Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Kraut test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Kraut category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pfefferminze =

bòhe
薄荷

ōuqín
欧芹

bǎilǐxiāng
百里相

shān luó bo
山萝卜
Kraut =

ōuqín
欧芹

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yuèguì
月桂

cǎoběn zhíwù
草本植物
Zitronenmelisse =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

xiāng fēng cǎo
香蜂草

kǔ ài cǎo
苦艾草

ōuqín
欧芹
Waldmeister =

gě lǚ zǐ
葛缕子

ài jú
艾菊

chē yè cǎo
车叶草

shì luó
莳萝
Fenchel =

wànshòujú
万寿菊

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

zǐ cǎo
紫草

xiǎohuífāntóu
小茴香头
Weinraute =

yún xiāng
芸香

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

kǔ ài cǎo
苦艾草

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Kreuzkümmel =

lónghāo
龙蒿

xiǎohuífān
小茴香

làgēn
辣根

bòhe
薄荷
Ysop =

xiāng gēn qín
香根芹

chē yè cǎo
车叶草

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

xìfāncōng
细番葱
Anis =

yáng huí xiāng
洋茴香

xūnyīcāo
薰衣草

luōle
罗勒

wànshòujú
万寿菊
Ringelblume =

wànshòujú
万寿菊

xìfāncōng
细番葱

shì luó
莳萝

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Minze =

yuèguì
月桂

lónghāo
龙蒿

bòhe
薄荷

xìfāncōng
细番葱
Majoran =

yáng huí xiāng
洋茴香

làgēn
辣根

lónghāo
龙蒿

niúzhì
牛至
Liebstöckel =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

yuánxiédāngguī
圆叶当归

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

niúzhì
牛至
Rosmarin =

yuèguì
月桂

cǎoběn zhíwù
草本植物

qīng hāo
青蒿

mí dié xiāng
迷迭香
Goldmelisse =

fó shǒu gān
佛手柑

ài jú
艾菊

lónghāo
龙蒿

xiǎohuífān
小茴香
Borretsch =

xiǎohuífān
小茴香

zǐ cǎo
紫草

shān luó bo
山萝卜

bòhe
薄荷
Artemisia =

kǔ ài cǎo
苦艾草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

dāng guī
当归

gě lǚ zǐ
葛缕子
Kerbel =

ōuqín
欧芹

xiāng fēng cǎo
香蜂草

shān luó bo
山萝卜

wànshòujú
万寿菊
Lavendel =

yún xiāng
芸香

bòhe
薄荷

xūnyīcāo
薰衣草

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Sauerampfer =

bòhe
薄荷

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

bòhe
薄荷

lónghāo
龙蒿
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles