Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Heim test

Currently 38 users online.

You will now be tested on the Heim category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Abflussrohr =

sānjiǎo qiáng
三角墙

páishuǐguǎn
排水管

wūyán
屋檐

shì
Heimatanschrift =

wòshì
卧室

yùshì
浴室

gōngyù
公寓

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
Fenstersims =

wòshì
卧室

chuāngtái
窗台

dìjiào
地窖

yùshì
浴室
Bungalow =

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房

chuāng

dìxiàshì
地下室
unten =

mén

cǎopíng
草坪

suǒ

lóuxià
楼下
Dach =

lóushàng
楼上

huātán
花坛

wūdǐng
屋顶

suǒ
Weg =

dìbǎn
地板

qǐjūshì
起居室

xiǎojìng
小径

chúfáng
厨房
Pforte =

lóuxià
楼下

páishuǐguǎn
排水管

mén

dǐnglóu
顶楼
Blumenbeet =

mén

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

bǎshǒu
把手

huātán
花坛
Fensterscheibe =

chuāngbōli
窗玻璃

wūdǐng
屋顶

wòshì
卧室

bǎshǒu
把手
Türstufe =

yùshì
浴室

ménqián táijiē
门前台阶

dìxiàshì
地下室

méntīng
门厅
Küche =

huāyuán
花园

chúfáng
厨房

xiǎojìng
小径

cǎopíng
草坪
oben =

lóushàng
楼上

mén

mén

chuāng
Giebel =

yùshì
浴室

páishuǐguǎn
排水管

gōngyù
公寓

sānjiǎo qiáng
三角墙
Türklingel =

cǎopíng
草坪

ménlíng
门铃

huāyuán
花园

jiā
Fußboden =

dìbǎn
地板

ménlíng
门铃

suǒ

ménlíng
门铃
Wohnung =

chēfáng
车房

gōngyù
公寓

chuāngtái
窗台

qiang
Terrasse =

fáng

nuǎnfáng
暖房

lùtái
露台

nuǎnfáng
暖房
Garten =

wūyán
屋檐

huāyuán
花园

ménqián táijiē
门前台阶

huātán
花坛
Dachboden =

yùshì
浴室

dǐnglóu
顶楼

cǎopíng
草坪

gōngyù
公寓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles