Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Frucht test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Frucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Frucht, Obst =

xīfānliánguǒ
西番莲果

fānshíliú
番石榴

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

shuǐguǒ
水果
Erdbeere =

mù guā
木瓜

shuǐguǒ
水果

cǎoméi
草莓

hēicùlì
黑醋栗
Apfel =

shuǐguǒ
水果

píngguǒ
苹果

fānshíliú
番石榴

gǎnlǎn
橄榄
Weintraube =

fènglí
风梨

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄
Dattel =

hēicùlì
黑醋栗

zǎoyēzi
枣椰子

hēicùlì
黑醋栗

jiānguǒ
坚果
Pfirsich =

píngguǒ
苹果

táo

hēicùlì
黑醋栗

pútáoyòu
葡萄柚
Pflaume =

jiānguǒ
坚果

míhóutáo
猕猴桃

lǐzi
李子

shuǐguǒ
水果
Feige =

wúhuāguǒ
无花果

pútáo
葡萄

yuèjú

mángguǒ
芒果
Papayafrucht =

mù guā
木瓜

xìng

yuèjú

xìng
Himbeere =

cùlì
醋栗

jiānguǒ
坚果

cǎoméi
草莓

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Kiwifrucht =

pútáoyòu
葡萄柚

táo

mángguǒ
芒果

míhóutáo
猕猴桃
Passionsfrucht, Maracuja =

hēiméi
黑莓

xīfānliánguǒ
西番莲果

lǐzi
李子

hēiméi
黑莓
Mango =

pútáo
葡萄

mángguǒ
芒果

lǐzi
李子

píngguǒ
苹果
Brombeere =

hēicùlì
黑醋栗

hēiméi
黑莓

jiānguǒ
坚果

píngguǒ
苹果
Zitrusfrucht =

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

gǎnlǎn
橄榄
Pampelmuse, Grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

fānshíliú
番石榴

mù guā
木瓜

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Stachelbeere =

pútáo
葡萄

táo

gǎnlǎn
橄榄

cùlì
醋栗
Schwarze Johannisbeere =

cǎoméi
草莓

zǎoyēzi
枣椰子

fènglí
风梨

hēicùlì
黑醋栗
Kirsche =

fènglí
风梨

fānshíliú
番石榴

yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗
Olive =

jiānguǒ
坚果

xìng

gǎnlǎn
橄榄

cùlì
醋栗
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles