Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Deutsch-Chinesisch Wörterbuch Stoff test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Stoff category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

Leinwand =

sīxiàn
丝线

nílóng
尼龙

duànzi
缎子

fānbù
帆布
Fell, Pelz =

pígé
皮革

sīxiàn
丝线

máopí
毛皮

duànzi
缎子
Spitze =

jùzhǐ
聚酯

huābiān
花边

róngmiàngé
绒面革

máopí
毛皮
Nylon =

zhībù
织布

nílóng
尼龙

xiàng jiāo
橡胶

máopí
毛皮
Wildleder =

miánbù
棉布

nílóng
尼龙

róngmiàngé
绒面革

zhībù
织布
Stoff =

róngmiàngé
绒面革

róngmiàngé
绒面革

zhībù
织布

yángmáo
羊毛
Baumwollstoff =

zhībù
织布

nílóng
尼龙

fānbù
帆布

miánbù
棉布
Jeansstoff =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

zhībù
织布

miánbù
棉布

róngmiàngé
绒面革
Satin =

duànzi
缎子

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布

nílóng
尼龙
Polyester =

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

jùzhǐ
聚酯

zhībù
织布

nílóng
尼龙
Seide =

jùzhǐ
聚酯

sīxiàn
丝线

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布

jùzhǐ
聚酯
Wolle =

huāní
花呢

máopí
毛皮

yángmáo
羊毛

zhībù
织布
Gummi =

xiàng jiāo
橡胶

pígé
皮革

pígé
皮革

máopí
毛皮
Leder =

máopí
毛皮

duànzi
缎子

pígé
皮革

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
Tweed =

sīxiàn
丝线

zhībù
织布

huāní
花呢

xiéwén cū miánbù
斜纹粗棉布
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles