Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Frucht test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Frucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Schwarze Johannisbeere =yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗

míhóutáo
猕猴桃
Apfel =

yīngtao
樱桃

píngguǒ
苹果

wúhuāguǒ
无花果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Heidelbeere =

yuèjú

gǎnlǎn
橄榄

gǎnlǎn
橄榄

cùlì
醋栗
Weintraube =

pútáoyòu
葡萄柚

cùlì
醋栗

míhóutáo
猕猴桃

pútáo
葡萄
Dattel =

hēiméi
黑莓

zǎoyēzi
枣椰子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xìng
Pampelmuse, Grapefruit =

míhóutáo
猕猴桃

míhóutáo
猕猴桃

pútáoyòu
葡萄柚

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Nuss =

jiānguǒ
坚果xiāngjiāo
香蕉

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Olive =

gǎnlǎn
橄榄

xìng

pútáoyòu
葡萄柚

mù guā
木瓜
Kirsche =

yīngtao
樱桃

xiāngjiāo
香蕉

pútáo
葡萄

xìng
Banane =

táo

lǐzi
李子

xiāngjiāo
香蕉

yīngtao
樱桃
Pfirsich =

fènglí
风梨

táo

jiānguǒ
坚果


Stachelbeere =

cùlì
醋栗

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

jiānguǒ
坚果

lǐzi
李子
Zitrusfrucht =

yuèjú

pútáoyòu
葡萄柚

xiāngjiāo
香蕉

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Himbeere =

píngguǒ
苹果

hēicùlì
黑醋栗

píngguǒ
苹果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Ananas =

shuǐguǒ
水果

fènglí
风梨

pútáo
葡萄

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Feige =

lǐzi
李子

wúhuāguǒ
无花果

mángguǒ
芒果

yīngtao
樱桃
Kiwifrucht =

yīngtao
樱桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

míhóutáo
猕猴桃

lǐzi
李子
Brombeere =

hēiméi
黑莓

gǎnlǎn
橄榄

mángguǒ
芒果

xìng
Mango =

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃

mángguǒ
芒果

gǎnlǎn
橄榄
Birne =

fènglí
风梨

pútáoyòu
葡萄柚

xīhóngshì
西红柿


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles