Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Frucht test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Frucht category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Mango =

shuǐguǒ
水果

mángguǒ
芒果

shuǐguǒ
水果

gǎnlǎn
橄榄
Aprikose =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mù guā
木瓜

xìng

shuǐguǒ
水果
Ananas =

fānshíliú
番石榴

mángguǒ
芒果

fènglí
风梨

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Weintraube =

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīhóngshì
西红柿
Frucht, Obst =

xìng

fènglí
风梨

xīhóngshì
西红柿

shuǐguǒ
水果
Pflaume =

píngguǒ
苹果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

lǐzi
李子

mángguǒ
芒果
Pampelmuse, Grapefruit =

pútáoyòu
葡萄柚

wúhuāguǒ
无花果

táo

xìng
Papayafrucht =

mù guā
木瓜

pútáo
葡萄

hēicùlì
黑醋栗

fānshíliú
番石榴
Stachelbeere =

hēiméi
黑莓

mù guā
木瓜

yīngtao
樱桃

cùlì
醋栗
Birne =

xīfānliánguǒ
西番莲果xīhóngshì
西红柿

xīfānliánguǒ
西番莲果
Kiwifrucht =

míhóutáo
猕猴桃

táo

wúhuāguǒ
无花果

zǎoyēzi
枣椰子
Zitrusfrucht =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

pútáoyòu
葡萄柚

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚
Pfirsich =

xiāngjiāo
香蕉

hēiméi
黑莓

táo

jiānguǒ
坚果
Passionsfrucht, Maracuja =

shuǐguǒ
水果

xiāngjiāo
香蕉

wúhuāguǒ
无花果

xīfānliánguǒ
西番莲果
Guave =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

pútáo
葡萄

gǎnlǎn
橄榄

fānshíliú
番石榴
Olive =

hēicùlì
黑醋栗

yīngtao
樱桃

hēicùlì
黑醋栗

gǎnlǎn
橄榄
Apfel =

cǎoméi
草莓

píngguǒ
苹果

pútáoyòu
葡萄柚

pútáoyòu
葡萄柚
Feige =

wúhuāguǒ
无花果

pútáo
葡萄

gǎnlǎn
橄榄

fènglí
风梨
Banane =

yuèjú

xīfānliánguǒ
西番莲果

xiāngjiāo
香蕉

zǎoyēzi
枣椰子
Kirsche =

pútáoyòu
葡萄柚

yīngtao
樱桃

píngguǒ
苹果

hēiméi
黑莓
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles