Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Kraut test

Currently 13 users online.

You will now be tested on the Kraut category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pfefferminze =

chē yè cǎo
车叶草

bòhe
薄荷

kǔ ài cǎo
苦艾草

cǎoběn zhíwù
草本植物
Kümmel =

yuèguì
月桂

gě lǚ zǐ
葛缕子

bòhe
薄荷

shān luó bo
山萝卜
Fenchel =

luōle
罗勒

ài jú
艾菊

xiǎohuífāntóu
小茴香头

mí dié xiāng
迷迭香
Meerrettich =

níng méng mǎ biān cǎo
柠檬马鞭草

xūnyīcāo
薰衣草

shì luó
莳萝

làgēn
辣根
Minze =

niúzhì
牛至

bòhe
薄荷

huángchūnjú
黄春菊

qīng hāo
青蒿
Goldmelisse =

fó shǒu gān
佛手柑

mí dié xiāng
迷迭香

wànshòujú
万寿菊

luōle
罗勒
Estragon =

wànshòujú
万寿菊

cǎoběn zhíwù
草本植物

bòhe
薄荷

lónghāo
龙蒿
Kreuzkümmel =

xiǎohuífān
小茴香

làgēn
辣根

huángchūnjú
黄春菊

niúzhì
牛至
Schnittlauch =

wànshòujú
万寿菊

shì luó
莳萝

xìfāncōng
细番葱

qīng hāo
青蒿
Basilikum =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

luōle
罗勒

ài jú
艾菊

niúzhì
牛至
Liebstöckel =

xūnyīcāo
薰衣草

chē yè cǎo
车叶草

dāng guī
当归

yuánxiédāngguī
圆叶当归
Dill =

shì luó
莳萝

mí dié xiāng
迷迭香

qīng hāo
青蒿

niúzhì
牛至
Rosmarin =

cǎoběn zhíwù
草本植物

shì luó
莳萝

huángchūnjú
黄春菊

mí dié xiāng
迷迭香
Anis =

gě lǚ zǐ
葛缕子

yáng huí xiāng
洋茴香

luōle
罗勒

làgēn
辣根
Artemisia =

kǔ ài cǎo
苦艾草

xiǎohuífān
小茴香

mí dié xiāng
迷迭香

yě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù
野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Petersilie =

bòhe
薄荷

niú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo
牛膝草, 海索草

yún xiāng
芸香

ōuqín
欧芹
Lavendel =

mí dié xiāng
迷迭香

zǐ cǎo
紫草

kǔ ài cǎo
苦艾草

xūnyīcāo
薰衣草
Thymian =

gě lǚ zǐ
葛缕子

luōle
罗勒

bǎilǐxiāng
百里相

shǔwěicǎo
鼠尾草
Majoran =

xiāng gēn qín
香根芹

xiāng fēng cǎo
香蜂草

fó shǒu gān
佛手柑

niúzhì
牛至
Waldmeister =

cǎoběn zhíwù
草本植物

zǐ cǎo
紫草

gě lǚ zǐ
葛缕子

chē yè cǎo
车叶草
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles