Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Kraut test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Kraut category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Sauerampfer =

chē yè cǎo
车叶草

fó shǒu gān
佛手柑

xūnyīcāo
薰衣草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
Pfefferminze =

xiǎohuífān
小茴香

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物

bòhe
薄荷

bǎilǐxiāng
百里相
Liebstöckel =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

dāng guī
当归

bǎilǐxiāng
百里相

xiǎohuífān
小茴香
Goldmelisse =

luōle
罗勒

fó shǒu gān
佛手柑

gě lǚ zǐ
葛缕子

xiǎohuífāntóu
小茴香头
Süßdolde =

lónghāo
龙蒿

xiāng gēn qín
香根芹

xiǎohuífān
小茴香

bòhe
薄荷
Basilikum =

huángchūnjú
黄春菊

lónghāo
龙蒿

shǔwěicǎo
鼠尾草

luōle
罗勒
Waldmeister =

xiǎohuífān
小茴香

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

chē yè cǎo
车叶草

dāng guī
当归
Frauenminze =

làgēn
辣根

bòhe
薄荷

ài jú
艾菊

xìfāncōng
细番葱
Salbei =

chē yè cǎo
车叶草

shǔwěicǎo
鼠尾草

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

ōuqín
欧芹
Weinraute =

ōuqín
欧芹

yún xiāng
芸香

cǎoběn zhíwù
草本植物

wànshòujú
万寿菊
Meerrettich =

niúzhì
牛至

shān luó bo
山萝卜

làgēn
辣根

luōle
罗勒
Artemisia =

fó shǒu gān
佛手柑

luōle
罗勒

fó shǒu gān
佛手柑

kǔ ài cǎo
苦艾草
Lorbeer =

xiāng gēn qín
香根芹

fó shǒu gān
佛手柑

yuèguì
月桂

gě lǚ zǐ
葛缕子
Dill =

dāng guī
当归

shì luó
莳萝

xiǎohuífāntóu
小茴香头

fó shǒu gān
佛手柑
Schnittlauch =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xìfāncōng
细番葱

ōuqín
欧芹

wànshòujú
万寿菊
Zitronenstrauch =

yáng huí xiāng
洋茴香

huángchūnjú
黄春菊

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

lónghāo
龙蒿
Ysop =

làgēn
辣根

xiāng gēn qín
香根芹

huángchūnjú
黄春菊

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草
Zitronenmelisse =

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiāng fēng cǎo
香蜂草

qīng hāo
青蒿

shān luó bo
山萝卜
Angelika, Engelwurz =

dāng guī
当归

luōle
罗勒

ài jú
艾菊

bǎilǐxiāng
百里相
Kamille =

xiāng gēn qín
香根芹

ōuqín
欧芹

bòhe
薄荷

huángchūnjú
黄春菊
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles