Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Fisch test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Fisch category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Kalmar =fēiyú
鲱鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

yóuyú
鱿鱼
Scholle =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

xiǎoxiā
小虾

dié

bǐmùyú
大比目鱼
Qualle =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

yáo kē
鳐科

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

guī
Brachse =

hēixiànxuě
黑线鳕

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

dàbǐmùyú
大比目鱼

biān yú
蝙鱼
Makrele =

shāyú
鲨鱼

gǒuyú
狗鱼

qīng

dàbǐmùyú
大比目鱼
Kabeljou =

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

gǒuyú
狗鱼

xuě

lǐyú
鲤鱼
Krustazee =

lǐyú
鲤鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

niánfǎng mù
鲇形目

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
Rochen =

fēiyú
鲱鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

yáo kē
鳐科

biān yú
蝙鱼
Thunfisch =

bǐmùyú
大比目鱼

xiè

niánfǎng mù
鲇形目

jīnqiāngyú
金枪鱼
Krabbe =

xiè

dàbǐmùyú
大比目鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
Haifisch =

zūnyú
鳟鱼

hǎikuí
海葵

lǐyú
鲤鱼

shāyú
鲨鱼
Rochen =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

cìbāo dòngwù
刺胞动物

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

yáo mù
鳐目
Koralle =

shāyú
鲨鱼

shānhú
珊瑚

xiǎoxiā
小虾

yóuyú
鱿鱼
Forelle =

zūnyú
鳟鱼

niánfǎng mù
鲇形目

dàbǐmùyú
大比目鱼

qīng
Katzenfisch =

dàbǐmùyú
大比目鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

niánfǎng mù
鲇形目
Auster =

fēiyú
鲱鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

yóuyú
鱿鱼

yáo kē
鳐科
Hering =

shànbèi
扇贝

fēiyú
鲱鱼shànbèi
扇贝
Rankenfußkrebs =

shànbèi
扇贝

ténghú
藤壶

xuě

dié
Aal =

shàn, màn
鳝, 鳗shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

hǎikuí
海葵
Karpfen =

lǐyú
鲤鱼

hǎikuí
海葵

hēixiànxuě
黑线鳕

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles