Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Blume test

Currently 52 users online.

You will now be tested on the Blume category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Iris =

chújú
雏菊

yuānwěi
鸢尾

chújú
雏菊

yùjīnxiāng
郁金香
Lupine =

yǔshàndòu
羽扇豆

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

huā
Tulpe =

yuānwěi
鸢尾

yùjīnxiāng
郁金香

yuānwěi
鸢尾

huángshuǐxiān
黄水仙
Hyazinthe =

yùjīnxiāng
郁金香

huā

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

fēngxìnzǐ
风信子
Lilie =

bǎihé
百合

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

yuānwěi
鸢尾

yuānwěi
鸢尾
Flieder =

dīngxiāng
丁香

xiàngrìkuí
向日葵

dàlìjú
大麗菊

fēi yàn cǎo
飞燕草
Mohn =

fēi yàn cǎo
飞燕草

yīngsù
罂粟

xiàngrìkuí
向日葵

tiān zhú kuí
天竺葵
Hortensie =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

xiùqiúhuā
绣球花

yínliánhuā
银莲花属

xiānkèlái
仙客来
Orchidee =

júhuā
菊花

chújú
雏菊

xiàngrìkuí
向日葵

lánhuā
兰花
Pelargonium =

púgōngyīng
蒲公英

tiān zhú kuí
天竺葵

dīngxiāng
丁香

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Dahlie =

xiàngrìkuí
向日葵

dàlìjú
大麗菊

zǐwǎn
紫菀


Chrysantheme =

bǎi rì cǎo
百日草

lánhuā
兰花

zǐwǎn
紫菀

júhuā
菊花
Glockenblume =

lánhuā
兰花

yě fēng xìn zǐ
野风信子

xiānkèlái
仙客来

tiān zhú kuí
天竺葵
Gänseblümchen =

lánhuā
兰花

júhuā
菊花

chújú
雏菊

méiguì
玫瑰
Schlüsselblume =shuǐxiānshǔ
水仙属

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

bǎi rì cǎo
百日草
Löwenzahn =

shèxiāng shízhú
麝香石竹dīngxiāng
丁香

púgōngyīng
蒲公英
Distel =xiùqiúhuā
绣球花

jiàn lán
剑兰

huā
Geranie =

shèxiāng shízhú
麝香石竹

tiānzhúkuí
天竺葵

hànjīnlián
旱金莲

dàlìjú
大麗菊
Begonie =

hànjīnlián
旱金莲

méiguì
玫瑰

yīyèlán
一叶兰

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属
Schwertlilie =

tiānzhúkuí
天竺葵

xiùqiúhuā
绣球花

yuānwěi
鸢尾

bǎihé
百合
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles