Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Essen test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Essen category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Linguineq =

sōnggāo
松糕

tōng xīn fěn
通心粉

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条
Teigwaren =

wèi zhǔguò de
未煮过的

gālí
咖喱

pútaojiū
葡萄酒

Yìdàlì miànshí
意大利面食
Spaghetti =

(yì dà lì shì )jiǎo zǐ
(意大利式)饺子

xì yuán miàntiáo
细圆面条

pēngtiáo
烹调

wèi zhǔguò de
未煮过的
Fisch =miànfěn
面粉

Yìdàlì miànshí
意大利面食

yán
Wein =

pútaojiū
葡萄酒

rénzào huángyóu
人造黄油

Yìdàlì miànshí
意大利面食

làobǐng
烙饼
Fruchte =

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

shuǐguǒ
水果

sānmíngzhì
三明治

miànfěn
面粉
Rigatoni =

Yìdàlì miànshí
意大利面食

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

wēi

pēngtiáo
烹调
auf kleiner Flamme kochen =

gālí
咖喱

pēngtiáo
烹调

wēi

tōng xīn fěn
通心粉
Curry =

gālí
咖喱

guǒ xiànbǐng
果馅饼

lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉

tángguǒ
糖果
Süßspeise =

tōng xīn fěn
通心粉

tōng xīn fěn
通心粉lèi zhuàng tōng xīn fěn
肋状通心粉
Mehl =

sānmíngzhì
三明治

miànfěn
面粉

sānmíngzhì
三明治

yán
Ravioli =

yì dà lì luè yǒu xiàn de shuǐ jiǎo
意大利略有馅的水饺

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

táng
Kräuter =

tiánshí
甜食

Yìdàlì miànshí
意大利面食

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

wèi zhǔguò de
未煮过的
Butter =

tōng xīn fěn
通心粉

pēngtiáo
烹调

huángyóu
黄油

shuǐ
Bonbon =

tāng, gēng
汤, 羹

tángguǒ
糖果

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条

tōng xīn fěn
通心粉
Kochen =

pēngtiáo
烹调

xì yuán miàntiáo
细圆面条

sōnggāo
松糕

tiánshí
甜食
Tagliatelle =pēngtiáo
烹调

yì dà lì gān miàn tiáo
意大利干面条

tōng xīn fěn
通心粉
Biskuit, Biskuitkuchen =

xì yuán miàntiáo
细圆面条

sōnggāo
松糕

sānmíngzhì
三明治

yì dà lì biǎn miàn tiáo
意大利扁面条
Margarine =

tāng, gēng
汤, 羹

huángyóu
黄油

ròu

rénzào huángyóu
人造黄油
grillen =

zhì

shuǐguǒ
水果

cǎoběn zhíwù, yàocǎo
草本植物, 药草

huángyóu
黄油
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles