Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Heim test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Heim category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Eingang =

fáng

huātán
花坛

ménkǒu
门口

lóuxià
楼下
Wand =

sānjiǎo qiáng
三角墙

qiang

huāyuán
花园

lùtái
露台
Bungalow =

ménkǒu
门口

wūdǐng
屋顶

qǐjūshì
起居室

píngfáng
平房
Heim =

dìxiàshì
地下室

páishuǐgōu
排水沟

lùtái
露台

jiā
Terrasse =

nuǎnfáng
暖房

qiang

dìbǎn
地板

lùtái
露台
Diele =

gōngyù
公寓

wūyán
屋檐

méntīng
门厅

mén
Weg =

fáng

lóuxià
楼下

xiǎojìng
小径

chēfáng
车房
Decke =

ménkǒu
门口

nuǎnfáng
暖房

tiānhuābǎn
天花板

huāyuán
花园
oben =

lóushàng
楼上

gōngyù
公寓

tiānhuābǎn
天花板

ménqián táijiē
门前台阶
Abflussloch =

nuǎnfáng
暖房

páishuǐgōu
排水沟

mén

jiā
Fensterscheibe =

lùtái
露台

chuāngbōli
窗玻璃

dìxiàshì
地下室

dìjiào
地窖
Türstufe =

dìbǎn
地板

qǐjūshì
起居室

dǐnglóu
顶楼

ménqián táijiē
门前台阶
unten =

dǐnglóu
顶楼

sānjiǎo qiáng
三角墙

wūyán
屋檐

lóuxià
楼下
Zimmer =

shì

mén

méntīng
门厅

yùshì
浴室
Schloss =

chēfáng
车房

shuān

mén

suǒ
Pforte =

mén

ménkǒu
门口

fáng

ménkǒu
门口
Türklingel =

ménlíng
门铃

tiānhuābǎn
天花板

fáng

wūyán
屋檐
Schlafzimmer =

qiang

wòshì
卧室

nuǎnfáng
暖房

méntīng
门厅
Dach =

wūdǐng
屋顶

chúfáng
厨房

páishuǐgōu
排水沟

mén
Giebel =

ménlíng
门铃

yùshì
浴室

sānjiǎo qiáng
三角墙

shì
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles