Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Fisch test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Fisch category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Haifisch =

shāyú
鲨鱼

bǐmùyú
大比目鱼

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

lǐyú
鲤鱼
Makrele =

zhāngyú
章鱼

shānhú
珊瑚

qīng


Weißling =

yáo kē
鳐科

shāyú
鲨鱼

niánfǎng mù
鲇形目

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕
Schrein =

xiǎoxiā
小虾

xiè

zūnyú
鳟鱼

dié
Nesseltier =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

yóuyú
鱿鱼

shāyú
鲨鱼

dié
Rochen =

niánfǎng mù
鲇形目

shānhú
珊瑚

yáo mù
鳐目

bǐmùyú
大比目鱼
Hecht =

yáo kē
鳐科

gǒuyú
狗鱼

shàn, màn
鳝, 鳗

hǎikuí
海葵
Hummer =

lóngxiā
龙虾

guī

jīnyú
金鱼

niánfǎng mù
鲇形目
Brachse =hǎikuí
海葵

shānhú
珊瑚

biān yú
蝙鱼
Karpfen =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇dié

lǐyú
鲤鱼
Schalentier =

xuě

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

hēixiànxuě
黑线鳕

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
Rochen =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shānhú
珊瑚

yáo kē
鳐科

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Venusmuschel =

cìbāo dòngwù
刺胞动物

fēiyú
鲱鱼jīnyú
金鱼
Kalmar =

yóuyú
鱿鱼

hēixiànxuě
黑线鳕

shānhú
珊瑚

gǒuyú
狗鱼
Fisch =

shànbèi
扇贝

xuěyǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
Goldfisch =

jīnyú
金鱼

xiǎo wú xū xuě
小无须鳕

bǐmùyú
大比目鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
Aal =

ténghú
藤壶

ténghú
藤壶

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shàn, màn
鳝, 鳗
Heilbutt =

dàbǐmùyú
大比目鱼

hǎikuí
海葵

zūnyú
鳟鱼

shāyú
鲨鱼
Elritze =

yóuyú
鱿鱼

tiáo yú (yī zhǒng xiǎo dàn shuǐ yú)
鲦鱼(一种小淡水鱼)

bǐmùyú
大比目鱼

yáo mù
鳐目
Kammmuschel =ténghú
藤壶

shànbèi
扇贝

fēiyú
鲱鱼
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles