yīngér
婴儿

jiǎozhǐ
脚趾
Leberfleck =

ěrduo
耳朵

zhǐjié
指节

xiōng

zhì
Milz =

yǎnqiú
眼球yǎnqiú
眼球

pí, pízàng
脾, 脾脏
Pore =

féi

fèi

máokǒng
毛孔

xiōng
Brust =

rǔfáng
乳房

máokǒng
毛孔

réntǐ
人体

miànjiá
面颊
Torso =

zhǐjié
指节

qūgàn
躯干

fèi

jiǎohòugēn
脚后跟
Unterleib =

zǐgōng
子宫

yīngér
婴儿bízi
鼻子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles