Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Essen test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Essen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Spaghetti =

wēi

huángyóu
黄油

xì yuán miàntiáo
细圆面条

Yìdàlì miànshí
意大利面食
Kräuter =

ròulàobǐng
烙饼

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
Gemüse =

zhìwú, shūcài
植物, 蔬菜

pútaojiū
葡萄酒

tōng xīn fěn
通心粉

bīngqílín
冰淇淋
Penne =

gālí
咖喱

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

tōng xīn fěn
通心粉

tángguǒ
糖果
Pfeffer =

shíwù
食物

tiáowèipǐn
调味品

shíwù
食物

hújiāofěn
胡椒粉
Tortellini =

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

tiánshí
甜食

tōng xīn fěn
通心粉

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子
Lasagne =

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

yì shì kuān miàn
意式宽面

táng

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草
Bonbon =

pútaojiū
葡萄酒

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

shuǐguǒ
水果

tángguǒ
糖果
Käsekuchen =

tiáowèipǐn
调味品

huángyóu
黄油

gānlàobǐng
干酪饼

yì shì kuān miàn
意式宽面
Fruchte =

tiáowèipǐn
调味品

sōnggāo
松糕

shuǐguǒ
水果


grillen =

zhì

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

Yìdàlì miànshí
意大利面食

yì shì xì miàn
意式细面
Teigwaren =

shíwù
食物

yì shì xì miàn
意式细面

táng

Yìdàlì miànshí
意大利面食
Butter =sōnggāo
松糕

kǎo

huángyóu
黄油
Gewürz =

táng

tiánshí
甜食

tiáowèipǐn
调味品

gālí
咖喱
Essen =

shíwù
食物

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

shuǐ

yán
kochen =

yán

yì shì kuān miàn
意式宽面

pēngtiáo
烹调

shuǐ
Eintopf =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

yándùn ròu
炖肉
Linguineq =

rénzào huángyóu
人造黄油

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

tángguǒ
糖果

yán
Fleisch =

kǎo

ròu

yán

tōng xīn fěn
通心粉
carbonara =

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

pēngtiáo
烹调làobǐng
烙饼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles