Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Essen test

Currently 40 users online.

You will now be tested on the Essen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Rigatoni =

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

yì dà lì kǎo miàn tiáo jiā gàn lào shā sī
意大利烤面条加干酪沙司

gānlàobǐng
干酪饼
Fruchte =

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

shuǐguǒ
水果

kǎo

dùn ròu
炖肉
kochen =

tōng xīn fěn
通心粉

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

Yìdàlì miànshí
意大利面食

pēngtiáo
烹调
Suppe =

pēngtiáo
烹调

ròu

sōnggāo
松糕

tāng, gēng
汤, 羹
Bonbon =

shíwù
食物

shuǐguǒ
水果

dùn ròu
炖肉

tángguǒ
糖果
Käsekuchen =

gānlàobǐng
干酪饼

xì yuán miàntiáo
细圆面条

zhì


Butter =

shíwù
食物

kǎo

huángyóu
黄油

ròu
braten =

kǎo

zhì

xì yuán miàntiáo
细圆面条

shuǐguǒ
水果
Linguineq =

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

guǒ xiànbǐng
果馅饼

miànfěn
面粉

bīngqílín
冰淇淋
Essig =

pēngtiáo
烹调

kǎo

Yìdàlì miànshí
意大利面食


Zucker =

hújiāofěn
胡椒粉

táng

xì yuán miàntiáo
细圆面条

tiánshí
甜食
Mehl =

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

pēngtiáo
烹调

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

miànfěn
面粉
Fleisch =

wèi zhǔguò de
未煮过的

miànfěn
面粉

tiánshí
甜食

ròu
Makkaroni =

pēngtiáo
烹调

dùn ròu
炖肉

gālí
咖喱

tōng xīn fěn
通心粉
Salz =

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

sōnggāo
松糕

yán

tángguǒ
糖果
Penne =yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

tōng xīn fěn
通心粉

miànfěn
面粉
roh =

ròu

yì shì xì miàn
意式细面

wèi zhǔguò de
未煮过的

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺
Ravioli =

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

yì shì kuān miàn
意式宽面miànfěn
面粉
Biskuit, Biskuitkuchen =

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

pútaojiū
葡萄酒

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

sōnggāo
松糕
Wein =

tōng xīn fěn
通心粉pútaojiū
葡萄酒

pēngtiáo
烹调
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles