Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Blume test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Blume category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Glockenblume =

méiguì
玫瑰

huā

yě fēng xìn zǐ
野风信子


Alpenveilchen =

yuānwěi
鸢尾

tiān zhú kuí
天竺葵

xiānkèlái
仙客来

xuělián
雪莲
Lupine =

yǔshàndòu
羽扇豆

fēi yàn cǎo
飞燕草

dùjuān
杜鹃

tiānzhúkuí
天竺葵
Anemone =

yínliánhuā
银莲花属

bǎi rì cǎo
百日草

fēi yàn cǎo
飞燕草

lánhuā
兰花
Narzisse =

bǎi rì cǎo
百日草

shuǐxiānshǔ
水仙属

dàlìjú
大麗菊

huángshuǐxiān
黄水仙
Osterglocke =

huángshuǐxiān
黄水仙

bǎi rì cǎo
百日草dīngxiāng
丁香
Rittersporne =

júhuā
菊花

yuānwěi
鸢尾

fēi yàn cǎo
飞燕草

yínliánhuā
银莲花属
Nelke =

huángshuǐxiān
黄水仙

bǎihé
百合

xiùqiúhuā
绣球花

shèxiāng shízhú
麝香石竹
Aster =

yīyèlán
一叶兰

dàlìjú
大麗菊

dùjuān
杜鹃

zǐwǎn
紫菀
Hyazinthe =

qiūhǎitángshǔ
秋海棠属

yǔshàndòu
羽扇豆

zǐwǎn
紫菀

fēngxìnzǐ
风信子
Chrysantheme =

yǔshàndòu
羽扇豆

zǐwǎn
紫菀

júhuā
菊花

jīnzhǎnhuā
金盏花
Geranie =

tiānzhúkuí
天竺葵

xiānkèlái
仙客来

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

huā
Mohn =

xiùqiúhuā
绣球花

yīngsù
罂粟

yǔshàndòu
羽扇豆

dàlìjú
大麗菊
Dahlie =

ǎi qiān niú huā
矮牵牛花

dàlìjú
大麗菊

yùjīnxiāng
郁金香


Schneeglöcken =

dùjuān
杜鹃

yīngsù
罂粟

chújú
雏菊

xuělián
雪莲
Distel =

bǎihé
百合

zǐwǎn
紫菀

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花


Schusterpalmen =

xiānkèlái
仙客来

yīyèlán
一叶兰

jiàn lán
剑兰

xiùqiúhuā
绣球花
Hortensie =

yuānwěi
鸢尾

xiùqiúhuā
绣球花

jiàn lán
剑兰

jīnzhǎnhuā
金盏花
Pelargonium =

huáng huā jiǔ lún cǎo, lǘ tí cǎo, liú xīng huā
黄花九轮草, 驴蹄草, 流星花

huā

huā

tiān zhú kuí
天竺葵
Sonnenblume =

hànjīnlián
旱金莲

yīngsù
罂粟

xiàngrìkuí
向日葵

yě fēng xìn zǐ
野风信子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles