Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Wetten test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Wetten category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Roulette =

lún pán dǔ
轮盘赌

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏

zhǐ pái
纸牌

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏
Spielautomat =

dǔ bó
赌博

zhǐ pái
纸牌

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机

dǎ dǔ, dǔ zhù
打赌,赌注
Backgammon =

zhǐ pái
纸牌

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏

cǎi piào
彩票
wetten =

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机

lún pán dǔ
轮盘赌

dǎ dǔ
打赌

lún pán dǔ
轮盘赌
Lotterie =

cǎi piào
彩票

pū kè pái de èr shí yī diǎn
扑克牌的二十一点

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机

lún pán dǔ
轮盘赌
Wetten =

dǔ bó
赌博

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏

zhǐ pái
纸牌

【sài mǎ 】dǔ zhù dēng jì jīng jì rén
【赛马】赌注登记经纪人
Siebzehnundvier =

【sài mǎ 】dǔ zhù dēng jì jīng jì rén
【赛马】赌注登记经纪人

pū kè pái de èr shí yī diǎn
扑克牌的二十一点

【sài mǎ 】dǔ zhù dēng jì jīng jì rén
【赛马】赌注登记经纪人

lún pán dǔ
轮盘赌
Poker =

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏

zhǐ pái
纸牌

dǔ chǎng
赌场

dǎ dǔ, dǔ zhù
打赌,赌注
Pferderennen =

dǔ bó
赌博

cǎi piào
彩票

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机

sài mǎ
赛马
Buchmacher =

【sài mǎ 】dǔ zhù dēng jì jīng jì rén
【赛马】赌注登记经纪人

pū kè pái de èr shí yī diǎn
扑克牌的二十一点

zhǐ pái
纸牌

dǎ dǔ
打赌
Kasino =

zhǐ pái
纸牌

dǔ chǎng
赌场

dǎ dǔ
打赌

lún pán dǔ
轮盘赌
Wette =

sài mǎ
赛马

xī yáng shuāng lù qí xì
西洋双陆棋戏

dǎ dǔ, dǔ zhù
打赌,赌注

chī jiǎo zi lǎo hǔ jī
吃角子老虎机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles