Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Blume test

Currently 26 users online.

You will now be tested on the Blume category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Anemone =

yínliánhuā
银莲花属

yě fēng xìn zǐ
野风信子

yīngsù
罂粟

yuānwěi
鸢尾
Azelee =

dàlìjú
大麗菊

yě fēng xìn zǐ
野风信子

dùjuān
杜鹃

méiguì
玫瑰
Osterglocke =

huángshuǐxiān
黄水仙

yīngsù
罂粟

fēngxìnzǐ
风信子

méiguì
玫瑰
Narzisse =

hànjīnlián
旱金莲

chújú
雏菊

júhuā
菊花

shuǐxiānshǔ
水仙属
Gänseblümchen =

dùjuān
杜鹃

dīngxiāng
丁香

chújú
雏菊

dīngxiāng
丁香
Kapwzinerkresse =

hànjīnlián
旱金莲

yīyèlán
一叶兰

júhuā
菊花

yīngsù
罂粟
Löwenzahn =

xuělián
雪莲

júhuā
菊花

fēi yàn cǎo
飞燕草

púgōngyīng
蒲公英
Schlüsselblume =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花huā

dīngxiāng
丁香
Chrysantheme =

bǎihé
百合

huā

méiguì
玫瑰

júhuā
菊花
Schwertlilie =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huā

yuānwěi
鸢尾

jiàn lán
剑兰
Schneeglöcken =

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xuělián
雪莲

zǐwǎn
紫菀

shuǐxiānshǔ
水仙属
Geranie =

tiānzhúkuí
天竺葵

lánhuā
兰花

yuānwěi
鸢尾

xiàngrìkuí
向日葵
Iris =

yuānwěi
鸢尾

dùjuān
杜鹃

fēngxìnzǐ
风信子

lánhuā
兰花
Aster =

tiān zhú kuí
天竺葵

yínliánhuā
银莲花属

xiānkèlái
仙客来

zǐwǎn
紫菀
Lupine =

hànjīnlián
旱金莲

yǔshàndòu
羽扇豆

jīnzhǎnhuā
金盏花

xiàngrìkuí
向日葵
Blume =

yínliánhuā
银莲花属

huā

dīngxiāng
丁香

fēngxìnzǐ
风信子
Rose =

hànjīnlián
旱金莲

yínliánhuā
银莲花属

méiguì
玫瑰

chújú
雏菊
Gladiole =

méiguì
玫瑰

jiàn lán
剑兰

yínliánhuā
银莲花属

yùjīnxiāng
郁金香
Alpenveilchen =

yùjīnxiāng
郁金香

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiānkèlái
仙客来

yuānwěi
鸢尾
Glockenblume =

shuǐxiānshǔ
水仙属

dùjuān
杜鹃

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yě fēng xìn zǐ
野风信子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles