Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Menschlich Körper test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Menschlich Körper category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Fuß =

jìngyīndào
阴道

jiǎo, zú
脚, 足
Fingerknöchel =

fěncì
粉刺

yǎnqiú
眼球

zhǐjié
指节

shǒuzhǐ
手指
Gebärmutter =

rǔfáng
乳房

cháng

rèndài
韧带

zǐgōng
子宫
Brust =

rǔfáng
乳房

lèigǔ
肋骨

jīròu
肌肉

gānzàng
肝脏
Hand =

shǒu

rèndài
韧带

dàmǔzhǐ
大拇指

dùqí
肚脐
Hintern =

é

luǎncháo
卵巢

pìgu
屁股

luǎncháo
卵巢
Körper =

pìgu
屁股

bízi
鼻子

réntǐ
人体

méimao
眉毛
Mann =

nánrén
男人

yǎnlì
眼力

jìngmài
静脉

tāi`ér
胎儿
Kalb =

jīngyè
精液

jīngyè
精液

nánrén
男人

féi
Gehirn =

yǎnqiú
眼球

nǎo

fùnǚ
妇女

ěrduo
耳朵
Blase =

pángguāng
膀胱

fèi

méimao
眉毛

jìng
Schädel =

yīnjīng
阴茎

tóu

jīròu
肌肉

tóugǔ
头骨
Eierstock =

luǎncháo
卵巢

shǒuzhǐ
手指

pí, pízàng
脾, 脾脏

yīnjīng
阴茎
Kiefer =

dùqí
肚脐

chángluǎncháo
卵巢
Rippe =

shǒuzhǐ
手指

rǔfáng
乳房

yīngér
婴儿

lèigǔ
肋骨
Hals =

jiān

jǐng

tóu


Haar =

dùqí
肚脐

máo

xiōng

zǐgōng
子宫
Intern =

nèibùde
内部的

tóugǔ
头骨

jiǎo, zú
脚, 足

máokǒng
毛孔
Unterarm =

tāi`ér
胎儿

qiánbì
前臂

rèndài
韧带

ěrduo
耳朵
Schulter =

pí, pízàng
脾, 脾脏

pí, pízàng
脾, 脾脏

nèibùde
内部的

jiān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles