Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Heim test

Currently 27 users online.

You will now be tested on the Heim category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Keller =

dìbǎn
地板

ménlíng
门铃

dìjiào
地窖

ménqián táijiē
门前台阶
Giebel =

ménlíng
门铃

huāyuán
花园

nuǎnfáng
暖房

sānjiǎo qiáng
三角墙
Fußboden =

bǎshǒu
把手

cǎopíng
草坪

dìbǎn
地板

nuǎnfáng
暖房
Gewächshaus =

nuǎnfáng
暖房

wūdǐng
屋顶

qiang

ménkǒu
门口
Dach =

wūdǐng
屋顶

shuān

dìjiào
地窖

cǎopíng
草坪
Garten =

chēfáng
车房

gōngyù
公寓

huāyuán
花园

xiǎojìng
小径
Türklinke =

xiǎojìng
小径

xiǎojìng
小径

bǎshǒu
把手

qiang
Wohnung =

xiǎojìng
小径

chēfáng
车房

qiang

gōngyù
公寓
Wintergarten =

nuǎnfáng
暖房

páishuǐgōu
排水沟

yùshì
浴室

ménlíng
门铃
Garage =

wòshì
卧室

chēfáng
车房

qǐjūshì
起居室

xiǎojìng
小径
Schlafzimmer =

qǐjūshì
起居室

mén

wòshì
卧室

ménkǒu
门口
Abflussrohr =

nuǎnfáng
暖房

jiā

páishuǐguǎn
排水管

huātán
花坛
Abflussloch =

páishuǐgōu
排水沟

xiǎojìng
小径

ménlíng
门铃

méntīng
门厅
Keller =

méntīng
门厅

xiǎojìng
小径

dìxiàshì
地下室

wòshì
卧室
Küche =

chúfáng
厨房

dǐnglóu
顶楼

páishuǐguǎn
排水管

wòshì
卧室
Badezimmer =

yùshì
浴室

xiǎojìng
小径

chuāng

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
Zimmer =

méntīng
门厅

wūyán
屋檐

méntīng
门厅

shì
Wohnzimmer =

nuǎnfáng
暖房

cǎopíng
草坪

wūyán
屋檐

qǐjūshì
起居室
Türklingel =

dìxiàshì
地下室

ménlíng
门铃

gōngyù
公寓

chuāngtái
窗台
Pfad =

ménkǒu
门口

gōngyù
公寓

huāyuán
花园

xiǎojìng
小径
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles