Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Blume test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Blume category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Tulpe =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yùjīnxiāng
郁金香

shèxiāng shízhú
麝香石竹

júhuā
菊花
Gladiole =

jiàn lán
剑兰

huā

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

huā
Mohn =

bǎihé
百合

tiān zhú kuí
天竺葵

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yīngsù
罂粟
Narzisse =

júhuā
菊花

shuǐxiānshǔ
水仙属

yùjīnxiāng
郁金香

xiàngrìkuí
向日葵
Begonie =zǐwǎn
紫菀

hànjīnlián
旱金莲

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Iris =

tiānzhúkuí
天竺葵

huā

yuānwěi
鸢尾

jīnzhǎnhuā
金盏花
Sonnenblume =

xiānkèlái
仙客来

fēngxìnzǐ
风信子

xiàngrìkuí
向日葵

huángshuǐxiān
黄水仙
Pelargonium =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

tiān zhú kuí
天竺葵

jīnzhǎnhuā
金盏花

xiānkèlái
仙客来
Orchidee =

lánhuā
兰花

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花zǐwǎn
紫菀
Löwenzahn =

yīyèlán
一叶兰

púgōngyīng
蒲公英

yuānwěi
鸢尾

zǐwǎn
紫菀
Osterglocke =

yīyèlán
一叶兰

fēi yàn cǎo
飞燕草

júhuā
菊花

huángshuǐxiān
黄水仙
Aster =

bǎi rì cǎo
百日草

zǐwǎn
紫菀

hànjīnlián
旱金莲

dàlìjú
大麗菊
Kapwzinerkresse =

júhuā
菊花

yīyèlán
一叶兰

zǐwǎn
紫菀

hànjīnlián
旱金莲
Petunie =

yuānwěi
鸢尾

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Ringelblume =

yuānwěi
鸢尾

jīnzhǎnhuā
金盏花

bǎi rì cǎo
百日草

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Rittersporne =

fēi yàn cǎo
飞燕草

huángshuǐxiān
黄水仙

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dīngxiāng
丁香
Nelke =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

zǐwǎn
紫菀

lánhuā
兰花

shèxiāng shízhú
麝香石竹
Geranie =

xiùqiúhuā
绣球花

tiānzhúkuí
天竺葵

xuělián
雪莲

xiānkèlái
仙客来
Schusterpalmen =

fēi yàn cǎo
飞燕草

yuānwěi
鸢尾

jīnzhǎnhuā
金盏花

yīyèlán
一叶兰
Blume =

fēngxìnzǐ
风信子

huángshuǐxiān
黄水仙

huā

lánhuā
兰花
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles