Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Menschlich Körper test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Menschlich Körper category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Lunge =

yīndào
阴道

fèi

xiōng

jìng
Stirn =

é

nèibùde
内部的

zǐgōng
子宫

zhì
Leber =

jiǎozhǐ
脚趾

gānzàng
肝脏

shǒuzhǐ
手指

é
Schulter =

gānzàng
肝脏

pìgu
屁股

jiān

dòngmài
动脉
Hand =

zhì

shǒu

qídài
脐带

xī, xīgài
膝, 膝盖
Körper =

jiǎohòugēn
脚后跟

gǔgé
骨骼

quèbān
雀斑

réntǐ
人体
Augenbraue =

máo

méimao
眉毛

yīngér
婴儿

réntǐ
人体
Blut =

pí, pízàng
脾, 脾脏

dòngmài
动脉

xuè

féi
Fuß =

jiǎo, zú
脚, 足

lèigǔ
肋骨

fèi

máokǒng
毛孔
Hintern =

tóu

fùnǚ
妇女

pìgu
屁股

fěncì
粉刺
Ohr =

tóugǔ
头骨

tóugǔ
头骨

ěrduo
耳朵

pí, pízàng
脾, 脾脏
Darm =

jiécháng
结肠

cháng

tóu

é
Kiefer =

tóugǔ
头骨

máo

tóugǔ
头骨


Muskel =

jīròu
肌肉

shìwǎngmó
视网膜

xiōng

jìngmài
静脉
Ferse =

jiǎohòugēn
脚后跟

zhòuwén
皱纹

xīnzàng
心脏

dùqí
肚脐
Intern =

yǎnqiú
眼球

tāi`ér
胎儿

nèibùde
内部的

fùbù
腹部
Taille =

yāo

réntǐ
人体

jìngmài
静脉

wàn
Auge =

rǔfáng
乳房

yǎnlì
眼力

yīnjīng
阴茎

luǎncháo
卵巢
Sommersprosse =

quèbān
雀斑

bízi
鼻子

máokǒng
毛孔

rèndài
韧带
Gehirn =

tóugǔ
头骨

bízi
鼻子

értóng
儿童

nǎo
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles