Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Frucht test

Currently 29 users online.

You will now be tested on the Frucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Pampelmuse, Grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

gǎnlǎn
橄榄

cǎoméi
草莓

cùlì
醋栗
Dattel =

lǐzi
李子

zǎoyēzi
枣椰子lǐzi
李子
Guave =

hēicùlì
黑醋栗

yīngtao
樱桃

fānshíliú
番石榴

xīfānliánguǒ
西番莲果
Papayafrucht =gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mù guā
木瓜
Passionsfrucht, Maracuja =

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果

táo

hēicùlì
黑醋栗
Birne =mù guā
木瓜

xīhóngshì
西红柿

xīfānliánguǒ
西番莲果
Weintraube =

yīngtao
樱桃

pútáo
葡萄

zǎoyēzi
枣椰子

cùlì
醋栗
Banane =

xiāngjiāo
香蕉

xīhóngshì
西红柿

míhóutáo
猕猴桃

míhóutáo
猕猴桃
Stachelbeere =

xiāngjiāo
香蕉

cùlì
醋栗

míhóutáo
猕猴桃

lǐzi
李子
Mango =

mángguǒ
芒果fānshíliú
番石榴

pútáo
葡萄
Tomate =

xīhóngshì
西红柿

xiāngjiāo
香蕉

fènglí
风梨

xiāngjiāo
香蕉
Himbeere =

fènglí
风梨

táo

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

lǐzi
李子
Olive =

gǎnlǎn
橄榄

yuèjú

cùlì
醋栗

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
Zitrusfrucht =

yuèjú

xīfānliánguǒ
西番莲果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

hēicùlì
黑醋栗
Feige =

pútáo
葡萄

táo

zǎoyēzi
枣椰子

wúhuāguǒ
无花果
Pflaume =

hēiméi
黑莓

wúhuāguǒ
无花果

xīhóngshì
西红柿

lǐzi
李子
Frucht, Obst =

mù guā
木瓜

shuǐguǒ
水果

cùlì
醋栗

fānshíliú
番石榴
Nuss =

jiānguǒ
坚果

píngguǒ
苹果

shuǐguǒ
水果

hēiméi
黑莓
Kirsche =

hēiméi
黑莓

yīngtao
樱桃

hēiméi
黑莓

cùlì
醋栗
Heidelbeere =

míhóutáo
猕猴桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

yuèjú

lǐzi
李子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles